Vysvetlivky:

Pracovisko: BA — Bratislava, BB — Banská Bystrica, HU — Hurbanovo, SL — Stará Lesná + Skalnaté Pleso

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Almásiová, Oľga 035 760 2211ks.ga1534603384moeg@1534603384anilo1534603384HU
Antolíková (Ozdínová), Silvia RNDr., PhD.02 3229 3218ks.ab1534603384vas@a1534603384sislo1534603384eg1534603384BA
Aubrecht, Roman prof. RNDr., PhD.02 6029 6543ks.ab1534603384inu.s1534603384nf@th1534603384cerbu1534603384a1534603384BA
Bačík, Peter doc. Mgr., PhD.BA
Bednárik, Martin Ing., PhD.02 5941 0609ks.ab1534603384vas@e1534603384bamfo1534603384eg1534603384BA
Beniaková, Emília 02 5941 0601ks.ab1534603384vas@e1534603384bimfo1534603384eg1534603384BA
Bezák, Vladimír RNDr., CSc.02 5477 2309, 02 5941 0613ks.ab1534603384vas@v1534603384zebfo1534603384eg1534603384BA
Bičárová, Svetlana Ing., PhD.052 787 9165ks.3a1534603384t@avo1534603384racib1534603384SL
Bielik, Miroslav prof. RNDr., DrSc.02 5941 0604ks.ab1534603384vas@o1534603384rimfo1534603384eg1534603384BA
Bilčík, Dušan RNDr.02 5941 0602ks.ab1534603384vas@i1534603384budfo1534603384eg1534603384BA
Biroň, Adrián RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1534603384vas@n1534603384orib1534603384BB
Bittó, Ladislav 02 5941 0601ks.ab1534603384vas@i1534603384balfo1534603384eg1534603384BA
Bognar, Marianna 02 5941 0626ks.ab1534603384vas@o1534603384bamfo1534603384eg1534603384BA
Bohuš, Ivan 052 787 9179ks.3a1534603384t@suh1534603384ob1534603384SL
Božik, Dušan 052 787 9145ks.3a1534603384t@kiz1534603384ob1534603384SL
Brimich, Ladislav RNDr., CSc.02 5941 0600ks.ab1534603384vas@m1534603384irbfo1534603384eg1534603384BA
Broska, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3204ks.ab1534603384vas@s1534603384orblo1534603384eg1534603384BA
Buchholzerová, Anna Mgr.052 787 9179moc.l1534603384iamg@1534603384avore1534603384clohh1534603384cub.a1534603384nna1534603384SL
Bučová, Jana Mgr., PhD.02 321 3211ks.ab1534603384vas@u1534603384bajfo1534603384eg1534603384BB
Budačová, Stanislava Mgr.048 321 3211ks.bb1534603384vas@a1534603384vocad1534603384ub1534603384BB
Bystrický, Erik Mgr.02 5941 0611ks.ab1534603384vas@y1534603384brefo1534603384eg1534603384BA
Chovanová (Margočová), Zuzana Mgr.02 5941 0611ks.ab1534603384vas@a1534603384muzfo1534603384eg1534603384BA
Cipciar, Andrej RNDr.02 5941 0611ks.ab1534603384vas@i1534603384cnafo1534603384eg1534603384BA
Csicsay, Kristián Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1534603384vas@y1534603384ascis1534603384C.nai1534603384tsirK1534603384BA
Demeterová, Hana Mgr.048 321 3211ks.bb1534603384vas@a1534603384voret1534603384emed1534603384BB
Dérerová, Jana Mgr., PhD.02 5941 0604ks.ab1534603384vas@e1534603384dajfo1534603384eg1534603384BA
Dodrvová, Lucia RNDr.02 3229 3207ks.ab1534603384vas@o1534603384dullo1534603384eg1534603384BA
Fekete, Kamil Mgr.02 3229 3224ks.ab1534603384vas@e1534603384faklo1534603384eg1534603384BA
Fojtíková, Lucia Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1534603384vas@o1534603384fulfo1534603384eg1534603384BA
Fuksi, Tomáš Mgr.02 3229 3224ks.ab1534603384vas@u1534603384fotlo1534603384eg1534603384BA
