Vysvetlivky:

Pracovisko: BA — Bratislava, BB — Banská Bystrica, HU — Hurbanovo, SL — Stará Lesná + Skalnaté Pleso

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Almásiová, Oľga 035 760 2211ks.ga1664880890moeg@1664880890anilo1664880890HU
Antolíková, Silvia RNDr., PhD.02 3229 3218ks.ab1664880890vas@a1664880890sislo1664880890eg1664880890BA
Aubrecht, Roman prof. RNDr., PhD.02 6029 6543ks.ab1664880890inu.s1664880890nf@th1664880890cerbu1664880890a1664880890BA
Bačík, Peter doc. Mgr., PhD.02 6029 6294ks.ab1664880890inu@21664880890kicab1664880890BA
Bednárik, Martin Ing., PhD.02 5941 0609ks.ab1664880890vas@e1664880890bamfo1664880890eg1664880890BA
Bezák, Vladimír RNDr., CSc.02 5477 2309, 02 5941 0613ks.ab1664880890vas@v1664880890zebfo1664880890eg1664880890BA
Bičárová, Svetlana Ing., PhD.052 787 9165ks.ab1664880890vas@t1664880890evsfo1664880890eg1664880890SL
Bielik, Miroslav prof. RNDr., DrSc.02 5941 0604, 02 6029 6359ks.ab1664880890vas@o1664880890rimfo1664880890eg1664880890BA
Bilčík, Dušan RNDr.02 5941 0602ks.ab1664880890vas@i1664880890budfo1664880890eg1664880890BA
Biroň, Adrián RNDr., CSc.048 321 3211 kl. 27ks.bb1664880890vas@n1664880890orib1664880890BB
Bódi, Jozef Mgr.02 5941 0605ks.ab1664880890vas@i1664880890dobfo1664880890eg1664880890BA
Bohuš, Ivan 052 787 9179ks.ab1664880890vas@b1664880890ovifo1664880890eg1664880890SL
Božik, Dušan 052 787 9179ks.ab1664880890vas@d1664880890zobfo1664880890eg1664880890SL
Brimich, Ladislav RNDr., CSc.02 5941 0605ks.ab1664880890vas@m1664880890irbfo1664880890eg1664880890BA
Broska, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3204ks.ab1664880890vas@s1664880890orblo1664880890eg1664880890BA
Buchholzerová, Anna Mgr.052 787 9179ks.ab1664880890vas@u1664880890bahfo1664880890eg1664880890SL
Budačová, Stanislava Mgr.048 321 3211 kl. 21ks.bb1664880890vas@a1664880890vocad1664880890ub1664880890BB
Bystrický, Erik Mgr.02 5941 0611ks.ab1664880890vas@y1664880890brefo1664880890eg1664880890BA
Cipciar, Andrej RNDr.02 5941 0611ks.ab1664880890vas@i1664880890cnafo1664880890eg1664880890BA
Csicsay, Kristián Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1664880890vas@y1664880890ascis1664880890C.nai1664880890tsirK1664880890BA
Dérerová, Jana Mgr., PhD.02 5941 0604ks.ab1664880890vas@e1664880890dajfo1664880890eg1664880890BA
Fojtíková, Lucia Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1664880890vas@o1664880890fulfo1664880890eg1664880890BA
Gális, Martin Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1664880890vas@a1664880890gamfo1664880890eg1664880890BA
Geletová, Alena HU
Godová, Dominika Mgr.ks.ab1664880890vas@o1664880890godfo1664880890eg1664880890BA
Golej, Marián Mgr., PhD.02 3240 1112ks.ab1664880890vas@l1664880890ogmlo1664880890eg1664880890BA
Guba, Peter doc. Mgr., PhD.02 5941 0605ks.ab1664880890inu.h1664880890pmf@a1664880890bug1664880890BA
Halašiová, Nataša Mgr.048 321 3211 kl. 28ks.bb1664880890vas@i1664880890salah1664880890BB
Hrabovský, Juraj Mgr., PhD.02 3229 3216ks.ab1664880890vas@r1664880890hujlo1664880890eg1664880890BA
Hurai, Vratislav doc. RNDr., DrSc.02 3229 3209ks.ab1664880890vas@h1664880890arvlo1664880890eg1664880890BA
Ivaničová, Iveta 048 321 3211 kl. 35ks.bb1664880890vas@a1664880890vocin1664880890avi1664880890BB
Jambrović, Martina Msc.048 321 3211ks.bb1664880890vas@c1664880890ivorb1664880890maj1664880890BB
Janák, Marian RNDr., DrSc.02 3229 3213ks.ab1664880890vas@n1664880890ajmlo1664880890eg1664880890BA
Jeleň, Stanislav doc. RNDr., CSc.048 321 3211 kl. 30ks.bb1664880890vas@n1664880890elej1664880890BB
