Vysvetlivky:

Pracovisko: BA — Bratislava, BB — Banská Bystrica, HU — Hurbanovo, SL — Stará Lesná + Skalnaté Pleso

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Almásiová, Oľga 035 760 2211ks.ga1656222516moeg@1656222516anilo1656222516HU
Antolíková, Silvia RNDr., PhD.02 3229 3218ks.ab1656222516vas@a1656222516sislo1656222516eg1656222516BA
Aubrecht, Roman prof. RNDr., PhD.02 6029 6543ks.ab1656222516inu.s1656222516nf@th1656222516cerbu1656222516a1656222516BA
Bačík, Peter doc. Mgr., PhD.02 6029 6294ks.ab1656222516inu@21656222516kicab1656222516BA
Bednárik, Martin Ing., PhD.02 5941 0609ks.ab1656222516vas@e1656222516bamfo1656222516eg1656222516BA
Bezák, Vladimír RNDr., CSc.02 5477 2309, 02 5941 0613ks.ab1656222516vas@v1656222516zebfo1656222516eg1656222516BA
Bičárová, Svetlana Ing., PhD.052 787 9165ks.ab1656222516vas@t1656222516evsfo1656222516eg1656222516SL
Bielik, Miroslav prof. RNDr., DrSc.02 5941 0604, 02 6029 6359ks.ab1656222516vas@o1656222516rimfo1656222516eg1656222516BA
Bilčík, Dušan RNDr.02 5941 0602ks.ab1656222516vas@i1656222516budfo1656222516eg1656222516BA
Biroň, Adrián RNDr., CSc.048 321 3211 kl. 27ks.bb1656222516vas@n1656222516orib1656222516BB
Bódi, Jozef Bc.02 5941 0605ks.ab1656222516vas@i1656222516dobfo1656222516eg1656222516BA
Bohuš, Ivan 052 787 9179ks.ab1656222516vas@b1656222516ovifo1656222516eg1656222516SL
Božik, Dušan 052 787 9179ks.ab1656222516vas@d1656222516zobfo1656222516eg1656222516SL
Brimich, Ladislav RNDr., CSc.02 5941 0605ks.ab1656222516vas@m1656222516irbfo1656222516eg1656222516BA
Broska, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3204ks.ab1656222516vas@s1656222516orblo1656222516eg1656222516BA
Buchholzerová, Anna Mgr.052 787 9179ks.ab1656222516vas@u1656222516bahfo1656222516eg1656222516SL
Budačová, Stanislava Mgr.048 321 3211 kl. 21ks.bb1656222516vas@a1656222516vocad1656222516ub1656222516BB
Bystrický, Erik Mgr.02 5941 0611ks.ab1656222516vas@y1656222516brefo1656222516eg1656222516BA
Cipciar, Andrej RNDr.02 5941 0611ks.ab1656222516vas@i1656222516cnafo1656222516eg1656222516BA
Csicsay, Kristián Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1656222516vas@y1656222516ascis1656222516C.nai1656222516tsirK1656222516BA
Dérerová, Jana Mgr., PhD.02 5941 0604ks.ab1656222516vas@e1656222516dajfo1656222516eg1656222516BA
Fojtíková, Lucia Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1656222516vas@o1656222516fulfo1656222516eg1656222516BA
Gális, Martin Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1656222516vas@a1656222516gamfo1656222516eg1656222516BA
Geletová, Alena HU
Godová, Dominika Mgr.ks.ab1656222516vas@o1656222516godfo1656222516eg1656222516BA
Golej, Marián Mgr., PhD.02 3240 1112ks.ab1656222516vas@l1656222516ogmlo1656222516eg1656222516BA
Guba, Peter doc. Mgr., PhD.02 5941 0605ks.ab1656222516inu.h1656222516pmf@a1656222516bug1656222516BA
Halašiová, Nataša Mgr.048 321 3211 kl. 28ks.bb1656222516vas@i1656222516salah1656222516BB
Hrabovský, Juraj Mgr., PhD.02 3229 3216ks.ab1656222516vas@r1656222516hujlo1656222516eg1656222516BA
Hurai, Vratislav doc. RNDr., DrSc.02 3229 3209ks.ab1656222516vas@h1656222516arvlo1656222516eg1656222516BA
Ivaničová, Iveta 048 321 3211 kl. 35ks.bb1656222516vas@a1656222516vocin1656222516avi1656222516BB
Janák, Marian RNDr., DrSc.02 3229 3213ks.ab1656222516vas@n1656222516ajmlo1656222516eg1656222516BA
Jeleň, Stanislav doc. RNDr., CSc.048 321 3211 kl. 30ks.bb1656222516vas@n1656222516elej1656222516BB
