Vysvetlivky:

Pracovisko: BA — Bratislava, BB — Banská Bystrica, HU — Hurbanovo, SL — Stará Lesná + Skalnaté Pleso

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Almásiová, Oľga 035 760 2211ks.ga1539981107moeg@1539981107anilo1539981107HU
Antolíková, Silvia RNDr., PhD.02 3229 3218ks.ab1539981107vas@a1539981107sislo1539981107eg1539981107BA
Aubrecht, Roman prof. RNDr., PhD.02 6029 6543ks.ab1539981107inu.s1539981107nf@th1539981107cerbu1539981107a1539981107BA
Bačík, Peter doc. Mgr., PhD.BA
Bednárik, Martin Ing., PhD.02 5941 0609ks.ab1539981107vas@e1539981107bamfo1539981107eg1539981107BA
Beniaková, Emília 02 5941 0601ks.ab1539981107vas@e1539981107bimfo1539981107eg1539981107BA
Bezák, Vladimír RNDr., CSc.02 5477 2309, 02 5941 0613ks.ab1539981107vas@v1539981107zebfo1539981107eg1539981107BA
Bičárová, Svetlana Ing., PhD.052 787 9165ks.3a1539981107t@avo1539981107racib1539981107SL
Bielik, Miroslav prof. RNDr., DrSc.02 5941 0604ks.ab1539981107vas@o1539981107rimfo1539981107eg1539981107BA
Bilčík, Dušan RNDr.02 5941 0602ks.ab1539981107vas@i1539981107budfo1539981107eg1539981107BA
Biroň, Adrián RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1539981107vas@n1539981107orib1539981107BB
Bittó, Ladislav 02 5941 0601ks.ab1539981107vas@i1539981107balfo1539981107eg1539981107BA
Bognar, Marianna 02 5941 0626ks.ab1539981107vas@o1539981107bamfo1539981107eg1539981107BA
Bohuš, Ivan 052 787 9179ks.3a1539981107t@suh1539981107ob1539981107SL
Božik, Dušan 052 787 9145ks.3a1539981107t@kiz1539981107ob1539981107SL
Brimich, Ladislav RNDr., CSc.02 5941 0600ks.ab1539981107vas@m1539981107irbfo1539981107eg1539981107BA
Broska, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3204ks.ab1539981107vas@s1539981107orblo1539981107eg1539981107BA
Buchholzerová, Anna Mgr.052 787 9179moc.l1539981107iamg@1539981107avore1539981107clohh1539981107cub.a1539981107nna1539981107SL
Bučová, Jana Mgr., PhD.02 321 3211ks.ab1539981107vas@u1539981107bajfo1539981107eg1539981107BB
Budačová, Stanislava Mgr.048 321 3211ks.bb1539981107vas@a1539981107vocad1539981107ub1539981107BB
Bystrický, Erik Mgr.02 5941 0611ks.ab1539981107vas@y1539981107brefo1539981107eg1539981107BA
Chovanová, Zuzana Mgr.02 5941 0611ks.ab1539981107vas@a1539981107muzfo1539981107eg1539981107BA
Cipciar, Andrej RNDr.02 5941 0611ks.ab1539981107vas@i1539981107cnafo1539981107eg1539981107BA
Csicsay, Kristián Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1539981107vas@y1539981107ascis1539981107C.nai1539981107tsirK1539981107BA
Demeterová, Hana Mgr.048 321 3211ks.bb1539981107vas@a1539981107voret1539981107emed1539981107BB
Dérerová, Jana Mgr., PhD.02 5941 0604ks.ab1539981107vas@e1539981107dajfo1539981107eg1539981107BA
Dodrvová, Lucia RNDr.02 3229 3207ks.ab1539981107vas@o1539981107dullo1539981107eg1539981107BA
Fekete, Kamil Mgr., PhD.02 3229 3224ks.ab1539981107vas@e1539981107faklo1539981107eg1539981107BA
Fojtíková, Lucia Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1539981107vas@o1539981107fulfo1539981107eg1539981107BA
Gális, Martin Mgr., PhD.02 5941 0608ks.ab1539981107vas@a1539981107gamfo1539981107eg1539981107BA
