Vysvetlivky:

Pracovisko: BA — Bratislava, BB — Banská Bystrica

Vedeckí pracovníci

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Antolíková, Silvia RNDr., PhD.02 3229 3218ks.ab1566111791vas@a1566111791sislo1566111791eg1566111791BA
Biroň, Adrián RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1566111791vas@n1566111791orib1566111791BB
Broska, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3204ks.ab1566111791vas@s1566111791orblo1566111791eg1566111791BA
Fekete, Kamil Mgr., PhD.02 3229 3224ks.ab1566111791vas@e1566111791faklo1566111791eg1566111791BA
Hrabovský, Juraj Mgr., PhD.02 3229 3216ks.ab1566111791vas@r1566111791hujlo1566111791eg1566111791BA
Hurai, Vratislav doc. RNDr., DrSc.02 3229 3209ks.ab1566111791vas@h1566111791arvlo1566111791eg1566111791BA
Janák, Marian RNDr., DrSc.02 3229 3213ks.ab1566111791vas@n1566111791ajmlo1566111791eg1566111791BA
Jeleň, Stanislav doc. RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1566111791vas@n1566111791elej1566111791BB
Kohút, Milan RNDr., CSc.02 3229 3215ks.ab1566111791vas@h1566111791okmlo1566111791eg1566111791BA
Kotulová, Júlia RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1566111791vas@u1566111791toklo1566111791eg1566111791BA
Kurylo, Sergii Mgr.PhD.048 321 3211ks.bb1566111791vas@o1566111791lyruk1566111791BB
Kyška-Pipík, Radovan Dr., PhD.048 321 3211ks.bb1566111791vas@k1566111791ipip1566111791BB
Lexa, Jaroslav RNDr., CSc.02 3229 3217ks.ab1566111791vas@x1566111791lajlo1566111791eg1566111791BA
Luptáková, Jarmila Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1566111791vas@a1566111791vokat1566111791pul1566111791BB
Madarás, Ján RNDr., PhD.02 3229 3202ks.ab1566111791vas@a1566111791majlo1566111791eg1566111791BA
Michalík, Jozef doc. RNDr., DrSc.02 3229 3206ks.ab1566111791vas@h1566111791cimlo1566111791eg1566111791BA
Mikuš, Tomáš Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1566111791vas@s1566111791ukim1566111791BB
Milovská, Stanislava Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1566111791vas@a1566111791ksvol1566111791im1566111791BB
Milovský, Rastislav Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1566111791vas@y1566111791ksvol1566111791im1566111791BB
Petrík, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3208ks.ab1566111791vas@r1566111791teplo1566111791eg1566111791BA
Siman, Pavol RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1566111791vas@a1566111791mislo1566111791eg1566111791BA
Šimo, Vladimír Mgr.PhD.02 3229 3214ks.ab1566111791vas@o1566111791mislo1566111791eg1566111791BA
Soták, Ján doc. RNDr., DrSc.048 321 3211ks.bb1566111791vas@k1566111791atos1566111791BB
Starek, Dušan Mgr., PhD.02 3229 3219ks.ab1566111791vas@r1566111791atslo1566111791eg1566111791BA
Tomašových, Adam Mgr., PhD.ks.ab1566111791vas@a1566111791motlo1566111791eg1566111791BA
Vďačný, Marek Mgr., PhD.02 3229 3204ks.ab1566111791vas@d1566111791vamlo1566111791eg1566111791BA
Vozár, Jozef (emeritus) RNDr., DrSc.02 3229 3203ks.ab1566111791vas@o1566111791vojlo1566111791eg1566111791BA
Vršanský, Peter Mgr., PhD.02 3229 3220ks.ab1566111791vas@a1566111791srvlo1566111791eg1566111791BA