Kleinová, Adriana Mgr.02 3229 3211ks.ab1664880890vas@i1664880890elklo1664880890eg1664880890BA
Kohút, Igor Mgr., PhD.02 5941 0602ks.ab1664880890vas@i1664880890hokfo1664880890eg1664880890BA
Kohút, Milan RNDr., CSc.02 3229 3215ks.ab1664880890vas@h1664880890okmlo1664880890eg1664880890BA
Kotulová, Júlia RNDr., PhD.02 3240 1115ks.ab1664880890vas@u1664880890toklo1664880890eg1664880890BA
Koubová, Ivana Mgr., PhD.02 3229 3216ks.ab1664880890vas@k1664880890avilo1664880890eg1664880890BA
Krasuľa, Martin Mgr.052 787 9179ks.ab1664880890vas@s1664880890arkfo1664880890eg1664880890SL
Kristek, Jozef doc. Mgr., DrSc.02 5941 0610ks.ab1664880890vas@s1664880890irkfo1664880890eg1664880890BA
Kristeková, Miriam Mgr., PhD.02 5941 0610ks.ab1664880890vas@r1664880890kimfo1664880890eg1664880890BA
Kurylo, Sergii Mgr.PhD.048 321 3211ks.bb1664880890vas@o1664880890lyruk1664880890BB
Kysel, Róbert RNDr., PhD.02 5941 0611ks.ab1664880890vas@y1664880890korfo1664880890eg1664880890BA
Kyška-Pipík, Radovan Dr., PhD.048 321 3211 kl. 24ks.bb1664880890vas@k1664880890ipip1664880890BB
Lexa, Jaroslav RNDr., CSc.02 3229 3217ks.ab1664880890vas@x1664880890lajlo1664880890eg1664880890BA
Lukasová, Veronika Ing., PhD.052 787 9146ks.ab1664880890vas@a1664880890kulfo1664880890eg1664880890SL
Luptáková, Eva Mgr.02 3229 3210ks.ab1664880890vas@z1664880890inklo1664880890eg1664880890BA
Madarás, Ján RNDr., PhD.02 3229 3202ks.ab1664880890vas@a1664880890majlo1664880890eg1664880890BA
Madzin, Jozef Mgr., PhD.048 321 3211 kl. 33ks.ab1664880890vas@a1664880890mojfo1664880890eg1664880890BB
Mareková, Ľubica Mgr.048 321 3211ks.bb1664880890vas@a1664880890vohul1664880890BB
Marsenić, Alexandra RNDr., PhD.02 5941 0615ks.ab1664880890vas@a1664880890mlafo1664880890eg1664880890BA
Michalík, Jozef doc. RNDr., DrSc.02 3229 3206ks.ab1664880890vas@h1664880890cimlo1664880890eg1664880890BA
Mikuš, Tomáš Mgr., PhD.048 321 3211 kl. 38ks.bb1664880890vas@s1664880890ukim1664880890BB
Milovská, Stanislava Mgr., PhD.048 321 3211 kl. 32ks.bb1664880890vas@a1664880890ksvol1664880890im1664880890BB
Milovský, Rastislav Mgr., PhD.048 321 3211 kl. 34ks.bb1664880890vas@y1664880890ksvol1664880890im1664880890BB
Moczo, Peter prof. RNDr., DrSc.02 5941 0608, 02 6029 5179ks.ab1664880890inu.h1664880890pmf@o1664880890zcom1664880890BA
Myšľan, Pavol Mgr.ks.ab1664880890vas@i1664880890laplo1664880890eg1664880890BA
Naščáková, Dagmar Mgr.02 5941 0626ks.ab1664880890vas@u1664880890tadfo1664880890eg1664880890BA
Nejedlík, Pavol RNDr., CSc.02 5941 0600ks.ab1664880890vas@e1664880890napfo1664880890eg1664880890BA
Nogová, Ema Mgr.ks.ab1664880890vas@a1664880890vogon1664880890.ame1664880890BA
Őlveczká, Diana Mgr.02 3229 3225ks.ab1664880890vas@e1664880890vlolo1664880890eg1664880890BA
Onderka, Milan Mgr., PhD.02 59 410 601ks.ab1664880890vas@d1664880890nomfo1664880890eg1664880890BA
Ondrášová, Lenka Mgr.ks.ab1664880890vas@n1664880890oelfo1664880890eg1664880890BA
Paľová, Henrieta Ing.048 321 3211 kl. 20ks.bb1664880890vas@a1664880890volap1664880890BB
Pánisová, Jaroslava Mgr., PhD.02 5941 0603ks.ab1664880890vas@a1664880890pajfo1664880890eg1664880890BA
Pažák, Peter RNDr., PhD.02 5941 0611ks.ab1664880890vas@k1664880890azap.1664880890retep1664880890BA
Pešková, Marta 02 5941 0626ks.ab1664880890vas@e1664880890pamfo1664880890eg1664880890BA
Petrík, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3208ks.ab1664880890vas@r1664880890teplo1664880890eg1664880890BA
