Vysvetlivky:

Pracovisko: BA — Bratislava, BB — Banská Bystrica

Vedeckí pracovníci

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Antolíková, Silvia RNDr., PhD.02 3229 3218ks.ab1555907185vas@a1555907185sislo1555907185eg1555907185BA
Biroň, Adrián RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1555907185vas@n1555907185orib1555907185BB
Broska, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3204ks.ab1555907185vas@s1555907185orblo1555907185eg1555907185BA
Fekete, Kamil Mgr., PhD.02 3229 3224ks.ab1555907185vas@e1555907185faklo1555907185eg1555907185BA
Hrabovský, Juraj Mgr., PhD.02 3229 3216ks.ab1555907185vas@r1555907185hujlo1555907185eg1555907185BA
Hurai, Vratislav doc. RNDr., DrSc.02 3229 3209ks.ab1555907185vas@h1555907185arvlo1555907185eg1555907185BA
Janák, Marian RNDr., DrSc.02 3229 3213ks.ab1555907185vas@n1555907185ajmlo1555907185eg1555907185BA
Jeleň, Stanislav doc. RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1555907185vas@n1555907185elej1555907185BB
Kohút, Milan RNDr., CSc.02 3229 3215ks.ab1555907185vas@h1555907185okmlo1555907185eg1555907185BA
Kotulová, Júlia RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1555907185vas@u1555907185toklo1555907185eg1555907185BA
Kurylo, Sergii Mgr.PhD.048 321 3211ks.bb1555907185vas@o1555907185lyruk1555907185BB
Kyška-Pipík, Radovan Dr., PhD.048 321 3211ks.bb1555907185vas@k1555907185ipip1555907185BB
Lexa, Jaroslav RNDr., CSc.02 3229 3217ks.ab1555907185vas@x1555907185lajlo1555907185eg1555907185BA
Luptáková, Jarmila Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1555907185vas@a1555907185vokat1555907185pul1555907185BB
Madarás, Ján RNDr., PhD.02 3229 3202ks.ab1555907185vas@a1555907185majlo1555907185eg1555907185BA
Michalík, Jozef doc. RNDr., DrSc.02 3229 3206ks.ab1555907185vas@h1555907185cimlo1555907185eg1555907185BA
Mikuš, Tomáš Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1555907185vas@s1555907185ukim1555907185BB
Milovská, Stanislava Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1555907185vas@a1555907185ksvol1555907185im1555907185BB
Milovský, Rastislav Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1555907185vas@y1555907185ksvol1555907185im1555907185BB
Petrík, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3208ks.ab1555907185vas@r1555907185teplo1555907185eg1555907185BA
Siman, Pavol RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1555907185vas@a1555907185mislo1555907185eg1555907185BA
Šimo, Vladimír Mgr.PhD.02 3229 3214ks.ab1555907185vas@o1555907185mislo1555907185eg1555907185BA
Soták, Ján doc. RNDr., DrSc.048 321 3211ks.bb1555907185vas@k1555907185atos1555907185BB
Starek, Dušan Mgr., PhD.02 3229 3219ks.ab1555907185vas@r1555907185atslo1555907185eg1555907185BA
Tomašových, Adam Mgr., PhD.ks.ab1555907185vas@a1555907185motlo1555907185eg1555907185BA
Vďačný, Marek Mgr., PhD.02 3229 3204ks.ab1555907185vas@d1555907185vamlo1555907185eg1555907185BA
Vozár, Jozef (emeritus) RNDr., DrSc.02 3229 3203ks.ab1555907185vas@o1555907185vojlo1555907185eg1555907185BA
Vršanský, Peter Mgr., PhD.02 3229 3220ks.ab1555907185vas@a1555907185srvlo1555907185eg1555907185BA