Vysvetlivky:

Pracovisko: BA — Bratislava, BB — Banská Bystrica, HU — Hurbanovo, SL — Stará Lesná + Skalnaté Pleso

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Almásiová, Oľga 035 760 2211ks.ga1516722072moeg@1516722072anilo1516722072HU
Antolíková (Ozdínová), Silvia RNDr., PhD.02 3229 3218ks.ab1516722072vas@a1516722072sislo1516722072eg1516722072BA
Aubrecht, Roman prof. RNDr., PhD.02 6029 6543ks.ab1516722072inu.s1516722072nf@th1516722072cerbu1516722072a1516722072BA
Bačík, Peter doc. Mgr., PhD.BA
Bednárik, Martin Ing., PhD.02 5941 0609ks.ab1516722072vas@e1516722072bamfo1516722072eg1516722072BA
Beniaková, Emília 02 5941 0601ks.ab1516722072vas@e1516722072bimfo1516722072eg1516722072BA
Bezák, Vladimír RNDr., CSc.02 5941 0613ks.ab1516722072vas@v1516722072zebfo1516722072eg1516722072BA
Bičárová, Svetlana Ing., PhD.052 787 9165ks.3a1516722072t@avo1516722072racib1516722072SL
Bielik, Miroslav prof. RNDr., DrSc.02 6029 6359ks.ab1516722072vas@o1516722072rimfo1516722072eg1516722072BA
Bilčík, Dušan RNDr.02 5941 0602ks.ab1516722072vas@i1516722072budfo1516722072eg1516722072BA
Biroň, Adrián RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1516722072vas@n1516722072orib1516722072BB
Bittó, Ladislav 02 5941 0601ks.ab1516722072vas@i1516722072balfo1516722072eg1516722072BA
Bognar, Marianna 02 5941 0626ks.ab1516722072vas@o1516722072bamfo1516722072eg1516722072BA
Bohuš, Ivan 052 787 9179ks.3a1516722072t@suh1516722072ob1516722072SL
Božik, Dušan 052 787 9179ks.3a1516722072t@kiz1516722072ob1516722072SL
Brimich, Ladislav RNDr., CSc.02 5941 0600ks.ab1516722072vas@m1516722072irbfo1516722072eg1516722072BA
Broska, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3202ks.ab1516722072vas@s1516722072orblo1516722072eg1516722072BA
Buchholzerová, Anna Mgr.052 787 9179moc.l1516722072iamg@1516722072avore1516722072clohh1516722072cub.a1516722072nna1516722072SL
Bučová, Jana Mgr., PhD.02 321 3211ks.ab1516722072vas@u1516722072bajfo1516722072eg1516722072BB
Bystrický, Erik Mgr.02 5941 0611ks.ab1516722072vas@y1516722072brefo1516722072eg1516722072BA
Chovanová (Margočová), Zuzana Mgr.02 5941 0611ks.ab1516722072vas@a1516722072muzfo1516722072eg1516722072BA
Cipciar, Andrej RNDr.02 5941 0611ks.ab1516722072vas@i1516722072cnafo1516722072eg1516722072BA
Csicsay, Kristián Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1516722072vas@y1516722072ascis1516722072C.nai1516722072tsirK1516722072BA
Demeterová, Hana Mgr.048 321 3211ks.bb1516722072vas@a1516722072voret1516722072emed1516722072BB
Dérerová, Jana Mgr., PhD.02 5941 0604ks.ab1516722072vas@e1516722072dajfo1516722072eg1516722072BA
Dodrvová, Lucia RNDr.02 3229 3207ks.ab1516722072vas@o1516722072dullo1516722072eg1516722072BA
Fekete, Kamil Mgr.02 3229 3224ks.ab1516722072vas@e1516722072faklo1516722072eg1516722072BA
Fojtíková, Lucia Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1516722072vas@o1516722072fulfo1516722072eg1516722072BA
Fuksi, Tomáš Mgr.02 3229 3224ks.ab1516722072vas@u1516722072fotlo1516722072eg1516722072BA
Gális, Martin Mgr., PhD.02 5941 0608ks.ab1516722072vas@s1516722072ilag.1516722072nitra1516722072m1516722072BA
Golej, Marián Mgr., PhD.02 3229 3214ks.ab1516722072vas@l1516722072ogmlo1516722072eg1516722072BA
Guba, Peter doc. Mgr., PhD.02 5941 0613ks.ab1516722072inu.h1516722072pmf@a1516722072bug1516722072BA
Halašiová, Nataša Mgr.048 321 3211ks.bb1516722072vas@i1516722072salah1516722072BB
Haršányiová, Alena HU
Holko, Ladislav RNDr., CSc.ks.ab1516722072vas@o1516722072kloh.1516722072valsi1516722072dal1516722072SL
Hrabovský, Juraj Mgr.PhD.ks.ab1516722072vas@r1516722072hujlo1516722072eg1516722072BA
Hurai, Vratislav doc. RNDr., DrSc.02 3229 3209ks.ab1516722072vas@h1516722072arvlo1516722072eg1516722072BA
Ivaničová, Iveta 048 321 3211ks.bb1516722072vas@a1516722072vocin1516722072avi1516722072BB
Janák, Marian RNDr., DrSc.02 3229 3213ks.ab1516722072vas@n1516722072ajmlo1516722072eg1516722072BA
Jeleň, Stanislav doc. RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1516722072vas@n1516722072elej1516722072BB
