Vysvetlivky:

Pracovisko: BA — Bratislava, BB — Banská Bystrica

Vedeckí pracovníci

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Biroň, Adrián RNDr., CSc.048 321 3211biron@savbb.skBB
Broska, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3202geolbros@savba.skBA
Hrabovský, Juraj Mgr.PhD.geoljuhr@savba.skBA
Hurai, Vratislav doc. RNDr., DrSc.02 3229 3209geolvrah@savba.skBA
Janák, Marian RNDr., DrSc.02 3229 3213geolmjan@savba.skBA
Jeleň, Stanislav doc. RNDr., CSc.048 321 3211jelen@savbb.skBB
Kotulová, Júlia RNDr., PhD.02 3229 3247geolkotu@savba.skBA
Kyška-Pipík, Radovan Dr., PhD.048 321 3211pipik@savbb.skBB
Lexa, Jaroslav RNDr., CSc.02 3229 3217geoljalx@savba.skBA
Luptáková, Jarmila Mgr., PhD.048 321 3211luptakova@savbb.skBB
Madarás, Ján RNDr., PhD.02 3229 3203geoljama@savba.skBA
Michalík, Jozef doc. RNDr., DrSc.02 3229 3206geolmich@savba.skBA
Mikuš, Tomáš Mgr., PhD.048 321 3211mikus@savbb.skBB
Milovská, Stanislava Mgr., PhD.048 321 3211milovska@savbb.skBB
Milovský, Rastislav Mgr., PhD.048 321 3211milovsky@savbb.skBB
Müller, Tamás Msc.048 321 3211beregond02@gmail.comBB
Ozdínová, Silvia RNDr., PhD.02 3229 3218geolsisa@savba.skBA
Petrík, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3208geolpetr@savba.skBA
Siman, Pavol RNDr., PhD.02 3229 3247geolsima@savba.skBA
Šimo, Vladimír Mgr.PhD.02 3229 3216geolsimo@savba.skBA
Soták, Ján doc. RNDr., DrSc.048 321 3211sotak@savbb.skBB
Starek, Dušan Mgr., PhD.02 3229 3219geolstar@savba.skBA
Tomašových, Adam Mgr., PhD.02 3229 3214geoltoma@savba.skBA
Vďačný, Marek Mgr., PhD.02 3229 3204geolmavd@savba.skBA
Vozár, Jozef (emeritus) RNDr., DrSc.02 3229 3203geoljovo@savba.skBA
Vršanský, Peter Mgr., PhD.02 3229 3220geolvrsa@savba.skBA

Ostatní pracovníci

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Demeterová, Hana Mgr.048 321 3211demeterova@savbb.skBB
Fekete, Kamil Mgr.02 3229 3224geolkafe@savba.skBA
Golej, Marián Mgr., PhD.02 3229 3214geolmgol@savba.skBA
Halašiová, Nataša Mgr.048 321 3211halasi@savbb.skBB
Ivaničová, Iveta 048 321 3211ivanicova@savbb.skBB
Kohút, Milan RNDr., CSc.02 3229 3215geolmkoh@savba.skBA
Luptáková, Eva Mgr.02 3229 3210geolkniz@savba.skBA
Packa, Ľudovít 02 3229 3247BA
Paľová, Henrieta Ing.048 321 3211palova@savbb.skBB
Pramuková, Štefánia Mgr.02 3229 3247geolslia@savba.skBA
Puškelová, Ľubica RNDr.02 3229 3221geolpus@savba.skBA
Ramaj, Branislav 048 321 3211ramaj@savbb.skBB
Šurka, Juraj Mgr.048 321 3211surka@savbb.skBB
Svitáčová, Alžbeta 048 321 3211svitacova@savbb.skBB
Troppová, Danka Ing.048 321 3211troppova@savbb.skBB