Kleinová, Adriana Mgr.02 3229 3211ks.ab1656222516vas@i1656222516elklo1656222516eg1656222516BA
Kohút, Igor Mgr., PhD.02 5941 0602ks.ab1656222516vas@i1656222516hokfo1656222516eg1656222516BA
Kohút, Milan RNDr., CSc.02 3229 3215ks.ab1656222516vas@h1656222516okmlo1656222516eg1656222516BA
Kotulová, Júlia RNDr., PhD.02 3240 1115ks.ab1656222516vas@u1656222516toklo1656222516eg1656222516BA
Koubová, Ivana Mgr., PhD.02 3229 3216ks.ab1656222516vas@k1656222516avilo1656222516eg1656222516BA
Krasuľa, Martin Mgr.052 787 9179ks.ab1656222516vas@s1656222516arkfo1656222516eg1656222516SL
Kristek, Jozef doc. Mgr., DrSc.02 5941 0610ks.ab1656222516vas@s1656222516irkfo1656222516eg1656222516BA
Kristeková, Miriam Mgr., PhD.02 5941 0610ks.ab1656222516vas@r1656222516kimfo1656222516eg1656222516BA
Kurylo, Sergii Mgr.PhD.048 321 3211ks.bb1656222516vas@o1656222516lyruk1656222516BB
Kysel, Róbert RNDr., PhD.02 5941 0611ks.ab1656222516vas@y1656222516korfo1656222516eg1656222516BA
Kyška-Pipík, Radovan Dr., PhD.048 321 3211 kl. 24ks.bb1656222516vas@k1656222516ipip1656222516BB
Lexa, Jaroslav RNDr., CSc.02 3229 3217ks.ab1656222516vas@x1656222516lajlo1656222516eg1656222516BA
Lukasová, Veronika Ing., PhD.052 787 9146ks.ab1656222516vas@a1656222516kulfo1656222516eg1656222516SL
Luptáková, Eva Mgr.02 3229 3210ks.ab1656222516vas@z1656222516inklo1656222516eg1656222516BA
Madarás, Ján RNDr., PhD.02 3229 3202ks.ab1656222516vas@a1656222516majlo1656222516eg1656222516BA
Madzin, Jozef Mgr., PhD.048 321 3211 kl. 33ks.ab1656222516vas@a1656222516mojfo1656222516eg1656222516BB
Maraszewska, Maria Ing.02 3229 3225ks.ab1656222516vas@a1656222516ramlo1656222516eg1656222516BA
Mareková, Ľubica Mgr.048 321 3211ks.bb1656222516vas@a1656222516vohul1656222516BB
Marsenić, Alexandra RNDr., PhD.02 5941 0615ks.ab1656222516vas@a1656222516mlafo1656222516eg1656222516BA
Michalík, Jozef doc. RNDr., DrSc.02 3229 3206ks.ab1656222516vas@h1656222516cimlo1656222516eg1656222516BA
Mikuš, Tomáš Mgr., PhD.048 321 3211 kl. 38ks.bb1656222516vas@s1656222516ukim1656222516BB
Milovská, Stanislava Mgr., PhD.048 321 3211 kl. 32ks.bb1656222516vas@a1656222516ksvol1656222516im1656222516BB
Milovský, Rastislav Mgr., PhD.048 321 3211 kl. 34ks.bb1656222516vas@y1656222516ksvol1656222516im1656222516BB
Moczo, Peter prof. RNDr., DrSc.02 5941 0608, 02 6029 5179ks.ab1656222516inu.h1656222516pmf@o1656222516zcom1656222516BA
Myšľan, Pavol Mgr.ks.ab1656222516vas@i1656222516laplo1656222516eg1656222516BA
Naščáková, Dagmar Mgr.02 5941 0626ks.ab1656222516vas@u1656222516tadfo1656222516eg1656222516BA
Nejedlík, Pavol RNDr., CSc.02 5941 0600ks.ab1656222516vas@e1656222516napfo1656222516eg1656222516BA
Nogová, Ema Mgr.ks.ab1656222516vas@a1656222516vogon1656222516.ame1656222516BA
Őlveczká, Diana Mgr.02 3229 3225ks.ab1656222516vas@e1656222516vlolo1656222516eg1656222516BA
Onderka, Milan Mgr., PhD.02 59 410 601ks.ab1656222516vas@d1656222516nomfo1656222516eg1656222516BA
Ondrášová, Lenka Mgr.ks.ab1656222516vas@n1656222516oelfo1656222516eg1656222516BA
Paľová, Henrieta Ing.048 321 3211 kl. 20ks.bb1656222516vas@a1656222516volap1656222516BB
Pánisová, Jaroslava Mgr., PhD.02 5941 0603ks.ab1656222516vas@a1656222516pajfo1656222516eg1656222516BA
Pažák, Peter RNDr., PhD.02 5941 0611ks.ab1656222516vas@k1656222516azap.1656222516retep1656222516BA
Pešková, Marta 02 5941 0626ks.ab1656222516vas@e1656222516pamfo1656222516eg1656222516BA
