Vysvetlivky:

Pracovisko: BA — Bratislava, BB — Banská Bystrica, HU — Hurbanovo, SL — Stará Lesná + Skalnaté Pleso

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Almásiová, Oľga 035 760 2211ks.ga1560720151moeg@1560720151anilo1560720151HU
Antolíková, Silvia RNDr., PhD.02 3229 3218ks.ab1560720151vas@a1560720151sislo1560720151eg1560720151BA
Aubrecht, Roman prof. RNDr., PhD.02 6029 6543ks.ab1560720151inu.s1560720151nf@th1560720151cerbu1560720151a1560720151BA
Bačík, Peter doc. Mgr., PhD.ks.ab1560720151inu@21560720151kicab1560720151BA
Bednárik, Martin Ing., PhD.02 5941 0609ks.ab1560720151vas@e1560720151bamfo1560720151eg1560720151BA
Beniaková, Emília 02 5941 0601ks.ab1560720151vas@e1560720151bimfo1560720151eg1560720151BA
Bezák, Vladimír RNDr., CSc.02 5477 2309, 02 5941 0613ks.ab1560720151vas@v1560720151zebfo1560720151eg1560720151BA
Bičárová, Svetlana Ing., PhD.052 787 9165ks.3a1560720151t@avo1560720151racib1560720151SL
Bielik, Miroslav prof. RNDr., DrSc.02 5941 0604ks.ab1560720151vas@o1560720151rimfo1560720151eg1560720151BA
Bilčík, Dušan RNDr.02 5941 0602ks.ab1560720151vas@i1560720151budfo1560720151eg1560720151BA
Biroň, Adrián RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1560720151vas@n1560720151orib1560720151BB
Bittó, Ladislav 02 5941 0601ks.ab1560720151vas@i1560720151balfo1560720151eg1560720151BA
Bognar, Marianna 02 5941 0626ks.ab1560720151vas@o1560720151bamfo1560720151eg1560720151BA
Bohuš, Ivan 052 787 9179ks.3a1560720151t@suh1560720151ob1560720151SL
Božik, Dušan 052 787 9145ks.3a1560720151t@kiz1560720151ob1560720151SL
Brimich, Ladislav RNDr., CSc.02 5941 0600ks.ab1560720151vas@m1560720151irbfo1560720151eg1560720151BA
Broska, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3204ks.ab1560720151vas@s1560720151orblo1560720151eg1560720151BA
Buchholzerová, Anna Mgr.052 787 9179moc.l1560720151iamg@1560720151avore1560720151clohh1560720151cub.a1560720151nna1560720151SL
Budačová, Stanislava Mgr.048 321 3211ks.bb1560720151vas@a1560720151vocad1560720151ub1560720151BB
Bystrický, Erik Mgr.02 5941 0611ks.ab1560720151vas@y1560720151brefo1560720151eg1560720151BA
Chovanová, Zuzana Mgr.02 5941 0611ks.ab1560720151vas@a1560720151muzfo1560720151eg1560720151BA
Cipciar, Andrej RNDr.02 5941 0611ks.ab1560720151vas@i1560720151cnafo1560720151eg1560720151BA
Csicsay, Kristián Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1560720151vas@y1560720151ascis1560720151C.nai1560720151tsirK1560720151BA
Demeterová, Hana Mgr.048 321 3211ks.bb1560720151vas@a1560720151voret1560720151emed1560720151BB
Dérerová, Jana Mgr., PhD.02 5941 0604ks.ab1560720151vas@e1560720151dajfo1560720151eg1560720151BA
Fekete, Kamil Mgr., PhD.02 3229 3224ks.ab1560720151vas@e1560720151faklo1560720151eg1560720151BA
Fojtíková, Lucia Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1560720151vas@o1560720151fulfo1560720151eg1560720151BA
Gális, Martin Mgr., PhD.02 5941 0608ks.ab1560720151vas@a1560720151gamfo1560720151eg1560720151BA
Golej, Marián Mgr., PhD.02 3229 3247ks.ab1560720151vas@l1560720151ogmlo1560720151eg1560720151BA