Golej, Marián Mgr., PhD.02 3229 3247ks.ab1539981107vas@l1539981107ogmlo1539981107eg1539981107BA
Guba, Peter doc. Mgr., PhD.02 5941 0612ks.ab1539981107inu.h1539981107pmf@a1539981107bug1539981107BA
Halašiová, Nataša Mgr.048 321 3211ks.bb1539981107vas@i1539981107salah1539981107BB
Haršányiová, Alena HU
Holko, Ladislav RNDr., CSc.ks.ab1539981107vas@o1539981107kloh.1539981107valsi1539981107dal1539981107SL
Hrabovský, Juraj Mgr., PhD.02 3229 3216ks.ab1539981107vas@r1539981107hujlo1539981107eg1539981107BA
Hurai, Vratislav doc. RNDr., DrSc.02 3229 3209ks.ab1539981107vas@h1539981107arvlo1539981107eg1539981107BA
Ivaničová, Iveta 048 321 3211ks.bb1539981107vas@a1539981107vocin1539981107avi1539981107BB
Janák, Marian RNDr., DrSc.02 3229 3213ks.ab1539981107vas@n1539981107ajmlo1539981107eg1539981107BA
Jeleň, Stanislav doc. RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1539981107vas@n1539981107elej1539981107BB
Kleinová, Adriana Mgr.02 3229 3211ks.ab1539981107vas@i1539981107elklo1539981107eg1539981107BA
Kohút, Igor Mgr., PhD.02 5941 0602ks.ab1539981107vas@i1539981107hokfo1539981107eg1539981107BA
Kohút, Milan RNDr., CSc.02 3229 3215ks.ab1539981107vas@h1539981107okmlo1539981107eg1539981107BA
Kotulová, Júlia RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1539981107vas@u1539981107toklo1539981107eg1539981107BA
Koubová, Ivana Mgr.PhD.02 3229 3225BA
Kristek, Jozef doc. Mgr., PhD.02 5941 0608ks.ab1539981107vas@s1539981107irkfo1539981107eg1539981107BA
Kristeková, Miriam Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1539981107vas@r1539981107kimfo1539981107eg1539981107BA
Kysel, Róbert RNDr., PhD.02 5941 0611ks.ab1539981107vas@y1539981107korfo1539981107eg1539981107BA
Kyška-Pipík, Radovan Dr., PhD.048 321 3211ks.bb1539981107vas@k1539981107ipip1539981107BB
Lexa, Jaroslav RNDr., CSc.02 3229 3217ks.ab1539981107vas@x1539981107lajlo1539981107eg1539981107BA
Luhová, Ľubica Mgr.048 321 3211ks.bb1539981107vas@a1539981107vohul1539981107BB
Luptáková, Eva Mgr.02 3229 3210ks.ab1539981107vas@z1539981107inklo1539981107eg1539981107BA
Luptáková, Jarmila Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1539981107vas@a1539981107vokat1539981107pul1539981107BB
Madarás, Ján RNDr., PhD.02 3229 3202ks.ab1539981107vas@a1539981107majlo1539981107eg1539981107BA
Madzin, Jozef Mgr., PhD.02 321 3211ks.ab1539981107vas@a1539981107mojfo1539981107eg1539981107BB
Majcin, Dušan RNDr., CSc.02 5941 0602ks.ab1539981107vas@u1539981107damfo1539981107eg1539981107BA
Maraszewska, Maria Mgr.BA
Marsenić, Alexandra RNDr., PhD.02 5941 0615ks.ab1539981107vas@a1539981107mlafo1539981107eg1539981107BA
Michalík, Jozef doc. RNDr., DrSc.02 3229 3206ks.ab1539981107vas@h1539981107cimlo1539981107eg1539981107BA
Mikuš, Tomáš Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1539981107vas@s1539981107ukim1539981107BB
Milovská, Stanislava Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1539981107vas@a1539981107ksvol1539981107im1539981107BB
Milovský, Rastislav Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1539981107vas@y1539981107ksvol1539981107im1539981107BB
Mlynský, Tomáš (ext.) Ing.
