Vysvetlivky:

Pracovisko: BA — Bratislava, BB — Banská Bystrica

Vedeckí pracovníci

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Antolíková (Ozdínová), Silvia RNDr., PhD.02 3229 3218ks.ab1524296571vas@a1524296571sislo1524296571eg1524296571BA
Biroň, Adrián RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1524296571vas@n1524296571orib1524296571BB
Broska, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3202ks.ab1524296571vas@s1524296571orblo1524296571eg1524296571BA
Hrabovský, Juraj Mgr., PhD.ks.ab1524296571vas@r1524296571hujlo1524296571eg1524296571BA
Hurai, Vratislav doc. RNDr., DrSc.02 3229 3209ks.ab1524296571vas@h1524296571arvlo1524296571eg1524296571BA
Janák, Marian RNDr., DrSc.02 3229 3213ks.ab1524296571vas@n1524296571ajmlo1524296571eg1524296571BA
Jeleň, Stanislav doc. RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1524296571vas@n1524296571elej1524296571BB
Kohút, Milan RNDr., CSc.02 3229 3215ks.ab1524296571vas@h1524296571okmlo1524296571eg1524296571BA
Kotulová, Júlia RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1524296571vas@u1524296571toklo1524296571eg1524296571BA
Kyška-Pipík, Radovan Dr., PhD.048 321 3211ks.bb1524296571vas@k1524296571ipip1524296571BB
Lexa, Jaroslav RNDr., CSc.02 3229 3217ks.ab1524296571vas@x1524296571lajlo1524296571eg1524296571BA
Luptáková, Jarmila Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1524296571vas@a1524296571vokat1524296571pul1524296571BB
Madarás, Ján RNDr., PhD.02 3229 3203ks.ab1524296571vas@a1524296571majlo1524296571eg1524296571BA
Michalík, Jozef doc. RNDr., DrSc.02 3229 3206ks.ab1524296571vas@h1524296571cimlo1524296571eg1524296571BA
Mikuš, Tomáš Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1524296571vas@s1524296571ukim1524296571BB
Milovská, Stanislava Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1524296571vas@a1524296571ksvol1524296571im1524296571BB
Milovský, Rastislav Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1524296571vas@y1524296571ksvol1524296571im1524296571BB
Müller, Tamás Msc.048 321 3211moc.l1524296571iamg@152429657120dno1524296571gereb1524296571BB
Petrík, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3208ks.ab1524296571vas@r1524296571teplo1524296571eg1524296571BA
Siman, Pavol RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1524296571vas@a1524296571mislo1524296571eg1524296571BA
Šimo, Vladimír Mgr.PhD.02 3229 3216ks.ab1524296571vas@o1524296571mislo1524296571eg1524296571BA
Soták, Ján doc. RNDr., DrSc.048 321 3211ks.bb1524296571vas@k1524296571atos1524296571BB
Starek, Dušan Mgr., PhD.02 3229 3219ks.ab1524296571vas@r1524296571atslo1524296571eg1524296571BA
Tomašových, Adam Mgr., PhD.02 3229 3214ks.ab1524296571vas@a1524296571motlo1524296571eg1524296571BA
Vďačný, Marek Mgr., PhD.02 3229 3204ks.ab1524296571vas@d1524296571vamlo1524296571eg1524296571BA
Vozár, Jozef (emeritus) RNDr., DrSc.02 3229 3203ks.ab1524296571vas@o1524296571vojlo1524296571eg1524296571BA
Vršanský, Peter Mgr., PhD.02 3229 3220ks.ab1524296571vas@a1524296571srvlo1524296571eg1524296571BA