Vysvetlivky:

Pracovisko: BA — Bratislava, BB — Banská Bystrica, HU — Hurbanovo, SL — Stará Lesná + Skalnaté Pleso

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Almásiová, Oľga 035 760 2211ks.ga1502948622moeg@1502948622anilo1502948622HU
Aubrecht, Roman prof. RNDr., PhD.02 6029 6543ks.ab1502948622inu.s1502948622nf@th1502948622cerbu1502948622a1502948622BA
Bednárik, Martin Ing., PhD.02 5941 0609ks.ab1502948622vas@e1502948622bamfo1502948622eg1502948622BA
Beniaková, Emília 02 5941 0601ks.ab1502948622vas@e1502948622bimfo1502948622eg1502948622BA
Bezák, Vladimír RNDr., CSc.02 5941 0613ks.ab1502948622vas@v1502948622zebfo1502948622eg1502948622BA
Bičárová, Svetlana Ing., PhD.052 787 9165ks.3a1502948622t@avo1502948622racib1502948622SL
Bielik, Miroslav prof. RNDr., DrSc.02 6029 6359ks.ab1502948622vas@o1502948622rimfo1502948622eg1502948622BA
Bilčík, Dušan RNDr.02 5941 0602ks.ab1502948622vas@i1502948622budfo1502948622eg1502948622BA
Biroň, Adrián RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1502948622vas@n1502948622orib1502948622BB
Bittó, Ladislav 02 5941 0601ks.ab1502948622vas@i1502948622balfo1502948622eg1502948622BA
Bognar, Marianna 02 5941 0626ks.ab1502948622vas@o1502948622bamfo1502948622eg1502948622BA
Bohuš, Ivan 052 787 9179ks.3a1502948622t@suh1502948622ob1502948622SL
Božik, Dušan 052 787 9179ks.3a1502948622t@kiz1502948622ob1502948622SL
Brimich, Ladislav RNDr., CSc.02 5941 0600ks.ab1502948622vas@m1502948622irbfo1502948622eg1502948622BA
Broska, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3202ks.ab1502948622vas@s1502948622orblo1502948622eg1502948622BA
Buchholzerová, Anna Mgr.052 787 9179moc.l1502948622iamg@1502948622avore1502948622clohh1502948622cub.a1502948622nna1502948622SL
Bučová, Jana Mgr., PhD.02 321 3211ks.ab1502948622vas@u1502948622bajfo1502948622eg1502948622BB
Bystrický, Erik Mgr.02 5941 0611ks.ab1502948622vas@y1502948622brefo1502948622eg1502948622BA
Cipciar, Andrej RNDr.02 5941 0611ks.ab1502948622vas@i1502948622cnafo1502948622eg1502948622BA
Csicsay, Kristián Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1502948622vas@y1502948622ascis1502948622C.nai1502948622tsirK1502948622BA
Demeterová, Hana Mgr.048 321 3211ks.bb1502948622vas@a1502948622voret1502948622emed1502948622BB
Dérerová, Jana Mgr., PhD.02 5941 0604ks.ab1502948622vas@e1502948622dajfo1502948622eg1502948622BA
Dodrvová, Lucia RNDr.02 3229 3207ks.ab1502948622vas@o1502948622dullo1502948622eg1502948622BA
Fekete, Kamil Mgr.02 3229 3224ks.ab1502948622vas@e1502948622faklo1502948622eg1502948622BA
Fojtíková, Lucia Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1502948622vas@o1502948622fulfo1502948622eg1502948622BA
Fuksi, Tomáš Mgr.02 3229 3224ks.ab1502948622vas@u1502948622fotlo1502948622eg1502948622BA
Golej, Marián Mgr., PhD.02 3229 3214ks.ab1502948622vas@l1502948622ogmlo1502948622eg1502948622BA
Guba, Peter doc. Mgr., PhD.02 5941 0613ks.ab1502948622inu.h1502948622pmf@a1502948622bug1502948622BA
Halašiová, Nataša Mgr.048 321 3211ks.bb1502948622vas@i1502948622salah1502948622BB
Haršányiová, Alena HU
Holko, Ladislav RNDr., CSc.ks.ab1502948622vas@o1502948622kloh.1502948622valsi1502948622dal1502948622SL
Hrabovský, Juraj Mgr.PhD.ks.ab1502948622vas@r1502948622hujlo1502948622eg1502948622BA
Hurai, Vratislav doc. RNDr., DrSc.02 3229 3209ks.ab1502948622vas@h1502948622arvlo1502948622eg1502948622BA
Ivaničová, Iveta 048 321 3211ks.bb1502948622vas@a1502948622vocin1502948622avi1502948622BB
Janák, Marian RNDr., DrSc.02 3229 3213ks.ab1502948622vas@n1502948622ajmlo1502948622eg1502948622BA
Jeleň, Stanislav doc. RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1502948622vas@n1502948622elej1502948622BB
Kleinová, Adriana Mgr.02 3229 3211ks.ab1502948622vas@i1502948622elklo1502948622eg1502948622BA
Kohút, Igor Mgr., PhD.02 5941 0602ks.ab1502948622vas@i1502948622hokfo1502948622eg1502948622BA
Kohút, Milan RNDr., CSc.02 3229 3215ks.ab1502948622vas@h1502948622okmlo1502948622eg1502948622BA