Guba, Peter doc. Mgr., PhD.02 5941 0612ks.ab1560720151inu.h1560720151pmf@a1560720151bug1560720151BA
Halašiová, Nataša Mgr.048 321 3211ks.bb1560720151vas@i1560720151salah1560720151BB
Haršányiová, Alena HU
Holko, Ladislav RNDr., CSc.ks.ab1560720151vas@o1560720151kloh.1560720151valsi1560720151dal1560720151SL
Hrabovský, Juraj Mgr., PhD.02 3229 3216ks.ab1560720151vas@r1560720151hujlo1560720151eg1560720151BA
Hurai, Vratislav doc. RNDr., DrSc.02 3229 3209ks.ab1560720151vas@h1560720151arvlo1560720151eg1560720151BA
Ivaničová, Iveta 048 321 3211ks.bb1560720151vas@a1560720151vocin1560720151avi1560720151BB
Janák, Marian RNDr., DrSc.02 3229 3213ks.ab1560720151vas@n1560720151ajmlo1560720151eg1560720151BA
Jeleň, Stanislav doc. RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1560720151vas@n1560720151elej1560720151BB
Kleinová, Adriana Mgr.02 3229 3211ks.ab1560720151vas@i1560720151elklo1560720151eg1560720151BA
Kohút, Igor Mgr., PhD.02 5941 0602ks.ab1560720151vas@i1560720151hokfo1560720151eg1560720151BA
Kohút, Milan RNDr., CSc.02 3229 3215ks.ab1560720151vas@h1560720151okmlo1560720151eg1560720151BA
Kotulová, Júlia RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1560720151vas@u1560720151toklo1560720151eg1560720151BA
Koubová, Ivana Mgr.PhD.02 3229 3218ks.ab1560720151vas@k1560720151avilo1560720151eg1560720151BA
Kristek, Jozef doc. Mgr., PhD.02 5941 0608ks.ab1560720151vas@s1560720151irkfo1560720151eg1560720151BA
Kristeková, Miriam Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1560720151vas@r1560720151kimfo1560720151eg1560720151BA
Kurylo, Sergii Mgr.PhD.048 321 3211ks.bb1560720151vas@o1560720151lyruk1560720151BB
Kysel, Róbert RNDr., PhD.02 5941 0611ks.ab1560720151vas@y1560720151korfo1560720151eg1560720151BA
Kyška-Pipík, Radovan Dr., PhD.048 321 3211ks.bb1560720151vas@k1560720151ipip1560720151BB
Lexa, Jaroslav RNDr., CSc.02 3229 3217ks.ab1560720151vas@x1560720151lajlo1560720151eg1560720151BA
Luhová, Ľubica Mgr.048 321 3211ks.bb1560720151vas@a1560720151vohul1560720151BB
Luptáková, Eva Mgr.02 3229 3210ks.ab1560720151vas@z1560720151inklo1560720151eg1560720151BA
Luptáková, Jarmila Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1560720151vas@a1560720151vokat1560720151pul1560720151BB
Madarás, Ján RNDr., PhD.02 3229 3202ks.ab1560720151vas@a1560720151majlo1560720151eg1560720151BA
Madzin, Jozef Mgr., PhD.02 321 3211ks.ab1560720151vas@a1560720151mojfo1560720151eg1560720151BB
Maraszewska, Maria Ing.02 3229 3225ks.ab1560720151vas@a1560720151ramlo1560720151eg1560720151BA
Marsenić, Alexandra RNDr., PhD.02 5941 0615ks.ab1560720151vas@a1560720151mlafo1560720151eg1560720151BA
Michalík, Jozef doc. RNDr., DrSc.02 3229 3206ks.ab1560720151vas@h1560720151cimlo1560720151eg1560720151BA
Mikuš, Tomáš Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1560720151vas@s1560720151ukim1560720151BB
Milovská, Stanislava Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1560720151vas@a1560720151ksvol1560720151im1560720151BB
Milovský, Rastislav Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1560720151vas@y1560720151ksvol1560720151im1560720151BB
Mlynský, Tomáš (ext.) Ing.
