Vysvetlivky:

Pracovisko: BA — Bratislava, BB — Banská Bystrica

Vedeckí pracovníci

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Antolíková, Silvia RNDr., PhD.02 3229 3218ks.ab1579909624vas@a1579909624sislo1579909624eg1579909624BA
Biroň, Adrián RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1579909624vas@n1579909624orib1579909624BB
Broska, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3204ks.ab1579909624vas@s1579909624orblo1579909624eg1579909624BA
Hrabovský, Juraj Mgr., PhD.02 3229 3216ks.ab1579909624vas@r1579909624hujlo1579909624eg1579909624BA
Hurai, Vratislav doc. RNDr., DrSc.02 3229 3209ks.ab1579909624vas@h1579909624arvlo1579909624eg1579909624BA
Janák, Marian RNDr., DrSc.02 3229 3213ks.ab1579909624vas@n1579909624ajmlo1579909624eg1579909624BA
Jeleň, Stanislav doc. RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1579909624vas@n1579909624elej1579909624BB
Kohút, Milan RNDr., CSc.02 3229 3215ks.ab1579909624vas@h1579909624okmlo1579909624eg1579909624BA
Kotulová, Júlia RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1579909624vas@u1579909624toklo1579909624eg1579909624BA
Kurylo, Sergii Mgr.PhD.048 321 3211ks.bb1579909624vas@o1579909624lyruk1579909624BB
Kyška-Pipík, Radovan Dr., PhD.048 321 3211ks.bb1579909624vas@k1579909624ipip1579909624BB
Lexa, Jaroslav RNDr., CSc.02 3229 3217ks.ab1579909624vas@x1579909624lajlo1579909624eg1579909624BA
Luptáková, Jarmila Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1579909624vas@a1579909624vokat1579909624pul1579909624BB
Madarás, Ján RNDr., PhD.02 3229 3202ks.ab1579909624vas@a1579909624majlo1579909624eg1579909624BA
Michalík, Jozef doc. RNDr., DrSc.02 3229 3206ks.ab1579909624vas@h1579909624cimlo1579909624eg1579909624BA
Mikuš, Tomáš Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1579909624vas@s1579909624ukim1579909624BB
Milovská, Stanislava Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1579909624vas@a1579909624ksvol1579909624im1579909624BB
Milovský, Rastislav Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1579909624vas@y1579909624ksvol1579909624im1579909624BB
Petrík, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3208ks.ab1579909624vas@r1579909624teplo1579909624eg1579909624BA
Siman, Pavol RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1579909624vas@a1579909624mislo1579909624eg1579909624BA
Šimo, Vladimír Mgr.PhD.02 3229 3214ks.ab1579909624vas@o1579909624mislo1579909624eg1579909624BA
Soták, Ján doc. RNDr., DrSc.048 321 3211ks.bb1579909624vas@k1579909624atos1579909624BB
Starek, Dušan Mgr., PhD.02 3229 3219ks.ab1579909624vas@r1579909624atslo1579909624eg1579909624BA
Tomašových, Adam Mgr., PhD.0905 852 145ks.ab1579909624vas@a1579909624motlo1579909624eg1579909624BA
Vďačný, Marek Mgr., PhD.02 3229 3204ks.ab1579909624vas@d1579909624vamlo1579909624eg1579909624BA
Vozár, Jozef (emeritus) RNDr., DrSc.02 3229 3203ks.ab1579909624vas@o1579909624vojlo1579909624eg1579909624BA
Vršanský, Peter Mgr., PhD.02 3229 3220ks.ab1579909624vas@a1579909624srvlo1579909624eg1579909624BA