Vysvetlivky:

Pracovisko: BA — Bratislava, BB — Banská Bystrica

Vedeckí pracovníci

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Biroň, Adrián RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1502948584vas@n1502948584orib1502948584BB
Broska, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3202ks.ab1502948584vas@s1502948584orblo1502948584eg1502948584BA
Hrabovský, Juraj Mgr.PhD.ks.ab1502948584vas@r1502948584hujlo1502948584eg1502948584BA
Hurai, Vratislav doc. RNDr., DrSc.02 3229 3209ks.ab1502948584vas@h1502948584arvlo1502948584eg1502948584BA
Janák, Marian RNDr., DrSc.02 3229 3213ks.ab1502948584vas@n1502948584ajmlo1502948584eg1502948584BA
Jeleň, Stanislav doc. RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1502948584vas@n1502948584elej1502948584BB
Kotulová, Júlia RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1502948584vas@u1502948584toklo1502948584eg1502948584BA
Kyška-Pipík, Radovan Dr., PhD.048 321 3211ks.bb1502948584vas@k1502948584ipip1502948584BB
Lexa, Jaroslav RNDr., CSc.02 3229 3217ks.ab1502948584vas@x1502948584lajlo1502948584eg1502948584BA
Luptáková, Jarmila Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1502948584vas@a1502948584vokat1502948584pul1502948584BB
Madarás, Ján RNDr., PhD.02 3229 3203ks.ab1502948584vas@a1502948584majlo1502948584eg1502948584BA
Michalík, Jozef doc. RNDr., DrSc.02 3229 3206ks.ab1502948584vas@h1502948584cimlo1502948584eg1502948584BA
Mikuš, Tomáš Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1502948584vas@s1502948584ukim1502948584BB
Milovská, Stanislava Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1502948584vas@a1502948584ksvol1502948584im1502948584BB
Milovský, Rastislav Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1502948584vas@y1502948584ksvol1502948584im1502948584BB
Müller, Tamás Msc.048 321 3211moc.l1502948584iamg@150294858420dno1502948584gereb1502948584BB
Ozdínová, Silvia RNDr., PhD.02 3229 3218ks.ab1502948584vas@a1502948584sislo1502948584eg1502948584BA
Petrík, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3208ks.ab1502948584vas@r1502948584teplo1502948584eg1502948584BA
Siman, Pavol RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1502948584vas@a1502948584mislo1502948584eg1502948584BA
Šimo, Vladimír Mgr.PhD.02 3229 3216ks.ab1502948584vas@o1502948584mislo1502948584eg1502948584BA
Soták, Ján doc. RNDr., DrSc.048 321 3211ks.bb1502948584vas@k1502948584atos1502948584BB
Starek, Dušan Mgr., PhD.02 3229 3219ks.ab1502948584vas@r1502948584atslo1502948584eg1502948584BA
Tomašových, Adam Mgr., PhD.02 3229 3214ks.ab1502948584vas@a1502948584motlo1502948584eg1502948584BA
Vďačný, Marek Mgr., PhD.02 3229 3204ks.ab1502948584vas@d1502948584vamlo1502948584eg1502948584BA
Vozár, Jozef (emeritus) RNDr., DrSc.02 3229 3203ks.ab1502948584vas@o1502948584vojlo1502948584eg1502948584BA
Vršanský, Peter Mgr., PhD.02 3229 3220ks.ab1502948584vas@a1502948584srvlo1502948584eg1502948584BA