Moczo, Peter prof. RNDr., DrSc.02 5941 0608ks.ab1560720151inu.h1560720151pmf@o1560720151zcom1560720151BA
Müller, Tamás Msc.048 321 3211moc.l1560720151iamg@156072015120dno1560720151gereb1560720151BB
Naščáková, Dagmar Mgr.02 5941 0626ks.ab1560720151vas@u1560720151tadfo1560720151eg1560720151BA
Nejedlík, Pavol RNDr., CSc.02 5941 0605ks.ab1560720151vas@e1560720151napfo1560720151eg1560720151BA
Nemčok, Michal RNDr., DrSc.BA
Packa, Ľudovít 02 3229 3247BA
Paľová, Henrieta Ing.048 321 3211ks.bb1560720151vas@a1560720151volap1560720151BB
Pánisová, Jaroslava Mgr., PhD.02 5941 0603ks.ab1560720151vas@a1560720151pajfo1560720151eg1560720151BA
Pažák, Peter RNDr., PhD.02 5941 0611ks.ab1560720151vas@k1560720151azap.1560720151retep1560720151BA
Petrík, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3208ks.ab1560720151vas@r1560720151teplo1560720151eg1560720151BA
Pírová, Terézia BA
Podhorský, Dušan (emeritus) prof. RNDr., DrSc.02 5941 0605ks.ab1560720151vas@o1560720151pudfo1560720151eg1560720151BA
Pohánka, Vladimír 02 5941 0602ks.ab1560720151vas@v1560720151hopfo1560720151eg1560720151BA
Pramuková, Štefánia Mgr.02 3229 3247ks.ab1560720151vas@a1560720151ilslo1560720151eg1560720151BA
Puškelová, Ľubica RNDr.02 3229 3221ks.ab1560720151vas@s1560720151uploe1560720151g1560720151BA
Radimáková, Alžbeta 02 5930 9292ks.ab1560720151vas@a1560720151tebfo1560720151eg1560720151BA
Ramachandran, Dhavamani MSc.048 321 3211ks.bb1560720151vas@i1560720151namav1560720151ahdr1560720151BB
Ramaj, Branislav 048 321 3211ks.bb1560720151vas@j1560720151amar1560720151BB
Revallo, Miloš Mgr., PhD.02 5941 0612ks.ab1560720151vas@e1560720151rimfo1560720151eg1560720151BA
Rigová, Jana Mgr.048 321 3211ks.bb1560720151vas@a1560720151vogir1560720151BB
Siman, Pavol RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1560720151vas@a1560720151mislo1560720151eg1560720151BA
Šimo, Vladimír Mgr.PhD.02 3229 3214ks.ab1560720151vas@o1560720151mislo1560720151eg1560720151BA
Šipková, Mária Mgr.02 3229 3201ks.ab1560720151vas@t1560720151snilo1560720151eg1560720151BA
Smetanová, Iveta Ing. RNDr., PhD.02 5941 0616ks.ab1560720151vas@s1560720151avifo1560720151eg1560720151BA
Soták, Ján doc. RNDr., DrSc.048 321 3211ks.bb1560720151vas@k1560720151atos1560720151BB
Starek, Dušan Mgr., PhD.02 3229 3219ks.ab1560720151vas@r1560720151atslo1560720151eg1560720151BA
Šternócky, Juraj 035 760 2211HU
Šugár, Martin Mgr.BA
Šurka, Juraj Mgr.048 321 3211ks.bb1560720151vas@a1560720151krus1560720151BB
Svitáčová, Alžbeta 048 321 3211ks.bb1560720151vas@a1560720151vocat1560720151ivs1560720151BB
Sýkorová, Jana Mgr.02 3229 3205ks.ab1560720151vas@o1560720151kyslo1560720151eg1560720151BA
Szabóová, Monika Mgr.02 3229 3212ks.ab1560720151vas@i1560720151nomlo1560720151eg1560720151BA
Tomašových, Adam Mgr., PhD.ks.ab1560720151vas@a1560720151motlo1560720151eg1560720151BA
Tomek, Čestmír (emeritus) RNDr., CSc.02 5941 0603ks.ab1560720151vas@e1560720151motfo1560720151eg1560720151BA
Troppová, Danka Ing.048 321 3211ks.bb1560720151vas@a1560720151voppo1560720151rt1560720151BB
Váczyová, Magdaléna RNDr., PhD.035 760 2211ks.ga1560720151moeg@1560720151idgam1560720151HU
Vajda, Peter RNDr., PhD.02 5941 0603ks.ab1560720151vas@d1560720151javfo1560720151eg1560720151BA
Vajkai, Melinda Mgr.035 760 2211moc.l1560720151iamg@1560720151miakj1560720151av1560720151HU
Valach, Fridrich Mgr., PhD.035 760 2211ks.ga1560720151moeg@1560720151hcird1560720151irf1560720151HU
Vďačný, Marek Mgr., PhD.02 3229 3204ks.ab1560720151vas@d1560720151vamlo1560720151eg1560720151BA
Vidhya, Marina MSc.048 321 3211ks.bb1560720151vas@a1560720151niram1560720151v1560720151BB
Vlasáč, Jozef Mgr.048 321 3211ks.bb1560720151vas@c1560720151asalv1560720151BB
Vozár, Ján RNDr., PhD.02 5941 0613ks.ab1560720151vas@o1560720151vajfo1560720151eg1560720151BA
Vozár, Jozef (emeritus) RNDr., DrSc.02 3229 3203ks.ab1560720151vas@o1560720151vojlo1560720151eg1560720151BA
Vrábelová, Beáta 02 3229 3207ks.ab1560720151vas@b1560720151arvlo1560720151eg1560720151BA
Vršanský, Peter Mgr., PhD.02 3229 3220ks.ab1560720151vas@a1560720151srvlo1560720151eg1560720151BA
Zahorec, Pavol Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1560720151vas@c1560720151eroha1560720151z1560720151BB
Žatková, Lucia Mgr.048 321 3211ks.bb1560720151vas@a1560720151vokta1560720151z1560720151BB