Vysvetlivky:

Pracovisko: BA — Bratislava, BB — Banská Bystrica

Vedeckí pracovníci

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Antolíková (Ozdínová), Silvia RNDr., PhD.02 3229 3218ks.ab1529472129vas@a1529472129sislo1529472129eg1529472129BA
Biroň, Adrián RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1529472129vas@n1529472129orib1529472129BB
Broska, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3204ks.ab1529472129vas@s1529472129orblo1529472129eg1529472129BA
Hrabovský, Juraj Mgr., PhD.02 3229 3216ks.ab1529472129vas@r1529472129hujlo1529472129eg1529472129BA
Hurai, Vratislav doc. RNDr., DrSc.02 3229 3209ks.ab1529472129vas@h1529472129arvlo1529472129eg1529472129BA
Janák, Marian RNDr., DrSc.02 3229 3213ks.ab1529472129vas@n1529472129ajmlo1529472129eg1529472129BA
Jeleň, Stanislav doc. RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1529472129vas@n1529472129elej1529472129BB
Kohút, Milan RNDr., CSc.02 3229 3215ks.ab1529472129vas@h1529472129okmlo1529472129eg1529472129BA
Kotulová, Júlia RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1529472129vas@u1529472129toklo1529472129eg1529472129BA
Kyška-Pipík, Radovan Dr., PhD.048 321 3211ks.bb1529472129vas@k1529472129ipip1529472129BB
Lexa, Jaroslav RNDr., CSc.02 3229 3217ks.ab1529472129vas@x1529472129lajlo1529472129eg1529472129BA
Luptáková, Jarmila Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1529472129vas@a1529472129vokat1529472129pul1529472129BB
Madarás, Ján RNDr., PhD.02 3229 3202ks.ab1529472129vas@a1529472129majlo1529472129eg1529472129BA
Michalík, Jozef doc. RNDr., DrSc.02 3229 3206ks.ab1529472129vas@h1529472129cimlo1529472129eg1529472129BA
Mikuš, Tomáš Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1529472129vas@s1529472129ukim1529472129BB
Milovská, Stanislava Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1529472129vas@a1529472129ksvol1529472129im1529472129BB
Milovský, Rastislav Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1529472129vas@y1529472129ksvol1529472129im1529472129BB
Müller, Tamás Msc.048 321 3211moc.l1529472129iamg@152947212920dno1529472129gereb1529472129BB
Petrík, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3208ks.ab1529472129vas@r1529472129teplo1529472129eg1529472129BA
Siman, Pavol RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1529472129vas@a1529472129mislo1529472129eg1529472129BA
Šimo, Vladimír Mgr.PhD.02 3229 3214ks.ab1529472129vas@o1529472129mislo1529472129eg1529472129BA
Soták, Ján doc. RNDr., DrSc.048 321 3211ks.bb1529472129vas@k1529472129atos1529472129BB
Starek, Dušan Mgr., PhD.02 3229 3219ks.ab1529472129vas@r1529472129atslo1529472129eg1529472129BA
Tomašových, Adam Mgr., PhD.ks.ab1529472129vas@a1529472129motlo1529472129eg1529472129BA
Vďačný, Marek Mgr., PhD.02 3229 3204ks.ab1529472129vas@d1529472129vamlo1529472129eg1529472129BA
Vozár, Jozef (emeritus) RNDr., DrSc.02 3229 3203ks.ab1529472129vas@o1529472129vojlo1529472129eg1529472129BA
Vršanský, Peter Mgr., PhD.02 3229 3220ks.ab1529472129vas@a1529472129srvlo1529472129eg1529472129BA