Podhorský, Dušan (emeritus) prof. RNDr., DrSc.02 5941 0605ks.ab1664880890vas@o1664880890pudfo1664880890eg1664880890BA
Pramuková, Štefánia Mgr.02 3240 1111ks.ab1664880890vas@a1664880890ilslo1664880890eg1664880890BA
Proroková, Eva Mgr.048 321 3211ks.bb1664880890vas@a1664880890vokor1664880890orp1664880890BB
Puškelová, Ľubica RNDr.02 3229 3221ks.ab1664880890vas@s1664880890uploe1664880890g1664880890BA
Radimáková, Alžbeta 02 5930 9292ks.ab1664880890vas@a1664880890tebfo1664880890eg1664880890BA
Ramaj, Branislav 048 321 3211 kl. 31ks.bb1664880890vas@j1664880890amar1664880890BB
Revallo, Miloš Mgr., PhD.02 5941 0612ks.ab1664880890vas@e1664880890rimfo1664880890eg1664880890BA
Rovňanová, Hana Mgr.048 321 3211 kl. 34ks.bb1664880890vas@a1664880890voret1664880890emed1664880890BB
Siman, Pavol RNDr., PhD.02 3240 1117ks.ab1664880890vas@a1664880890mislo1664880890eg1664880890BA
Šimo, Vladimír Mgr., PhD.02 3229 3214ks.ab1664880890vas@o1664880890mislo1664880890eg1664880890BA
Šipková, Mária Mgr.02 3229 3201ks.ab1664880890vas@t1664880890snilo1664880890eg1664880890BA
Smetanová, Iveta Ing. RNDr., PhD.02 5941 0616ks.ab1664880890vas@s1664880890avifo1664880890eg1664880890BA
Sobocký, Tomáš Mgr., PhD.02 3229 3216ks.ab1664880890vas@o1664880890sotlo1664880890eg1664880890BA
Soták, Ján doc. RNDr., DrSc.048 321 3211 kl. 25ks.bb1664880890vas@k1664880890atos1664880890BB
Starek, Dušan Mgr., PhD.02 3229 3219ks.ab1664880890vas@r1664880890atslo1664880890eg1664880890BA
Šternócky, Juraj 035 760 2211HU
Števko, Martin Mgr., PhD.02 3229 3224ks.ab1664880890vas@e1664880890tsmlo1664880890eg1664880890BA
Šugár, Martin Mgr.02 5941 0611ks.ab1664880890vas@o1664880890tamfo1664880890eg1664880890BA
Šurka, Juraj Mgr.048 321 3211 kl. 23ks.bb1664880890vas@a1664880890krus1664880890BB
Sýkorová, Jana Mgr.02 3229 3205ks.ab1664880890vas@o1664880890kyslo1664880890eg1664880890BA
Szabóová, Monika Mgr.02 3229 3212ks.ab1664880890vas@i1664880890nomlo1664880890eg1664880890BA
Tomašových, Adam Mgr., DrSc.0905 852 145ks.ab1664880890vas@a1664880890motlo1664880890eg1664880890BA
Tomek, Čestmír (emeritus) RNDr., CSc.02 5941 0603ks.ab1664880890vas@e1664880890motfo1664880890eg1664880890BA
Tóth, Csaba Mgr., PhD.02 5941 0616ks.ab1664880890vas@h1664880890totlo1664880890eg1664880890BA
Troppová, Danka Ing.048 321 3211 kl. 35ks.bb1664880890vas@a1664880890voppo1664880890rt1664880890BB
Váczyová, Magdaléna RNDr., PhD.035 760 2211ks.ga1664880890moeg@1664880890idgam1664880890HU
Vajda, Peter RNDr., PhD.02 5941 0603ks.ab1664880890vas@d1664880890javfo1664880890eg1664880890BA
Vajkai, Melinda Mgr.035 760 2211moc.l1664880890iamg@1664880890miakj1664880890av1664880890HU
Valach, Fridrich Mgr., PhD.035 760 2211moc.l1664880890iamg@1664880890hcala1664880890v.der1664880890f1664880890HU
Vďačný, Marek Mgr., PhD.02 3229 3204ks.ab1664880890vas@d1664880890vamlo1664880890eg1664880890BA
Vlasáč, Jozef Mgr.048 321 3211 kl. 21ks.bb1664880890vas@c1664880890asalv1664880890BB
Vozár, Ján RNDr., PhD.02 5941 0613ks.ab1664880890vas@o1664880890vajfo1664880890eg1664880890BA
Vozár, Jozef (emeritus) RNDr., DrSc.02 3229 3203ks.ab1664880890vas@o1664880890vojlo1664880890eg1664880890BA
Vrábelová, Beáta 02 3229 3207ks.ab1664880890vas@b1664880890arvlo1664880890eg1664880890BA
Vršanský, Peter Mgr., PhD.02 3229 3220ks.ab1664880890vas@a1664880890srvlo1664880890eg1664880890BA
Zahorec, Pavol Mgr., PhD.048 321 3211 kl. 33ks.bb1664880890vas@c1664880890eroha1664880890z1664880890BB
Žatková, Lucia Mgr.048 321 3211 kl. 21ks.bb1664880890vas@a1664880890vokta1664880890z1664880890BB