Kleinová, Adriana Mgr.02 3229 3211ks.ab1516722072vas@i1516722072elklo1516722072eg1516722072BA
Kohút, Igor Mgr., PhD.02 5941 0602ks.ab1516722072vas@i1516722072hokfo1516722072eg1516722072BA
Kohút, Milan RNDr., CSc.02 3229 3215ks.ab1516722072vas@h1516722072okmlo1516722072eg1516722072BA
Kotulová, Júlia RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1516722072vas@u1516722072toklo1516722072eg1516722072BA
Kristek, Jozef doc. Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1516722072vas@s1516722072irkfo1516722072eg1516722072BA
Kristeková, Miriam Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1516722072vas@r1516722072kimfo1516722072eg1516722072BA
Kysel, Róbert RNDr., PhD.02 5941 0611ks.ab1516722072vas@y1516722072korfo1516722072eg1516722072
Kyška-Pipík, Radovan Dr., PhD.048 321 3211ks.bb1516722072vas@k1516722072ipip1516722072BB
Lexa, Jaroslav RNDr., CSc.02 3229 3217ks.ab1516722072vas@x1516722072lajlo1516722072eg1516722072BA
Luhová, Ľubica Mgr.048 321 3211ks.bb1516722072vas@a1516722072vohul1516722072BB
Luptáková, Eva Mgr.02 3229 3210ks.ab1516722072vas@z1516722072inklo1516722072eg1516722072BA
Luptáková, Jarmila Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1516722072vas@a1516722072vokat1516722072pul1516722072BB
Madarás, Ján RNDr., PhD.02 3229 3203ks.ab1516722072vas@a1516722072majlo1516722072eg1516722072BA
Madzin, Jozef Mgr., PhD.02 321 3211ks.ab1516722072vas@a1516722072mojfo1516722072eg1516722072BB
Majcin, Dušan RNDr., CSc.02 5941 0602ks.ab1516722072vas@u1516722072damfo1516722072eg1516722072BA
Marsenić, Alexandra RNDr., PhD.02 5941 0615ks.ab1516722072vas@a1516722072mlafo1516722072eg1516722072BA
Michalík, Jozef doc. RNDr., DrSc.02 3229 3206ks.ab1516722072vas@h1516722072cimlo1516722072eg1516722072BA
Mikuš, Tomáš Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1516722072vas@s1516722072ukim1516722072BB
Milovská, Stanislava Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1516722072vas@a1516722072ksvol1516722072im1516722072BB
Milovský, Rastislav Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1516722072vas@y1516722072ksvol1516722072im1516722072BB
Mlynský, Tomáš (ext.) Ing.
Moczo, Peter prof. RNDr., DrSc.02 6029 5179ks.ab1516722072inu.h1516722072pmf@o1516722072zcom1516722072BA
Müller, Tamás Msc.048 321 3211moc.l1516722072iamg@151672207220dno1516722072gereb1516722072BB
Naščáková, Dagmar Mgr.02 5941 0626ks.ab1516722072vas@u1516722072tadfo1516722072eg1516722072BA
Nejedlík, Pavol RNDr., CSc.02 5941 0605ks.ab1516722072vas@e1516722072napfo1516722072eg1516722072BA
Nemčok, Michal Prof., DrSc.BA
Packa, Ľudovít 02 3229 3247BA
Paľová, Henrieta Ing.048 321 3211ks.bb1516722072vas@a1516722072volap1516722072BB
Pánisová, Jaroslava Mgr., PhD.02 5941 0603ks.ab1516722072vas@a1516722072pajfo1516722072eg1516722072BA
Pažák, Peter RNDr., PhD.02 5941 0611ks.ab1516722072vas@k1516722072azap.1516722072retep1516722072BA
Petrík, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3208ks.ab1516722072vas@r1516722072teplo1516722072eg1516722072BA
Pírová, Terézia BA
Podhorský, Dušan (emeritus) prof. RNDr., DrSc.02 5941 0605ks.ab1516722072vas@o1516722072pudfo1516722072eg1516722072BA
Pohánka, Vladimír 02 5941 0602ks.ab1516722072vas@v1516722072hopfo1516722072eg1516722072BA
Pramuková, Štefánia Mgr.02 3229 3247ks.ab1516722072vas@a1516722072ilslo1516722072eg1516722072BA
Pulišová, Zuzana Mgr.048 321 3211ks.bb1516722072vas@a1516722072vosil1516722072up1516722072BB
Puškelová, Ľubica RNDr.02 3229 3221ks.ab1516722072vas@s1516722072uploe1516722072g1516722072BA
Radimáková, Alžbeta 02 5930 9292ks.ab1516722072vas@a1516722072tebfo1516722072eg1516722072BA
Ramachandrani, Dhavamani MSc.048 321 3211ks.bb1516722072vas@i1516722072namav1516722072ahdr1516722072BB
Ramaj, Branislav 048 321 3211ks.bb1516722072vas@j1516722072amar1516722072BB
Revallo, Miloš Mgr., PhD.02 5941 0612ks.ab1516722072vas@e1516722072rimfo1516722072eg1516722072BA
Rigová, Jana Mgr.048 321 3211ks.bb1516722072vas@a1516722072vogir1516722072BB
Seko, Michal (ext.) Mgr.
