Vysvetlivky:

Pracovisko: BA — Bratislava

Sekretariát generálneho riaditeľa

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Šipková, Mária Mgr.02 3229 3201ks.ab1664881034vas@t1664881034snilo1664881034eg1664881034BA

Sekretariát riaditeľa Geofyzikálneho odboru

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Pešková, Marta 02 5941 0626ks.ab1664881034vas@e1664881034pamfo1664881034eg1664881034BA

Sekretariát riaditeľa Geologického odboru

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Paľová, Henrieta Ing.048 321 3211 kl. 20ks.bb1664881034vas@a1664881034volap1664881034BB