Results

2017

Pipík, D. Starek, R. Milovský, J. Šurka, 2017. Paleolimnologické laboratórium pre výskum dnových usadenín vodných nádrží a jazier. Zborník prednášok z VIII. konferencie s medzinárodnou účasťou Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava, 239-248. ISBN 978-80-89740-13-0 PDF

Bitušík P., Dobríková D., Pipík R., Hamerlík L., 2017. Relict chironomid communities surviving in the coldest High Tatra Mountain lakes confirmed by a palaeolimnological survey. Biologia 72, 8, 965-969. DOI: 10.1515/biolog-2017-0102. PDF

Stoklasa J., Dobríková D., Sochuliaková L., Pipík R., Hamerlík L., 2017. Identifying white spots on the roadmap of Late Pleistocene and Holocene palaeolimnology in Slovakia: Review and future directions. Biologia 72, 11, 1229-1239. DOI: 10.1515/biolog-2017-0152 PDF

Pipík, R., Milovský R., Starek, D., Šurka J., Uhlík P., Bitušík, P., Hamerlík, L., 2017. Koniec ľadovca v Tatrách. Otvorený geologický kongres SGS a ČGS, Vysoké Tatry 2017, 54-55. PDF

Uhlík P., Biroň A., Pipík R., Šurka J., Starek D., Milovský R., 2017. Mineralogická charakteristika sedimentov Batizovského plesa. In. Jurkovič Ľ., Slaninka I., Ďurža O. (eds.) Geochémia 2017 – Zborník vedeckých príspevkov z konferencie Častá – Papiernička. 152-153. PDF

Stoklasa J. 2017. Perloočky Popradského plesa ako indikátory zmien prostredia za posledných 600 rokov. In Limnologický spravodajca. Zborník abstraktov, 10. jarný limnologický seminár, 27.-28. apríl 2017, Banská Štiavnica, 2017, roč. 11, suppl. 1, s. 5. ISSN 1337-2971. PDF

Bitušík P., Dobríková D., Sochuliaková L., Stokalsa J., Šporka F., Hamerlík L., 2017. Subfossil communities from sediments of lake Popradské pleso indicate climatic oscillations in the last millennium. In Limnologický spravodajca. Zborník abstraktov, 10. jarný limnologický seminár, 27.-28. apríl 2017, Banská Štiavnica, 2017, roč. 11, suppl. 1, s. 6. ISSN 1337-2971. PDF

Dobríková D., 2017. Pakomáre (Chironomidae) ako paleolimnologické indikátory zmien prostredia v postglaciáli: prípadová štúdia subalpínskeho jazera vo Vysokých Tatrách. Dizertačná práca, Univerzita Mateja Bela, 144 s. PDF

 

2018

Sochuliaková L., Sienkiewicz E., Hamerlík L., Svitok M., Fidlerová D, Bitušík P., 2018. Reconstructing the trophic history of an alpine lake (High Tatra Mts.) using subfossil diatoms: disentangling the effects of climate and human influence. Water, Air and Soil Pollution. 229, 289. https://doi.org/10.1007/s11270-018-3940-9 PDF

Biroň A., Uhlík P., 2018. Štúdium sedimentov Batizovského plesa – SEM. Geochémia 2018. Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 13-14. PDF

Kráľ P., Janiš V., Montes S., 2018. Uncertainity-aware measures for interval-valued fuzzy sets. Fourteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications, FSTA 2018. Abstracts, January 28 – February 2, 2018, Liptovský Ján, 64.

Milovská S., Biroň A., Pipík R., Šurka J., Starek D., Uhlík P., Mikuš T., Rigová J., Žatková L., Vidhya M. 2018. Authigenic vivianite in glacial sediments of Batizovské pleso, Tatra Mts., Slovakia, Joint 5th Central-European Mineralogical Conference and 7th Mineral Sciences in the Carpathians Conference Banská Štiavnica, June 26 – 30, 2018, Book of Contributions and Abstracts, p. 76. PDF

Milovská S., Milovský R., Pipík R:, Biroň A., Šurka J., Starek D., Uhlík P., Žatková L., Rigová J. 2018. Vivianite concretion in periglacial laminites of Batizovské pleso, Tatra Mts. XVIII Konference České limnologické a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Sborník příspěvků LIMNOSPOL 2018, 25.-29.6. Kořenov. 77. PDF

Ramachandran D., Šurka J., Sočuvka V., Pipík R., Starek D., Milovský R., Uhlík P. 2018. Sonar data acquisition, interpretation and methodologies in study of the limnic infill of the Tatra Mountains lakes. XVIII Konference České limnologické a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Sborník příspěvků LIMNOSPOL 2018, 25.-29.6. Kořenov. 83. PDF

Uhlík P., Biroň A., Pipík R., Šurka J., Starek D., Puškelová Ľ., Milovský R., 2018. Mineralogical characterisation of Batizovské pleso sediments and surrounding soils (High Tatras, Slovakia). Vth Workshop of Slovak Clay Group, 21-23 May 2018, Banská Štiavnica, SLOVAKIA, 25. PDF

