Vysvetlivky:

Pracovisko: BA — Bratislava, BB — Banská Bystrica

Vedeckí pracovníci

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Antolíková (Ozdínová), Silvia RNDr., PhD.02 3229 3218ks.ab1508751886vas@a1508751886sislo1508751886eg1508751886BA
Biroň, Adrián RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1508751886vas@n1508751886orib1508751886BB
Broska, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3202ks.ab1508751886vas@s1508751886orblo1508751886eg1508751886BA
Hrabovský, Juraj Mgr.PhD.ks.ab1508751886vas@r1508751886hujlo1508751886eg1508751886BA
Hurai, Vratislav doc. RNDr., DrSc.02 3229 3209ks.ab1508751886vas@h1508751886arvlo1508751886eg1508751886BA
Janák, Marian RNDr., DrSc.02 3229 3213ks.ab1508751886vas@n1508751886ajmlo1508751886eg1508751886BA
Jeleň, Stanislav doc. RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1508751886vas@n1508751886elej1508751886BB
Kotulová, Júlia RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1508751886vas@u1508751886toklo1508751886eg1508751886BA
Kyška-Pipík, Radovan Dr., PhD.048 321 3211ks.bb1508751886vas@k1508751886ipip1508751886BB
Lexa, Jaroslav RNDr., CSc.02 3229 3217ks.ab1508751886vas@x1508751886lajlo1508751886eg1508751886BA
Luptáková, Jarmila Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1508751886vas@a1508751886vokat1508751886pul1508751886BB
Madarás, Ján RNDr., PhD.02 3229 3203ks.ab1508751886vas@a1508751886majlo1508751886eg1508751886BA
Michalík, Jozef doc. RNDr., DrSc.02 3229 3206ks.ab1508751886vas@h1508751886cimlo1508751886eg1508751886BA
Mikuš, Tomáš Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1508751886vas@s1508751886ukim1508751886BB
Milovská, Stanislava Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1508751886vas@a1508751886ksvol1508751886im1508751886BB
Milovský, Rastislav Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1508751886vas@y1508751886ksvol1508751886im1508751886BB
Müller, Tamás Msc.048 321 3211moc.l1508751886iamg@150875188620dno1508751886gereb1508751886BB
Petrík, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3208ks.ab1508751886vas@r1508751886teplo1508751886eg1508751886BA
Siman, Pavol RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1508751886vas@a1508751886mislo1508751886eg1508751886BA
Šimo, Vladimír Mgr.PhD.02 3229 3216ks.ab1508751886vas@o1508751886mislo1508751886eg1508751886BA
Soták, Ján doc. RNDr., DrSc.048 321 3211ks.bb1508751886vas@k1508751886atos1508751886BB
Starek, Dušan Mgr., PhD.02 3229 3219ks.ab1508751886vas@r1508751886atslo1508751886eg1508751886BA
Tomašových, Adam Mgr., PhD.02 3229 3214ks.ab1508751886vas@a1508751886motlo1508751886eg1508751886BA
Vďačný, Marek Mgr., PhD.02 3229 3204ks.ab1508751886vas@d1508751886vamlo1508751886eg1508751886BA
Vozár, Jozef (emeritus) RNDr., DrSc.02 3229 3203ks.ab1508751886vas@o1508751886vojlo1508751886eg1508751886BA
Vršanský, Peter Mgr., PhD.02 3229 3220ks.ab1508751886vas@a1508751886srvlo1508751886eg1508751886BA