Vysvetlivky:

Pracovisko: BA — Bratislava, BB — Banská Bystrica, HU — Hurbanovo, SL — Stará Lesná + Skalnaté Pleso

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Almásiová, Oľga 035 760 2211ks.ga1524296314moeg@1524296314anilo1524296314HU
Antolíková (Ozdínová), Silvia RNDr., PhD.02 3229 3218ks.ab1524296314vas@a1524296314sislo1524296314eg1524296314BA
Aubrecht, Roman prof. RNDr., PhD.02 6029 6543ks.ab1524296314inu.s1524296314nf@th1524296314cerbu1524296314a1524296314BA
Bačík, Peter doc. Mgr., PhD.BA
Bednárik, Martin Ing., PhD.02 5941 0609ks.ab1524296314vas@e1524296314bamfo1524296314eg1524296314BA
Beniaková, Emília 02 5941 0601ks.ab1524296314vas@e1524296314bimfo1524296314eg1524296314BA
Bezák, Vladimír RNDr., CSc.02 5477 2309, 02 5941 0613ks.ab1524296314vas@v1524296314zebfo1524296314eg1524296314BA
Bičárová, Svetlana Ing., PhD.052 787 9165ks.3a1524296314t@avo1524296314racib1524296314SL
Bielik, Miroslav prof. RNDr., DrSc.02 5941 0604ks.ab1524296314vas@o1524296314rimfo1524296314eg1524296314BA
Bilčík, Dušan RNDr.02 5941 0602ks.ab1524296314vas@i1524296314budfo1524296314eg1524296314BA
Biroň, Adrián RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1524296314vas@n1524296314orib1524296314BB
Bittó, Ladislav 02 5941 0601ks.ab1524296314vas@i1524296314balfo1524296314eg1524296314BA
Bognar, Marianna 02 5941 0626ks.ab1524296314vas@o1524296314bamfo1524296314eg1524296314BA
Bohuš, Ivan 052 787 9179ks.3a1524296314t@suh1524296314ob1524296314SL
Božik, Dušan 052 787 9145ks.3a1524296314t@kiz1524296314ob1524296314SL
Brimich, Ladislav RNDr., CSc.02 5941 0600ks.ab1524296314vas@m1524296314irbfo1524296314eg1524296314BA
Broska, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3202ks.ab1524296314vas@s1524296314orblo1524296314eg1524296314BA
Buchholzerová, Anna Mgr.052 787 9179moc.l1524296314iamg@1524296314avore1524296314clohh1524296314cub.a1524296314nna1524296314SL
Bučová, Jana Mgr., PhD.02 321 3211ks.ab1524296314vas@u1524296314bajfo1524296314eg1524296314BB
Budačová, Stanislava Mgr.048 321 3211ks.bb1524296314vas@a1524296314vocad1524296314ub1524296314BB
Bystrický, Erik Mgr.02 5941 0611ks.ab1524296314vas@y1524296314brefo1524296314eg1524296314BA
Chovanová (Margočová), Zuzana Mgr.02 5941 0611ks.ab1524296314vas@a1524296314muzfo1524296314eg1524296314BA
Cipciar, Andrej RNDr.02 5941 0611ks.ab1524296314vas@i1524296314cnafo1524296314eg1524296314BA
Csicsay, Kristián Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1524296314vas@y1524296314ascis1524296314C.nai1524296314tsirK1524296314BA
Demeterová, Hana Mgr.048 321 3211ks.bb1524296314vas@a1524296314voret1524296314emed1524296314BB
Dérerová, Jana Mgr., PhD.02 5941 0604ks.ab1524296314vas@e1524296314dajfo1524296314eg1524296314BA
Dodrvová, Lucia RNDr.02 3229 3207ks.ab1524296314vas@o1524296314dullo1524296314eg1524296314BA
Fekete, Kamil Mgr.02 3229 3224ks.ab1524296314vas@e1524296314faklo1524296314eg1524296314BA
Fojtíková, Lucia Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1524296314vas@o1524296314fulfo1524296314eg1524296314BA
Fuksi, Tomáš Mgr.02 3229 3224ks.ab1524296314vas@u1524296314fotlo1524296314eg1524296314BA
Gális, Martin Mgr., PhD.02 5941 0608ks.ab1524296314vas@a1524296314gamfo1524296314eg1524296314BA
Golej, Marián Mgr., PhD.02 3229 3247ks.ab1524296314vas@l1524296314ogmlo1524296314eg1524296314BA
Guba, Peter doc. Mgr., PhD.02 5941 0616ks.ab1524296314inu.h1524296314pmf@a1524296314bug1524296314BA
Halašiová, Nataša Mgr.048 321 3211ks.bb1524296314vas@i1524296314salah1524296314BB
Haršányiová, Alena HU
Holko, Ladislav RNDr., CSc.ks.ab1524296314vas@o1524296314kloh.1524296314valsi1524296314dal1524296314SL
Hrabovský, Juraj Mgr., PhD.ks.ab1524296314vas@r1524296314hujlo1524296314eg1524296314BA
Hurai, Vratislav doc. RNDr., DrSc.02 3229 3209ks.ab1524296314vas@h1524296314arvlo1524296314eg1524296314BA
Ivaničová, Iveta 048 321 3211ks.bb1524296314vas@a1524296314vocin1524296314avi1524296314BB
Janák, Marian RNDr., DrSc.02 3229 3213ks.ab1524296314vas@n1524296314ajmlo1524296314eg1524296314BA