Kotulová, Júlia RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1502948622vas@u1502948622toklo1502948622eg1502948622BA
Kovacs, Erika Mgr.048 321 3211ks.bb1502948622vas@s1502948622cavok1502948622BB
Kristek, Jozef doc. Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1502948622vas@s1502948622irkfo1502948622eg1502948622BA
Kristeková, Miriam Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1502948622vas@r1502948622kimfo1502948622eg1502948622BA
Kysel, Róbert RNDr., PhD.02 5941 0611ks.ab1502948622vas@y1502948622korfo1502948622eg1502948622
Kyška-Pipík, Radovan Dr., PhD.048 321 3211ks.bb1502948622vas@k1502948622ipip1502948622BB
Lexa, Jaroslav RNDr., CSc.02 3229 3217ks.ab1502948622vas@x1502948622lajlo1502948622eg1502948622BA
Luhová, Ľubica Mgr.048 321 3211ks.bb1502948622vas@a1502948622vohul1502948622BB
Luptáková, Eva Mgr.02 3229 3210ks.ab1502948622vas@z1502948622inklo1502948622eg1502948622BA
Luptáková, Jarmila Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1502948622vas@a1502948622vokat1502948622pul1502948622BB
Madarás, Ján RNDr., PhD.02 3229 3203ks.ab1502948622vas@a1502948622majlo1502948622eg1502948622BA
Madzin, Jozef Mgr., PhD.02 321 3211ks.ab1502948622vas@a1502948622mojfo1502948622eg1502948622BB
Majcin, Dušan RNDr., CSc.02 5941 0602ks.ab1502948622vas@u1502948622damfo1502948622eg1502948622BA
Margočová, Zuzana Mgr.02 5941 0611ks.ab1502948622vas@a1502948622muzfo1502948622eg1502948622BA
Marsenić, Alexandra RNDr., PhD.02 5941 0615ks.ab1502948622vas@a1502948622mlafo1502948622eg1502948622BA
Michalík, Jozef doc. RNDr., DrSc.02 3229 3206ks.ab1502948622vas@h1502948622cimlo1502948622eg1502948622BA
Mikuš, Tomáš Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1502948622vas@s1502948622ukim1502948622BB
Milovská, Stanislava Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1502948622vas@a1502948622ksvol1502948622im1502948622BB
Milovský, Rastislav Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1502948622vas@y1502948622ksvol1502948622im1502948622BB
Mlynský, Tomáš (ext.) Ing.
Moczo, Peter prof. RNDr., DrSc.02 6029 5179ks.ab1502948622inu.h1502948622pmf@o1502948622zcom1502948622BA
Müller, Tamás Msc.048 321 3211moc.l1502948622iamg@150294862220dno1502948622gereb1502948622BB
Naščáková, Dagmar Mgr.02 5941 0626ks.ab1502948622vas@u1502948622tadfo1502948622eg1502948622BA
Nejedlík, Pavol RNDr., CSc.02 5941 0605ks.ab1502948622vas@e1502948622napfo1502948622eg1502948622BA
Ozdínová, Silvia RNDr., PhD.02 3229 3218ks.ab1502948622vas@a1502948622sislo1502948622eg1502948622BA
Packa, Ľudovít 02 3229 3247BA
Paľová, Henrieta Ing.048 321 3211ks.bb1502948622vas@a1502948622volap1502948622BB
Pánisová, Jaroslava Mgr., PhD.02 5941 0603ks.ab1502948622vas@a1502948622pajfo1502948622eg1502948622BA
Pažák, Peter RNDr., PhD.02 5941 0611ks.ab1502948622vas@k1502948622azap.1502948622retep1502948622BA
Petrík, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3208ks.ab1502948622vas@r1502948622teplo1502948622eg1502948622BA
Pírová, Terézia BA
Podhorský, Dušan (emeritus) prof. RNDr., DrSc.02 5941 0605ks.ab1502948622vas@o1502948622pudfo1502948622eg1502948622BA
Pohánka, Vladimír 02 5941 0602ks.ab1502948622vas@v1502948622hopfo1502948622eg1502948622BA
Pramuková, Štefánia Mgr.02 3229 3247ks.ab1502948622vas@a1502948622ilslo1502948622eg1502948622BA
Pulišová, Zuzana Mgr.048 321 3211ks.bb1502948622vas@a1502948622vosil1502948622up1502948622BB
Puškelová, Ľubica RNDr.02 3229 3221ks.ab1502948622vas@s1502948622uploe1502948622g1502948622BA
Radimáková, Alžbeta 02 5930 9292ks.ab1502948622vas@a1502948622tebfo1502948622eg1502948622BA
Ramaj, Branislav 048 321 3211ks.bb1502948622vas@j1502948622amar1502948622BB
Revallo, Miloš Mgr., PhD.02 5941 0612ks.ab1502948622vas@e1502948622rimfo1502948622eg1502948622BA
Rigová, Jana Mgr.048 321 3211ks.bb1502948622vas@a1502948622vogir1502948622BB
Seko, Michal (ext.) Mgr.