Siman, Pavol RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1516722072vas@a1516722072mislo1516722072eg1516722072BA
Šimo, Vladimír Mgr.PhD.02 3229 3216ks.ab1516722072vas@o1516722072mislo1516722072eg1516722072BA
Šipková, Mária Mgr.02 3229 3201ks.ab1516722072vas@t1516722072snilo1516722072eg1516722072BA
Smetanová, Iveta Ing. RNDr., PhD.02 5941 0615ks.ab1516722072vas@s1516722072avifo1516722072eg1516722072BA
Soták, Ján doc. RNDr., DrSc.048 321 3211ks.bb1516722072vas@k1516722072atos1516722072BB
Starek, Dušan Mgr., PhD.02 3229 3219ks.ab1516722072vas@r1516722072atslo1516722072eg1516722072BA
Šternócky, Juraj 035 760 2211HU
Šurka, Juraj Mgr.048 321 3211ks.bb1516722072vas@a1516722072krus1516722072BB
Svitáčová, Alžbeta 048 321 3211ks.bb1516722072vas@a1516722072vocat1516722072ivs1516722072BB
Sýkorová, Jana Mgr.02 3229 3205ks.ab1516722072vas@o1516722072kyslo1516722072eg1516722072BA
Szabóová, Monika Mgr.02 3229 3212ks.ab1516722072vas@i1516722072nomlo1516722072eg1516722072BA
Tomašových, Adam Mgr., PhD.02 3229 3214ks.ab1516722072vas@a1516722072motlo1516722072eg1516722072BA
Tomek, Čestmír RNDr., CSc.ks.ab1516722072vas@e1516722072motfo1516722072eg1516722072BA
Troppová, Danka Ing.048 321 3211ks.bb1516722072vas@a1516722072voppo1516722072rt1516722072BB
Urblík, Jakub Mgr.02 3229 3225ks.ab1516722072vas@l1516722072brulo1516722072eg1516722072BA
Váczyová, Magdaléna RNDr., PhD.035 760 2211ks.ga1516722072moeg@1516722072idgam1516722072HU
Vajda, Peter RNDr., PhD.02 5941 0603ks.ab1516722072vas@d1516722072javfo1516722072eg1516722072BA
Vajkai, Melinda Mgr.035 760 2211moc.l1516722072iamg@1516722072miakj1516722072av1516722072HU
Valach, Fridrich Mgr., PhD.035 760 2211ks.ga1516722072moeg@1516722072hcird1516722072irf1516722072HU
Vďačný, Marek Mgr., PhD.02 3229 3204ks.ab1516722072vas@d1516722072vamlo1516722072eg1516722072BA
Vidhya, Marina MSc.048 321 3211ks.bb1516722072vas@a1516722072niram1516722072v1516722072BB
Vozár, Ján RNDr., PhD.02 5941 0613ks.ab1516722072vas@o1516722072vajfo1516722072eg1516722072BA
Vozár, Jozef (emeritus) RNDr., DrSc.02 3229 3203ks.ab1516722072vas@o1516722072vojlo1516722072eg1516722072BA
Vrábelová, Beáta 02 3229 3207ks.ab1516722072vas@b1516722072arvlo1516722072eg1516722072BA
Vršanský, Peter Mgr., PhD.02 3229 3220ks.ab1516722072vas@a1516722072srvlo1516722072eg1516722072BA
Zahorec, Pavol Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1516722072vas@c1516722072eroha1516722072z1516722072BB
Žatková, Lucia Mgr.048 321 3211ks.bb1516722072vas@a1516722072vokta1516722072z1516722072BB
Žecová, Katarína (ext.) RNDr.