Petrík, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3208ks.ab1656222516vas@r1656222516teplo1656222516eg1656222516BA
Podhorský, Dušan (emeritus) prof. RNDr., DrSc.02 5941 0605ks.ab1656222516vas@o1656222516pudfo1656222516eg1656222516BA
Pramuková, Štefánia Mgr.02 3240 1111ks.ab1656222516vas@a1656222516ilslo1656222516eg1656222516BA
Puškelová, Ľubica RNDr.02 3229 3221ks.ab1656222516vas@s1656222516uploe1656222516g1656222516BA
Radimáková, Alžbeta 02 5930 9292ks.ab1656222516vas@a1656222516tebfo1656222516eg1656222516BA
Ramaj, Branislav 048 321 3211 kl. 31ks.bb1656222516vas@j1656222516amar1656222516BB
Revallo, Miloš Mgr., PhD.02 5941 0612ks.ab1656222516vas@e1656222516rimfo1656222516eg1656222516BA
Rovňanová, Hana Mgr.048 321 3211 kl. 34ks.bb1656222516vas@a1656222516voret1656222516emed1656222516BB
Siman, Pavol RNDr., PhD.02 3240 1117ks.ab1656222516vas@a1656222516mislo1656222516eg1656222516BA
Šimo, Vladimír Mgr., PhD.02 3229 3214ks.ab1656222516vas@o1656222516mislo1656222516eg1656222516BA
Šipková, Mária Mgr.02 3229 3201ks.ab1656222516vas@t1656222516snilo1656222516eg1656222516BA
Smetanová, Iveta Ing. RNDr., PhD.02 5941 0616ks.ab1656222516vas@s1656222516avifo1656222516eg1656222516BA
Sobocký, Tomáš Mgr., PhD.02 3229 3216ks.ab1656222516vas@o1656222516sotlo1656222516eg1656222516BA
Soták, Ján doc. RNDr., DrSc.048 321 3211 kl. 25ks.bb1656222516vas@k1656222516atos1656222516BB
Starek, Dušan Mgr., PhD.02 3229 3219ks.ab1656222516vas@r1656222516atslo1656222516eg1656222516BA
Šternócky, Juraj 035 760 2211HU
Števko, Martin Mgr., PhD.02 3229 3224ks.ab1656222516vas@e1656222516tsmlo1656222516eg1656222516BA
Šugár, Martin Mgr.02 5941 0611ks.ab1656222516vas@o1656222516tamfo1656222516eg1656222516BA
Šurka, Juraj Mgr.048 321 3211 kl. 23ks.bb1656222516vas@a1656222516krus1656222516BB
Sýkorová, Jana Mgr.02 3229 3205ks.ab1656222516vas@o1656222516kyslo1656222516eg1656222516BA
Szabóová, Monika Mgr.02 3229 3212ks.ab1656222516vas@i1656222516nomlo1656222516eg1656222516BA
Tomašových, Adam Mgr., DrSc.0905 852 145ks.ab1656222516vas@a1656222516motlo1656222516eg1656222516BA
Tomek, Čestmír (emeritus) RNDr., CSc.02 5941 0603ks.ab1656222516vas@e1656222516motfo1656222516eg1656222516BA
Troppová, Danka Ing.048 321 3211 kl. 35ks.bb1656222516vas@a1656222516voppo1656222516rt1656222516BB
Váczyová, Magdaléna RNDr., PhD.035 760 2211ks.ga1656222516moeg@1656222516idgam1656222516HU
Vajda, Peter RNDr., PhD.02 5941 0603ks.ab1656222516vas@d1656222516javfo1656222516eg1656222516BA
Vajkai, Melinda Mgr.035 760 2211moc.l1656222516iamg@1656222516miakj1656222516av1656222516HU
Valach, Fridrich Mgr., PhD.035 760 2211moc.l1656222516iamg@1656222516hcala1656222516v.der1656222516f1656222516HU
Vďačný, Marek Mgr., PhD.02 3229 3204ks.ab1656222516vas@d1656222516vamlo1656222516eg1656222516BA
Vlasáč, Jozef Mgr.048 321 3211 kl. 21ks.bb1656222516vas@c1656222516asalv1656222516BB
Vozár, Ján RNDr., PhD.02 5941 0613ks.ab1656222516vas@o1656222516vajfo1656222516eg1656222516BA
Vozár, Jozef (emeritus) RNDr., DrSc.02 3229 3203ks.ab1656222516vas@o1656222516vojlo1656222516eg1656222516BA
Vrábelová, Beáta 02 3229 3207ks.ab1656222516vas@b1656222516arvlo1656222516eg1656222516BA
Vršanský, Peter Mgr., PhD.02 3229 3220ks.ab1656222516vas@a1656222516srvlo1656222516eg1656222516BA
Zahorec, Pavol Mgr., PhD.048 321 3211 kl. 33ks.bb1656222516vas@c1656222516eroha1656222516z1656222516BB
Žatková, Lucia Mgr.048 321 3211 kl. 21ks.bb1656222516vas@a1656222516vokta1656222516z1656222516BB