Jeleň, Stanislav doc. RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1524296314vas@n1524296314elej1524296314BB
Kleinová, Adriana Mgr.02 3229 3211ks.ab1524296314vas@i1524296314elklo1524296314eg1524296314BA
Kohút, Igor Mgr., PhD.02 5941 0602ks.ab1524296314vas@i1524296314hokfo1524296314eg1524296314BA
Kohút, Milan RNDr., CSc.02 3229 3215ks.ab1524296314vas@h1524296314okmlo1524296314eg1524296314BA
Kotulová, Júlia RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1524296314vas@u1524296314toklo1524296314eg1524296314BA
Kristek, Jozef doc. Mgr., PhD.02 5941 0608ks.ab1524296314vas@s1524296314irkfo1524296314eg1524296314BA
Kristeková, Miriam Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1524296314vas@r1524296314kimfo1524296314eg1524296314BA
Kysel, Róbert RNDr., PhD.02 5941 0611ks.ab1524296314vas@y1524296314korfo1524296314eg1524296314
Kyška-Pipík, Radovan Dr., PhD.048 321 3211ks.bb1524296314vas@k1524296314ipip1524296314BB
Lexa, Jaroslav RNDr., CSc.02 3229 3217ks.ab1524296314vas@x1524296314lajlo1524296314eg1524296314BA
Luhová, Ľubica Mgr.048 321 3211ks.bb1524296314vas@a1524296314vohul1524296314BB
Luptáková, Eva Mgr.02 3229 3210ks.ab1524296314vas@z1524296314inklo1524296314eg1524296314BA
Luptáková, Jarmila Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1524296314vas@a1524296314vokat1524296314pul1524296314BB
Madarás, Ján RNDr., PhD.02 3229 3203ks.ab1524296314vas@a1524296314majlo1524296314eg1524296314BA
Madzin, Jozef Mgr., PhD.02 321 3211ks.ab1524296314vas@a1524296314mojfo1524296314eg1524296314BB
Majcin, Dušan RNDr., CSc.02 5941 0602ks.ab1524296314vas@u1524296314damfo1524296314eg1524296314BA
Marsenić, Alexandra RNDr., PhD.02 5941 0615ks.ab1524296314vas@a1524296314mlafo1524296314eg1524296314BA
Michalík, Jozef doc. RNDr., DrSc.02 3229 3206ks.ab1524296314vas@h1524296314cimlo1524296314eg1524296314BA
Mikuš, Tomáš Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1524296314vas@s1524296314ukim1524296314BB
Milovská, Stanislava Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1524296314vas@a1524296314ksvol1524296314im1524296314BB
Milovský, Rastislav Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1524296314vas@y1524296314ksvol1524296314im1524296314BB
Mlynský, Tomáš (ext.) Ing.
Moczo, Peter prof. RNDr., DrSc.02 5941 0608ks.ab1524296314inu.h1524296314pmf@o1524296314zcom1524296314BA
Müller, Tamás Msc.048 321 3211moc.l1524296314iamg@152429631420dno1524296314gereb1524296314BB
Naščáková, Dagmar Mgr.02 5941 0626ks.ab1524296314vas@u1524296314tadfo1524296314eg1524296314BA
Nejedlík, Pavol RNDr., CSc.02 5941 0605ks.ab1524296314vas@e1524296314napfo1524296314eg1524296314BA
Nemčok, Michal RNDr., DrSc.BA
Packa, Ľudovít 02 3229 3247BA
Paľová, Henrieta Ing.048 321 3211ks.bb1524296314vas@a1524296314volap1524296314BB
Pánisová, Jaroslava Mgr., PhD.02 5941 0603ks.ab1524296314vas@a1524296314pajfo1524296314eg1524296314BA
Pažák, Peter RNDr., PhD.02 5941 0611ks.ab1524296314vas@k1524296314azap.1524296314retep1524296314BA
Petrík, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3208ks.ab1524296314vas@r1524296314teplo1524296314eg1524296314BA
Pírová, Terézia BA
Podhorský, Dušan (emeritus) prof. RNDr., DrSc.02 5941 0605ks.ab1524296314vas@o1524296314pudfo1524296314eg1524296314BA
Pohánka, Vladimír 02 5941 0602ks.ab1524296314vas@v1524296314hopfo1524296314eg1524296314BA
Pramuková, Štefánia Mgr.02 3229 3247ks.ab1524296314vas@a1524296314ilslo1524296314eg1524296314BA
Pulišová, Zuzana Mgr.048 321 3211ks.bb1524296314vas@a1524296314vosil1524296314up1524296314BB
Puškelová, Ľubica RNDr.02 3229 3221ks.ab1524296314vas@s1524296314uploe1524296314g1524296314BA
Radimáková, Alžbeta 02 5930 9292ks.ab1524296314vas@a1524296314tebfo1524296314eg1524296314BA
Ramachandran, Dhavamani MSc.048 321 3211ks.bb1524296314vas@i1524296314namav1524296314ahdr1524296314BB
Ramaj, Branislav 048 321 3211ks.bb1524296314vas@j1524296314amar1524296314BB
Revallo, Miloš Mgr., PhD.02 5941 0612ks.ab1524296314vas@e1524296314rimfo1524296314eg1524296314BA
Rigová, Jana Mgr.048 321 3211ks.bb1524296314vas@a1524296314vogir1524296314BB
Seko, Michal (ext.) Mgr.
