Vysvetlivky:

Pracovisko: BA — Bratislava, BB — Banská Bystrica

Vedeckí pracovníci

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Antolíková, Silvia RNDr., PhD.02 3229 3218ks.ab1560718684vas@a1560718684sislo1560718684eg1560718684BA
Biroň, Adrián RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1560718684vas@n1560718684orib1560718684BB
Broska, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3204ks.ab1560718684vas@s1560718684orblo1560718684eg1560718684BA
Fekete, Kamil Mgr., PhD.02 3229 3224ks.ab1560718684vas@e1560718684faklo1560718684eg1560718684BA
Hrabovský, Juraj Mgr., PhD.02 3229 3216ks.ab1560718684vas@r1560718684hujlo1560718684eg1560718684BA
Hurai, Vratislav doc. RNDr., DrSc.02 3229 3209ks.ab1560718684vas@h1560718684arvlo1560718684eg1560718684BA
Janák, Marian RNDr., DrSc.02 3229 3213ks.ab1560718684vas@n1560718684ajmlo1560718684eg1560718684BA
Jeleň, Stanislav doc. RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1560718684vas@n1560718684elej1560718684BB
Kohút, Milan RNDr., CSc.02 3229 3215ks.ab1560718684vas@h1560718684okmlo1560718684eg1560718684BA
Kotulová, Júlia RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1560718684vas@u1560718684toklo1560718684eg1560718684BA
Kurylo, Sergii Mgr.PhD.048 321 3211ks.bb1560718684vas@o1560718684lyruk1560718684BB
Kyška-Pipík, Radovan Dr., PhD.048 321 3211ks.bb1560718684vas@k1560718684ipip1560718684BB
Lexa, Jaroslav RNDr., CSc.02 3229 3217ks.ab1560718684vas@x1560718684lajlo1560718684eg1560718684BA
Luptáková, Jarmila Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1560718684vas@a1560718684vokat1560718684pul1560718684BB
Madarás, Ján RNDr., PhD.02 3229 3202ks.ab1560718684vas@a1560718684majlo1560718684eg1560718684BA
Michalík, Jozef doc. RNDr., DrSc.02 3229 3206ks.ab1560718684vas@h1560718684cimlo1560718684eg1560718684BA
Mikuš, Tomáš Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1560718684vas@s1560718684ukim1560718684BB
Milovská, Stanislava Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1560718684vas@a1560718684ksvol1560718684im1560718684BB
Milovský, Rastislav Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1560718684vas@y1560718684ksvol1560718684im1560718684BB
Petrík, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3208ks.ab1560718684vas@r1560718684teplo1560718684eg1560718684BA
Siman, Pavol RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1560718684vas@a1560718684mislo1560718684eg1560718684BA
Šimo, Vladimír Mgr.PhD.02 3229 3214ks.ab1560718684vas@o1560718684mislo1560718684eg1560718684BA
Soták, Ján doc. RNDr., DrSc.048 321 3211ks.bb1560718684vas@k1560718684atos1560718684BB
Starek, Dušan Mgr., PhD.02 3229 3219ks.ab1560718684vas@r1560718684atslo1560718684eg1560718684BA
Tomašových, Adam Mgr., PhD.ks.ab1560718684vas@a1560718684motlo1560718684eg1560718684BA
Vďačný, Marek Mgr., PhD.02 3229 3204ks.ab1560718684vas@d1560718684vamlo1560718684eg1560718684BA
Vozár, Jozef (emeritus) RNDr., DrSc.02 3229 3203ks.ab1560718684vas@o1560718684vojlo1560718684eg1560718684BA
Vršanský, Peter Mgr., PhD.02 3229 3220ks.ab1560718684vas@a1560718684srvlo1560718684eg1560718684BA