Uhlík P., Biroň A., Pipík R., Šurka J., Starek D., Milovský R., 2018. Mineralogical characterisation of Batizovské pleso sediments (High Tatras, Slovakia). 9th Mid-European Clay Conference, 17.09.2018 - 21.09.2018. Conference Book, Croatian Geological Society, Zagreb, 109. PDF

Veda na dosah: http://vedanadosah.cvtisr.sk/nevsedny-nalez-vo-vysokych-tatrach

 

2019

Chamutiová T., Hamerlík L., Pipík R., Bitušík P., 2019. Subfossil chironomid assemblages as indicators of environmental changes during the early Holocene deglaciation in the High Tatra Mountains. In Chamutiová, T. & Hamerlík, L. (eds.). The 10th Central European Dipterological Conference: Conference Abstracts (Kežmarské Žľaby, 23rd–25th September, 2019). Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University, Banská Bystrica. ISBN 978-80-557-1600-8, p. 13. PDF

Chamutiová T., Trnková K., Vidhya M., Žatková L., Milovský R., Starek D., Šurka J., Hamerlík L., Pipík R., Bitušík P., 2019. Early Holocene assemblages of pollen, chironomids and diatoms, and molecular biomarkers from Batizovské pleso (High Tatras, Slovakia). 12. jarný limnologický seminár, Zborník abstraktov. Limnologický spravodajca 13, suppl. 1, 18. PDF

Štillová V., Hamerlík L., Pŕidalová M., Chamutiová T., Čerba D., Bitušík P., 2019. Influence of fish introduction on subfossil Chironomidae in mountain lake (Vyšné Račkovo pleso, Tatra Mts.). In Chamutiová, T. & Hamerlík, L. (eds.). The 10th Central European Dipterological Conference: Conference Abstracts (Kežmarské Žľaby, 23rd–25th September, 2019). Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University, Banská Bystrica. ISBN 978-80-557-1600-8, p. 45. PDF

Uhlík P., Milovský R., Puškelová Ľ., 2019. The weathering of rocks and soil organic matter formation in the Alpine terrain depending on Altitude, the High Tatras, Slovakia. VIth Workshop of Slovak Clay Group, 27-28 May 2019, Banská Bystrica, Slovakia, 24. PDF

Uhlík P., Milovský R., Puškelová Ľ., Marková L., 2019. Zvetrávanie a formovanie pôdnej organickej hmoty v horskom prostredí v závislosti na nadmorskej výške. Geochémia 2019, Zborník vedeckých príspevkov z konferencie, 3.-4.12., 2019, 165-166. PDF

Uhlík P., Milovský R., Puškelová Ľ., Marková L., 2019. The relation of weathering of granitoides and soil organic matter formation in the alpine terrain depending on altitude, The High Tatras, Slovakia. Euroclay 2019, Book of abstracts, 1.-5. July 2019, Paris, 609. PDF

Vlčeková V., 2019. Metodika výskumu fosílnych jazerných rozsievok. Študentská vedecká konferencia 2019; Zborník recenzovaných príspevkov. Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici; 135-141. SBN: 978-80-558-1433-9. PDF

Vidhya, M., Žatková L., Chamutiová T., Trnková K., Milovský, R., Starek, D., Šurka J., Dhavamani, R., Hamerlík, L., Pipík, R., Bitušík, P., 2019. Multiproxy study of the Early Holocene limnic deposits of the Batizovské pleso (High Tatras, Slovakia). International Conference. Lakes & Reservoirs: Hot Spots and Topics in Limnology, 17 - 20 September 2019, Mikorzyn, Poland. PDF

Žatková, L., Milovský, R.. 2019. Fosílne biomarkery v sedimentoch tatranských plies odrážajú zmeny bioty v holocéne. In: Geochémia 2019, Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. ISBN 978-80-8174-041-1. PDF

Žatková L., Milovský R., Kyška Pipík R., Vargicová M., 2019. Molecular stratigraphy of glacial lake sediments: case study from Tatra Mts., Slovakia. In ICYG 2019 : Abstract Book. - Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2019, p. 134-136. (International Conference of Young Geologists). PDF

Geológovia objavili v Tatrách pleso. Zdokumentovali varvy i pakomáre, 30.12.2019:
https://www.aktuality.sk/clanok/752343/veda-geologovia-sav-objavili-v-tatrach-pleso-zdokumentovali-varvy-i-pakomare/
https://www.cas.sk/clanok/926700/uzasny-objav-vo-vysokych-tatrach-geologovia-potvrdili-to-o-com-mali-doteraz-len-nepriame-dokazy/
https://spis.korzar.sme.sk/c/22292361/geologovia-nasli-pri-vrte-v-tatrach-zvysky-neznameho-plesa.html
https://www.tvnoviny.sk/zaujimavosti/1985764_v-tatrach-nasli-geologovia-nezname-pleso
https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8643