Siman, Pavol RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1502948622vas@a1502948622mislo1502948622eg1502948622BA
Šimo, Vladimír Mgr.PhD.02 3229 3216ks.ab1502948622vas@o1502948622mislo1502948622eg1502948622BA
Šipková, Mária Mgr.02 3229 3201ks.ab1502948622vas@t1502948622snilo1502948622eg1502948622BA
Smetanová, Iveta RNDr., PhD.02 5941 0615ks.ab1502948622vas@s1502948622avifo1502948622eg1502948622BA
Šoltis, Tomáš RNDr., PhD.02 5941 0616ks.ab1502948622vas@o1502948622sotfo1502948622eg1502948622BA
Soták, Ján doc. RNDr., DrSc.048 321 3211ks.bb1502948622vas@k1502948622atos1502948622BB
Srbecký, Miroslav Ing.02 5941 0611ks.ab1502948622vas@r1502948622simfo1502948622eg1502948622BA
Starek, Dušan Mgr., PhD.02 3229 3219ks.ab1502948622vas@r1502948622atslo1502948622eg1502948622BA
Šternócky, Juraj 035 760 2211HU
Šurka, Juraj Mgr.048 321 3211ks.bb1502948622vas@a1502948622krus1502948622BB
Svitáčová, Alžbeta 048 321 3211ks.bb1502948622vas@a1502948622vocat1502948622ivs1502948622BB
Sýkorová, Jana Mgr.02 3229 3205ks.ab1502948622vas@o1502948622kyslo1502948622eg1502948622BA
Szabóová, Monika Mgr.02 3229 3212ks.ab1502948622vas@i1502948622nomlo1502948622eg1502948622BA
Tomašových, Adam Mgr., PhD.02 3229 3214ks.ab1502948622vas@a1502948622motlo1502948622eg1502948622BA
Tomek, Čestmír RNDr., CSc.ks.ab1502948622vas@e1502948622motfo1502948622eg1502948622BA
Troppová, Danka Ing.048 321 3211ks.bb1502948622vas@a1502948622voppo1502948622rt1502948622BB
Urblík, Jakub Mgr.02 3229 3225ks.ab1502948622vas@l1502948622brulo1502948622eg1502948622BA
Váczyová, Magdaléna RNDr., PhD.035 760 2211ks.ga1502948622moeg@1502948622idgam1502948622HU
Vajda, Peter RNDr., PhD.02 5941 0603ks.ab1502948622vas@d1502948622javfo1502948622eg1502948622BA
Vajkai, Melinda Mgr.035 760 2211moc.l1502948622iamg@1502948622miakj1502948622av1502948622HU
Valach, Fridrich Mgr., PhD.035 760 2211ks.ga1502948622moeg@1502948622hcird1502948622irf1502948622HU
Vďačný, Marek Mgr., PhD.02 3229 3204ks.ab1502948622vas@d1502948622vamlo1502948622eg1502948622BA
Vozár, Ján RNDr., PhD.02 5941 0613ks.ab1502948622vas@o1502948622vajfo1502948622eg1502948622BA
Vozár, Jozef (emeritus) RNDr., DrSc.02 3229 3203ks.ab1502948622vas@o1502948622vojlo1502948622eg1502948622BA
Vrábelová, Beáta 02 3229 3207ks.ab1502948622vas@b1502948622arvlo1502948622eg1502948622BA
Vršanský, Peter Mgr., PhD.02 3229 3220ks.ab1502948622vas@a1502948622srvlo1502948622eg1502948622BA
Zahorec, Pavol Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1502948622vas@c1502948622eroha1502948622z1502948622BB
Žecová, Katarína (ext.) RNDr.
Zrubáková, Zuzana Mgr.02 3229 3225ks.ab1502948622vas@i1502948622zuzlo1502948622eg1502948622BA