Gális, Martin Mgr., PhD.02 5941 0608ks.ab1534603384vas@a1534603384gamfo1534603384eg1534603384BA
Golej, Marián Mgr., PhD.02 3229 3247ks.ab1534603384vas@l1534603384ogmlo1534603384eg1534603384BA
Guba, Peter doc. Mgr., PhD.02 5941 0616ks.ab1534603384inu.h1534603384pmf@a1534603384bug1534603384BA
Halašiová, Nataša Mgr.048 321 3211ks.bb1534603384vas@i1534603384salah1534603384BB
Haršányiová, Alena HU
Holko, Ladislav RNDr., CSc.ks.ab1534603384vas@o1534603384kloh.1534603384valsi1534603384dal1534603384SL
Hrabovský, Juraj Mgr., PhD.02 3229 3216ks.ab1534603384vas@r1534603384hujlo1534603384eg1534603384BA
Hurai, Vratislav doc. RNDr., DrSc.02 3229 3209ks.ab1534603384vas@h1534603384arvlo1534603384eg1534603384BA
Ivaničová, Iveta 048 321 3211ks.bb1534603384vas@a1534603384vocin1534603384avi1534603384BB
Janák, Marian RNDr., DrSc.02 3229 3213ks.ab1534603384vas@n1534603384ajmlo1534603384eg1534603384BA
Jeleň, Stanislav doc. RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1534603384vas@n1534603384elej1534603384BB
Kleinová, Adriana Mgr.02 3229 3211ks.ab1534603384vas@i1534603384elklo1534603384eg1534603384BA
Kohút, Igor Mgr., PhD.02 5941 0602ks.ab1534603384vas@i1534603384hokfo1534603384eg1534603384BA
Kohút, Milan RNDr., CSc.02 3229 3215ks.ab1534603384vas@h1534603384okmlo1534603384eg1534603384BA
Kotulová, Júlia RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1534603384vas@u1534603384toklo1534603384eg1534603384BA
Koubová, Ivana Mgr.PhD.02 3229 3225BA
Kristek, Jozef doc. Mgr., PhD.02 5941 0608ks.ab1534603384vas@s1534603384irkfo1534603384eg1534603384BA
Kristeková, Miriam Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1534603384vas@r1534603384kimfo1534603384eg1534603384BA
Kysel, Róbert RNDr., PhD.02 5941 0611ks.ab1534603384vas@y1534603384korfo1534603384eg1534603384BA
Kyška-Pipík, Radovan Dr., PhD.048 321 3211ks.bb1534603384vas@k1534603384ipip1534603384BB
Lexa, Jaroslav RNDr., CSc.02 3229 3217ks.ab1534603384vas@x1534603384lajlo1534603384eg1534603384BA
Luhová, Ľubica Mgr.048 321 3211ks.bb1534603384vas@a1534603384vohul1534603384BB
Luptáková, Eva Mgr.02 3229 3210ks.ab1534603384vas@z1534603384inklo1534603384eg1534603384BA
Luptáková, Jarmila Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1534603384vas@a1534603384vokat1534603384pul1534603384BB
Madarás, Ján RNDr., PhD.02 3229 3202ks.ab1534603384vas@a1534603384majlo1534603384eg1534603384BA
Madzin, Jozef Mgr., PhD.02 321 3211ks.ab1534603384vas@a1534603384mojfo1534603384eg1534603384BB
Majcin, Dušan RNDr., CSc.02 5941 0602ks.ab1534603384vas@u1534603384damfo1534603384eg1534603384BA
Marsenić, Alexandra RNDr., PhD.02 5941 0615ks.ab1534603384vas@a1534603384mlafo1534603384eg1534603384BA
Michalík, Jozef doc. RNDr., DrSc.02 3229 3206ks.ab1534603384vas@h1534603384cimlo1534603384eg1534603384BA
Mikuš, Tomáš Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1534603384vas@s1534603384ukim1534603384BB
Milovská, Stanislava Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1534603384vas@a1534603384ksvol1534603384im1534603384BB
Milovský, Rastislav Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1534603384vas@y1534603384ksvol1534603384im1534603384BB
Mlynský, Tomáš (ext.) Ing.
