Vysvetlivky:

Pracovisko: BA — Bratislava, BB — Banská Bystrica

Vedeckí pracovníci

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Antolíková, Silvia RNDr., PhD.02 3229 3218ks.ab1575900048vas@a1575900048sislo1575900048eg1575900048BA
Biroň, Adrián RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1575900048vas@n1575900048orib1575900048BB
Broska, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3204ks.ab1575900048vas@s1575900048orblo1575900048eg1575900048BA
Hrabovský, Juraj Mgr., PhD.02 3229 3216ks.ab1575900048vas@r1575900048hujlo1575900048eg1575900048BA
Hurai, Vratislav doc. RNDr., DrSc.02 3229 3209ks.ab1575900048vas@h1575900048arvlo1575900048eg1575900048BA
Janák, Marian RNDr., DrSc.02 3229 3213ks.ab1575900048vas@n1575900048ajmlo1575900048eg1575900048BA
Jeleň, Stanislav doc. RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1575900048vas@n1575900048elej1575900048BB
Kohút, Milan RNDr., CSc.02 3229 3215ks.ab1575900048vas@h1575900048okmlo1575900048eg1575900048BA
Kotulová, Júlia RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1575900048vas@u1575900048toklo1575900048eg1575900048BA
Kurylo, Sergii Mgr.PhD.048 321 3211ks.bb1575900048vas@o1575900048lyruk1575900048BB
Kyška-Pipík, Radovan Dr., PhD.048 321 3211ks.bb1575900048vas@k1575900048ipip1575900048BB
Lexa, Jaroslav RNDr., CSc.02 3229 3217ks.ab1575900048vas@x1575900048lajlo1575900048eg1575900048BA
Luptáková, Jarmila Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1575900048vas@a1575900048vokat1575900048pul1575900048BB
Madarás, Ján RNDr., PhD.02 3229 3202ks.ab1575900048vas@a1575900048majlo1575900048eg1575900048BA
Michalík, Jozef doc. RNDr., DrSc.02 3229 3206ks.ab1575900048vas@h1575900048cimlo1575900048eg1575900048BA
Mikuš, Tomáš Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1575900048vas@s1575900048ukim1575900048BB
Milovská, Stanislava Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1575900048vas@a1575900048ksvol1575900048im1575900048BB
Milovský, Rastislav Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1575900048vas@y1575900048ksvol1575900048im1575900048BB
Petrík, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3208ks.ab1575900048vas@r1575900048teplo1575900048eg1575900048BA
Siman, Pavol RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1575900048vas@a1575900048mislo1575900048eg1575900048BA
Šimo, Vladimír Mgr.PhD.02 3229 3214ks.ab1575900048vas@o1575900048mislo1575900048eg1575900048BA
Soták, Ján doc. RNDr., DrSc.048 321 3211ks.bb1575900048vas@k1575900048atos1575900048BB
Starek, Dušan Mgr., PhD.02 3229 3219ks.ab1575900048vas@r1575900048atslo1575900048eg1575900048BA
Tomašových, Adam Mgr., PhD.0905 852 145ks.ab1575900048vas@a1575900048motlo1575900048eg1575900048BA
Vďačný, Marek Mgr., PhD.02 3229 3204ks.ab1575900048vas@d1575900048vamlo1575900048eg1575900048BA
Vozár, Jozef (emeritus) RNDr., DrSc.02 3229 3203ks.ab1575900048vas@o1575900048vojlo1575900048eg1575900048BA
Vršanský, Peter Mgr., PhD.02 3229 3220ks.ab1575900048vas@a1575900048srvlo1575900048eg1575900048BA