Moczo, Peter prof. RNDr., DrSc.02 5941 0608ks.ab1539981107inu.h1539981107pmf@o1539981107zcom1539981107BA
Müller, Tamás Msc.048 321 3211moc.l1539981107iamg@153998110720dno1539981107gereb1539981107BB
Naščáková, Dagmar Mgr.02 5941 0626ks.ab1539981107vas@u1539981107tadfo1539981107eg1539981107BA
Nejedlík, Pavol RNDr., CSc.02 5941 0605ks.ab1539981107vas@e1539981107napfo1539981107eg1539981107BA
Nemčok, Michal RNDr., DrSc.BA
Packa, Ľudovít 02 3229 3247BA
Paľová, Henrieta Ing.048 321 3211ks.bb1539981107vas@a1539981107volap1539981107BB
Pánisová, Jaroslava Mgr., PhD.02 5941 0603ks.ab1539981107vas@a1539981107pajfo1539981107eg1539981107BA
Pažák, Peter RNDr., PhD.02 5941 0611ks.ab1539981107vas@k1539981107azap.1539981107retep1539981107BA
Petrík, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3208ks.ab1539981107vas@r1539981107teplo1539981107eg1539981107BA
Pírová, Terézia BA
Podhorský, Dušan (emeritus) prof. RNDr., DrSc.02 5941 0605ks.ab1539981107vas@o1539981107pudfo1539981107eg1539981107BA
Pohánka, Vladimír 02 5941 0602ks.ab1539981107vas@v1539981107hopfo1539981107eg1539981107BA
Pramuková, Štefánia Mgr.02 3229 3247ks.ab1539981107vas@a1539981107ilslo1539981107eg1539981107BA
Puškelová, Ľubica RNDr.02 3229 3221ks.ab1539981107vas@s1539981107uploe1539981107g1539981107BA
Radimáková, Alžbeta 02 5930 9292ks.ab1539981107vas@a1539981107tebfo1539981107eg1539981107BA
Ramachandran, Dhavamani MSc.048 321 3211ks.bb1539981107vas@i1539981107namav1539981107ahdr1539981107BB
Ramaj, Branislav 048 321 3211ks.bb1539981107vas@j1539981107amar1539981107BB
Revallo, Miloš Mgr., PhD.02 5941 0612ks.ab1539981107vas@e1539981107rimfo1539981107eg1539981107BA
Rigová, Jana Mgr.048 321 3211ks.bb1539981107vas@a1539981107vogir1539981107BB
Siman, Pavol RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1539981107vas@a1539981107mislo1539981107eg1539981107BA
Šimo, Vladimír Mgr.PhD.02 3229 3214ks.ab1539981107vas@o1539981107mislo1539981107eg1539981107BA
Šipková, Mária Mgr.02 3229 3201ks.ab1539981107vas@t1539981107snilo1539981107eg1539981107BA
Smetanová, Iveta Ing. RNDr., PhD.02 5941 0616ks.ab1539981107vas@s1539981107avifo1539981107eg1539981107BA
Soták, Ján doc. RNDr., DrSc.048 321 3211ks.bb1539981107vas@k1539981107atos1539981107BB
Starek, Dušan Mgr., PhD.02 3229 3219ks.ab1539981107vas@r1539981107atslo1539981107eg1539981107BA
Šternócky, Juraj 035 760 2211HU
Šugár, Martin Mgr.BA
Šurka, Juraj Mgr.048 321 3211ks.bb1539981107vas@a1539981107krus1539981107BB
Svitáčová, Alžbeta 048 321 3211ks.bb1539981107vas@a1539981107vocat1539981107ivs1539981107BB
Sýkorová, Jana Mgr.02 3229 3205ks.ab1539981107vas@o1539981107kyslo1539981107eg1539981107BA
Szabóová, Monika Mgr.02 3229 3212ks.ab1539981107vas@i1539981107nomlo1539981107eg1539981107BA
Tomašových, Adam Mgr., PhD.ks.ab1539981107vas@a1539981107motlo1539981107eg1539981107BA
Tomek, Čestmír RNDr., CSc.ks.ab1539981107vas@e1539981107motfo1539981107eg1539981107BA
Troppová, Danka Ing.048 321 3211ks.bb1539981107vas@a1539981107voppo1539981107rt1539981107BB
Váczyová, Magdaléna RNDr., PhD.035 760 2211ks.ga1539981107moeg@1539981107idgam1539981107HU
Vajda, Peter RNDr., PhD.02 5941 0603ks.ab1539981107vas@d1539981107javfo1539981107eg1539981107BA
Vajkai, Melinda Mgr.035 760 2211moc.l1539981107iamg@1539981107miakj1539981107av1539981107HU
Valach, Fridrich Mgr., PhD.035 760 2211ks.ga1539981107moeg@1539981107hcird1539981107irf1539981107HU
Vďačný, Marek Mgr., PhD.02 3229 3204ks.ab1539981107vas@d1539981107vamlo1539981107eg1539981107BA
Vidhya, Marina MSc.048 321 3211ks.bb1539981107vas@a1539981107niram1539981107v1539981107BB
Vlasáč, Jozef Mgr.048 321 3211ks.bb1539981107vas@c1539981107asalv1539981107BB
Vozár, Ján RNDr., PhD.02 5941 0613ks.ab1539981107vas@o1539981107vajfo1539981107eg1539981107BA
Vozár, Jozef (emeritus) RNDr., DrSc.02 3229 3203ks.ab1539981107vas@o1539981107vojlo1539981107eg1539981107BA
Vrábelová, Beáta 02 3229 3207ks.ab1539981107vas@b1539981107arvlo1539981107eg1539981107BA
Vršanský, Peter Mgr., PhD.02 3229 3220ks.ab1539981107vas@a1539981107srvlo1539981107eg1539981107BA
Zahorec, Pavol Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1539981107vas@c1539981107eroha1539981107z1539981107BB
Žatková, Lucia Mgr.048 321 3211ks.bb1539981107vas@a1539981107vokta1539981107z1539981107BB