Vysvetlivky:

Pracovisko: BA — Bratislava, BB — Banská Bystrica

Vedeckí pracovníci

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Antolíková (Ozdínová), Silvia RNDr., PhD.02 3229 3218ks.ab1516721691vas@a1516721691sislo1516721691eg1516721691BA
Biroň, Adrián RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1516721691vas@n1516721691orib1516721691BB
Broska, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3202ks.ab1516721691vas@s1516721691orblo1516721691eg1516721691BA
Hrabovský, Juraj Mgr.PhD.ks.ab1516721691vas@r1516721691hujlo1516721691eg1516721691BA
Hurai, Vratislav doc. RNDr., DrSc.02 3229 3209ks.ab1516721691vas@h1516721691arvlo1516721691eg1516721691BA
Janák, Marian RNDr., DrSc.02 3229 3213ks.ab1516721691vas@n1516721691ajmlo1516721691eg1516721691BA
Jeleň, Stanislav doc. RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1516721691vas@n1516721691elej1516721691BB
Kotulová, Júlia RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1516721691vas@u1516721691toklo1516721691eg1516721691BA
Kyška-Pipík, Radovan Dr., PhD.048 321 3211ks.bb1516721691vas@k1516721691ipip1516721691BB
Lexa, Jaroslav RNDr., CSc.02 3229 3217ks.ab1516721691vas@x1516721691lajlo1516721691eg1516721691BA
Luptáková, Jarmila Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1516721691vas@a1516721691vokat1516721691pul1516721691BB
Madarás, Ján RNDr., PhD.02 3229 3203ks.ab1516721691vas@a1516721691majlo1516721691eg1516721691BA
Michalík, Jozef doc. RNDr., DrSc.02 3229 3206ks.ab1516721691vas@h1516721691cimlo1516721691eg1516721691BA
Mikuš, Tomáš Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1516721691vas@s1516721691ukim1516721691BB
Milovská, Stanislava Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1516721691vas@a1516721691ksvol1516721691im1516721691BB
Milovský, Rastislav Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1516721691vas@y1516721691ksvol1516721691im1516721691BB
Müller, Tamás Msc.048 321 3211moc.l1516721691iamg@151672169120dno1516721691gereb1516721691BB
Petrík, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3208ks.ab1516721691vas@r1516721691teplo1516721691eg1516721691BA
Siman, Pavol RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1516721691vas@a1516721691mislo1516721691eg1516721691BA
Šimo, Vladimír Mgr.PhD.02 3229 3216ks.ab1516721691vas@o1516721691mislo1516721691eg1516721691BA
Soták, Ján doc. RNDr., DrSc.048 321 3211ks.bb1516721691vas@k1516721691atos1516721691BB
Starek, Dušan Mgr., PhD.02 3229 3219ks.ab1516721691vas@r1516721691atslo1516721691eg1516721691BA
Tomašových, Adam Mgr., PhD.02 3229 3214ks.ab1516721691vas@a1516721691motlo1516721691eg1516721691BA
Vďačný, Marek Mgr., PhD.02 3229 3204ks.ab1516721691vas@d1516721691vamlo1516721691eg1516721691BA
Vozár, Jozef (emeritus) RNDr., DrSc.02 3229 3203ks.ab1516721691vas@o1516721691vojlo1516721691eg1516721691BA
Vršanský, Peter Mgr., PhD.02 3229 3220ks.ab1516721691vas@a1516721691srvlo1516721691eg1516721691BA