Siman, Pavol RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1524296314vas@a1524296314mislo1524296314eg1524296314BA
Šimo, Vladimír Mgr.PhD.02 3229 3216ks.ab1524296314vas@o1524296314mislo1524296314eg1524296314BA
Šipková, Mária Mgr.02 3229 3201ks.ab1524296314vas@t1524296314snilo1524296314eg1524296314BA
Smetanová, Iveta Ing. RNDr., PhD.02 5941 0615ks.ab1524296314vas@s1524296314avifo1524296314eg1524296314BA
Soták, Ján doc. RNDr., DrSc.048 321 3211ks.bb1524296314vas@k1524296314atos1524296314BB
Starek, Dušan Mgr., PhD.02 3229 3219ks.ab1524296314vas@r1524296314atslo1524296314eg1524296314BA
Šternócky, Juraj 035 760 2211HU
Šurka, Juraj Mgr.048 321 3211ks.bb1524296314vas@a1524296314krus1524296314BB
Svitáčová, Alžbeta 048 321 3211ks.bb1524296314vas@a1524296314vocat1524296314ivs1524296314BB
Sýkorová, Jana Mgr.02 3229 3205ks.ab1524296314vas@o1524296314kyslo1524296314eg1524296314BA
Szabóová, Monika Mgr.02 3229 3212ks.ab1524296314vas@i1524296314nomlo1524296314eg1524296314BA
Tomašových, Adam Mgr., PhD.02 3229 3214ks.ab1524296314vas@a1524296314motlo1524296314eg1524296314BA
Tomek, Čestmír RNDr., CSc.ks.ab1524296314vas@e1524296314motfo1524296314eg1524296314BA
Troppová, Danka Ing.048 321 3211ks.bb1524296314vas@a1524296314voppo1524296314rt1524296314BB
Urblík, Jakub Mgr.02 3229 3225ks.ab1524296314vas@l1524296314brulo1524296314eg1524296314BA
Váczyová, Magdaléna RNDr., PhD.035 760 2211ks.ga1524296314moeg@1524296314idgam1524296314HU
Vajda, Peter RNDr., PhD.02 5941 0603ks.ab1524296314vas@d1524296314javfo1524296314eg1524296314BA
Vajkai, Melinda Mgr.035 760 2211moc.l1524296314iamg@1524296314miakj1524296314av1524296314HU
Valach, Fridrich Mgr., PhD.035 760 2211ks.ga1524296314moeg@1524296314hcird1524296314irf1524296314HU
Vďačný, Marek Mgr., PhD.02 3229 3204ks.ab1524296314vas@d1524296314vamlo1524296314eg1524296314BA
Vidhya, Marina MSc.048 321 3211ks.bb1524296314vas@a1524296314niram1524296314v1524296314BB
Vozár, Ján RNDr., PhD.02 5941 0613ks.ab1524296314vas@o1524296314vajfo1524296314eg1524296314BA
Vozár, Jozef (emeritus) RNDr., DrSc.02 3229 3203ks.ab1524296314vas@o1524296314vojlo1524296314eg1524296314BA
Vrábelová, Beáta 02 3229 3207ks.ab1524296314vas@b1524296314arvlo1524296314eg1524296314BA
Vršanský, Peter Mgr., PhD.02 3229 3220ks.ab1524296314vas@a1524296314srvlo1524296314eg1524296314BA
Zahorec, Pavol Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1524296314vas@c1524296314eroha1524296314z1524296314BB
Žatková, Lucia Mgr.048 321 3211ks.bb1524296314vas@a1524296314vokta1524296314z1524296314BB