Moczo, Peter prof. RNDr., DrSc.02 5941 0608ks.ab1534603384inu.h1534603384pmf@o1534603384zcom1534603384BA
Müller, Tamás Msc.048 321 3211moc.l1534603384iamg@153460338420dno1534603384gereb1534603384BB
Naščáková, Dagmar Mgr.02 5941 0626ks.ab1534603384vas@u1534603384tadfo1534603384eg1534603384BA
Nejedlík, Pavol RNDr., CSc.02 5941 0605ks.ab1534603384vas@e1534603384napfo1534603384eg1534603384BA
Nemčok, Michal RNDr., DrSc.BA
Packa, Ľudovít 02 3229 3247BA
Paľová, Henrieta Ing.048 321 3211ks.bb1534603384vas@a1534603384volap1534603384BB
Pánisová, Jaroslava Mgr., PhD.02 5941 0603ks.ab1534603384vas@a1534603384pajfo1534603384eg1534603384BA
Pažák, Peter RNDr., PhD.02 5941 0611ks.ab1534603384vas@k1534603384azap.1534603384retep1534603384BA
Petrík, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3208ks.ab1534603384vas@r1534603384teplo1534603384eg1534603384BA
Pírová, Terézia BA
Podhorský, Dušan (emeritus) prof. RNDr., DrSc.02 5941 0605ks.ab1534603384vas@o1534603384pudfo1534603384eg1534603384BA
Pohánka, Vladimír 02 5941 0602ks.ab1534603384vas@v1534603384hopfo1534603384eg1534603384BA
Pramuková, Štefánia Mgr.02 3229 3247ks.ab1534603384vas@a1534603384ilslo1534603384eg1534603384BA
Puškelová, Ľubica RNDr.02 3229 3221ks.ab1534603384vas@s1534603384uploe1534603384g1534603384BA
Radimáková, Alžbeta 02 5930 9292ks.ab1534603384vas@a1534603384tebfo1534603384eg1534603384BA
Ramachandran, Dhavamani MSc.048 321 3211ks.bb1534603384vas@i1534603384namav1534603384ahdr1534603384BB
Ramaj, Branislav 048 321 3211ks.bb1534603384vas@j1534603384amar1534603384BB
Revallo, Miloš Mgr., PhD.02 5941 0612ks.ab1534603384vas@e1534603384rimfo1534603384eg1534603384BA
Rigová, Jana Mgr.048 321 3211ks.bb1534603384vas@a1534603384vogir1534603384BB
Seko, Michal (ext.) Mgr.
Siman, Pavol RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1534603384vas@a1534603384mislo1534603384eg1534603384BA
Šimo, Vladimír Mgr.PhD.02 3229 3214ks.ab1534603384vas@o1534603384mislo1534603384eg1534603384BA
Šipková, Mária Mgr.02 3229 3201ks.ab1534603384vas@t1534603384snilo1534603384eg1534603384BA
Smetanová, Iveta Ing. RNDr., PhD.02 5941 0615ks.ab1534603384vas@s1534603384avifo1534603384eg1534603384BA
Soták, Ján doc. RNDr., DrSc.048 321 3211ks.bb1534603384vas@k1534603384atos1534603384BB
Starek, Dušan Mgr., PhD.02 3229 3219ks.ab1534603384vas@r1534603384atslo1534603384eg1534603384BA
Šternócky, Juraj 035 760 2211HU
Šurka, Juraj Mgr.048 321 3211ks.bb1534603384vas@a1534603384krus1534603384BB
Svitáčová, Alžbeta 048 321 3211ks.bb1534603384vas@a1534603384vocat1534603384ivs1534603384BB
Sýkorová, Jana Mgr.02 3229 3205ks.ab1534603384vas@o1534603384kyslo1534603384eg1534603384BA
Szabóová, Monika Mgr.02 3229 3212ks.ab1534603384vas@i1534603384nomlo1534603384eg1534603384BA
Tomašových, Adam Mgr., PhD.ks.ab1534603384vas@a1534603384motlo1534603384eg1534603384BA
Tomek, Čestmír RNDr., CSc.ks.ab1534603384vas@e1534603384motfo1534603384eg1534603384BA
Troppová, Danka Ing.048 321 3211ks.bb1534603384vas@a1534603384voppo1534603384rt1534603384BB
Váczyová, Magdaléna RNDr., PhD.035 760 2211ks.ga1534603384moeg@1534603384idgam1534603384HU
Vajda, Peter RNDr., PhD.02 5941 0603ks.ab1534603384vas@d1534603384javfo1534603384eg1534603384BA
Vajkai, Melinda Mgr.035 760 2211moc.l1534603384iamg@1534603384miakj1534603384av1534603384HU
Valach, Fridrich Mgr., PhD.035 760 2211ks.ga1534603384moeg@1534603384hcird1534603384irf1534603384HU
Vďačný, Marek Mgr., PhD.02 3229 3204ks.ab1534603384vas@d1534603384vamlo1534603384eg1534603384BA
Vidhya, Marina MSc.048 321 3211ks.bb1534603384vas@a1534603384niram1534603384v1534603384BB
Vozár, Ján RNDr., PhD.02 5941 0613ks.ab1534603384vas@o1534603384vajfo1534603384eg1534603384BA
Vozár, Jozef (emeritus) RNDr., DrSc.02 3229 3203ks.ab1534603384vas@o1534603384vojlo1534603384eg1534603384BA
Vrábelová, Beáta 02 3229 3207ks.ab1534603384vas@b1534603384arvlo1534603384eg1534603384BA
Vršanský, Peter Mgr., PhD.02 3229 3220ks.ab1534603384vas@a1534603384srvlo1534603384eg1534603384BA
Zahorec, Pavol Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1534603384vas@c1534603384eroha1534603384z1534603384BB
Žatková, Lucia Mgr.048 321 3211ks.bb1534603384vas@a1534603384vokta1534603384z1534603384BB