Vysvetlivky:

Pracovisko: BA — Bratislava, BB — Banská Bystrica

Vedeckí pracovníci

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Antolíková, Silvia RNDr., PhD.02 3229 3218ks.ab1571698523vas@a1571698523sislo1571698523eg1571698523BA
Biroň, Adrián RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1571698523vas@n1571698523orib1571698523BB
Broska, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3204ks.ab1571698523vas@s1571698523orblo1571698523eg1571698523BA
Hrabovský, Juraj Mgr., PhD.02 3229 3216ks.ab1571698523vas@r1571698523hujlo1571698523eg1571698523BA
Hurai, Vratislav doc. RNDr., DrSc.02 3229 3209ks.ab1571698523vas@h1571698523arvlo1571698523eg1571698523BA
Janák, Marian RNDr., DrSc.02 3229 3213ks.ab1571698523vas@n1571698523ajmlo1571698523eg1571698523BA
Jeleň, Stanislav doc. RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1571698523vas@n1571698523elej1571698523BB
Kohút, Milan RNDr., CSc.02 3229 3215ks.ab1571698523vas@h1571698523okmlo1571698523eg1571698523BA
Kotulová, Júlia RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1571698523vas@u1571698523toklo1571698523eg1571698523BA
Kurylo, Sergii Mgr.PhD.048 321 3211ks.bb1571698523vas@o1571698523lyruk1571698523BB
Kyška-Pipík, Radovan Dr., PhD.048 321 3211ks.bb1571698523vas@k1571698523ipip1571698523BB
Lexa, Jaroslav RNDr., CSc.02 3229 3217ks.ab1571698523vas@x1571698523lajlo1571698523eg1571698523BA
Luptáková, Jarmila Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1571698523vas@a1571698523vokat1571698523pul1571698523BB
Madarás, Ján RNDr., PhD.02 3229 3202ks.ab1571698523vas@a1571698523majlo1571698523eg1571698523BA
Michalík, Jozef doc. RNDr., DrSc.02 3229 3206ks.ab1571698523vas@h1571698523cimlo1571698523eg1571698523BA
Mikuš, Tomáš Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1571698523vas@s1571698523ukim1571698523BB
Milovská, Stanislava Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1571698523vas@a1571698523ksvol1571698523im1571698523BB
Milovský, Rastislav Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1571698523vas@y1571698523ksvol1571698523im1571698523BB
Petrík, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3208ks.ab1571698523vas@r1571698523teplo1571698523eg1571698523BA
Siman, Pavol RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1571698523vas@a1571698523mislo1571698523eg1571698523BA
Šimo, Vladimír Mgr.PhD.02 3229 3214ks.ab1571698523vas@o1571698523mislo1571698523eg1571698523BA
Soták, Ján doc. RNDr., DrSc.048 321 3211ks.bb1571698523vas@k1571698523atos1571698523BB
Starek, Dušan Mgr., PhD.02 3229 3219ks.ab1571698523vas@r1571698523atslo1571698523eg1571698523BA
Tomašových, Adam Mgr., PhD.ks.ab1571698523vas@a1571698523motlo1571698523eg1571698523BA
Vďačný, Marek Mgr., PhD.02 3229 3204ks.ab1571698523vas@d1571698523vamlo1571698523eg1571698523BA
Vozár, Jozef (emeritus) RNDr., DrSc.02 3229 3203ks.ab1571698523vas@o1571698523vojlo1571698523eg1571698523BA
Vršanský, Peter Mgr., PhD.02 3229 3220ks.ab1571698523vas@a1571698523srvlo1571698523eg1571698523BA