Vysvetlivky:

Pracovisko: BA — Bratislava, BB — Banská Bystrica

Vedeckí pracovníci

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Antolíková (Ozdínová), Silvia RNDr., PhD.02 3229 3218ks.ab1534603548vas@a1534603548sislo1534603548eg1534603548BA
Biroň, Adrián RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1534603548vas@n1534603548orib1534603548BB
Broska, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3204ks.ab1534603548vas@s1534603548orblo1534603548eg1534603548BA
Hrabovský, Juraj Mgr., PhD.02 3229 3216ks.ab1534603548vas@r1534603548hujlo1534603548eg1534603548BA
Hurai, Vratislav doc. RNDr., DrSc.02 3229 3209ks.ab1534603548vas@h1534603548arvlo1534603548eg1534603548BA
Janák, Marian RNDr., DrSc.02 3229 3213ks.ab1534603548vas@n1534603548ajmlo1534603548eg1534603548BA
Jeleň, Stanislav doc. RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1534603548vas@n1534603548elej1534603548BB
Kohút, Milan RNDr., CSc.02 3229 3215ks.ab1534603548vas@h1534603548okmlo1534603548eg1534603548BA
Kotulová, Júlia RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1534603548vas@u1534603548toklo1534603548eg1534603548BA
Kyška-Pipík, Radovan Dr., PhD.048 321 3211ks.bb1534603548vas@k1534603548ipip1534603548BB
Lexa, Jaroslav RNDr., CSc.02 3229 3217ks.ab1534603548vas@x1534603548lajlo1534603548eg1534603548BA
Luptáková, Jarmila Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1534603548vas@a1534603548vokat1534603548pul1534603548BB
Madarás, Ján RNDr., PhD.02 3229 3202ks.ab1534603548vas@a1534603548majlo1534603548eg1534603548BA
Michalík, Jozef doc. RNDr., DrSc.02 3229 3206ks.ab1534603548vas@h1534603548cimlo1534603548eg1534603548BA
Mikuš, Tomáš Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1534603548vas@s1534603548ukim1534603548BB
Milovská, Stanislava Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1534603548vas@a1534603548ksvol1534603548im1534603548BB
Milovský, Rastislav Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1534603548vas@y1534603548ksvol1534603548im1534603548BB
Müller, Tamás Msc.048 321 3211moc.l1534603548iamg@153460354820dno1534603548gereb1534603548BB
Petrík, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3208ks.ab1534603548vas@r1534603548teplo1534603548eg1534603548BA
Siman, Pavol RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1534603548vas@a1534603548mislo1534603548eg1534603548BA
Šimo, Vladimír Mgr.PhD.02 3229 3214ks.ab1534603548vas@o1534603548mislo1534603548eg1534603548BA
Soták, Ján doc. RNDr., DrSc.048 321 3211ks.bb1534603548vas@k1534603548atos1534603548BB
Starek, Dušan Mgr., PhD.02 3229 3219ks.ab1534603548vas@r1534603548atslo1534603548eg1534603548BA
Tomašových, Adam Mgr., PhD.ks.ab1534603548vas@a1534603548motlo1534603548eg1534603548BA
Vďačný, Marek Mgr., PhD.02 3229 3204ks.ab1534603548vas@d1534603548vamlo1534603548eg1534603548BA
Vozár, Jozef (emeritus) RNDr., DrSc.02 3229 3203ks.ab1534603548vas@o1534603548vojlo1534603548eg1534603548BA
Vršanský, Peter Mgr., PhD.02 3229 3220ks.ab1534603548vas@a1534603548srvlo1534603548eg1534603548BA