Vysvetlivky:

Pracovisko: BA — Bratislava, BB — Banská Bystrica, HU — Hurbanovo, SL — Stará Lesná + Skalnaté Pleso

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Almásiová, Oľga 035 760 2211ks.ga1508751491moeg@1508751491anilo1508751491HU
Antolíková (Ozdínová), Silvia RNDr., PhD.02 3229 3218ks.ab1508751491vas@a1508751491sislo1508751491eg1508751491BA
Aubrecht, Roman prof. RNDr., PhD.02 6029 6543ks.ab1508751491inu.s1508751491nf@th1508751491cerbu1508751491a1508751491BA
Bednárik, Martin Ing., PhD.02 5941 0609ks.ab1508751491vas@e1508751491bamfo1508751491eg1508751491BA
Beniaková, Emília 02 5941 0601ks.ab1508751491vas@e1508751491bimfo1508751491eg1508751491BA
Bezák, Vladimír RNDr., CSc.02 5941 0613ks.ab1508751491vas@v1508751491zebfo1508751491eg1508751491BA
Bičárová, Svetlana Ing., PhD.052 787 9165ks.3a1508751491t@avo1508751491racib1508751491SL
Bielik, Miroslav prof. RNDr., DrSc.02 6029 6359ks.ab1508751491vas@o1508751491rimfo1508751491eg1508751491BA
Bilčík, Dušan RNDr.02 5941 0602ks.ab1508751491vas@i1508751491budfo1508751491eg1508751491BA
Biroň, Adrián RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1508751491vas@n1508751491orib1508751491BB
Bittó, Ladislav 02 5941 0601ks.ab1508751491vas@i1508751491balfo1508751491eg1508751491BA
Bognar, Marianna 02 5941 0626ks.ab1508751491vas@o1508751491bamfo1508751491eg1508751491BA
Bohuš, Ivan 052 787 9179ks.3a1508751491t@suh1508751491ob1508751491SL
Božik, Dušan 052 787 9179ks.3a1508751491t@kiz1508751491ob1508751491SL
Brimich, Ladislav RNDr., CSc.02 5941 0600ks.ab1508751491vas@m1508751491irbfo1508751491eg1508751491BA
Broska, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3202ks.ab1508751491vas@s1508751491orblo1508751491eg1508751491BA
Buchholzerová, Anna Mgr.052 787 9179moc.l1508751491iamg@1508751491avore1508751491clohh1508751491cub.a1508751491nna1508751491SL
Bučová, Jana Mgr., PhD.02 321 3211ks.ab1508751491vas@u1508751491bajfo1508751491eg1508751491BB
Bystrický, Erik Mgr.02 5941 0611ks.ab1508751491vas@y1508751491brefo1508751491eg1508751491BA
Chovanová (Margočová), Zuzana Mgr.02 5941 0611ks.ab1508751491vas@a1508751491muzfo1508751491eg1508751491BA
Cipciar, Andrej RNDr.02 5941 0611ks.ab1508751491vas@i1508751491cnafo1508751491eg1508751491BA
Csicsay, Kristián Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1508751491vas@y1508751491ascis1508751491C.nai1508751491tsirK1508751491BA
Demeterová, Hana Mgr.048 321 3211ks.bb1508751491vas@a1508751491voret1508751491emed1508751491BB
Dérerová, Jana Mgr., PhD.02 5941 0604ks.ab1508751491vas@e1508751491dajfo1508751491eg1508751491BA
Dodrvová, Lucia RNDr.02 3229 3207ks.ab1508751491vas@o1508751491dullo1508751491eg1508751491BA
Fekete, Kamil Mgr.02 3229 3224ks.ab1508751491vas@e1508751491faklo1508751491eg1508751491BA
Fojtíková, Lucia Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1508751491vas@o1508751491fulfo1508751491eg1508751491BA
Fuksi, Tomáš Mgr.02 3229 3224ks.ab1508751491vas@u1508751491fotlo1508751491eg1508751491BA
Golej, Marián Mgr., PhD.02 3229 3214ks.ab1508751491vas@l1508751491ogmlo1508751491eg1508751491BA
Guba, Peter doc. Mgr., PhD.02 5941 0613ks.ab1508751491inu.h1508751491pmf@a1508751491bug1508751491BA
Halašiová, Nataša Mgr.048 321 3211ks.bb1508751491vas@i1508751491salah1508751491BB
Haršányiová, Alena HU
Holko, Ladislav RNDr., CSc.ks.ab1508751491vas@o1508751491kloh.1508751491valsi1508751491dal1508751491SL
Hrabovský, Juraj Mgr.PhD.ks.ab1508751491vas@r1508751491hujlo1508751491eg1508751491BA
Hurai, Vratislav doc. RNDr., DrSc.02 3229 3209ks.ab1508751491vas@h1508751491arvlo1508751491eg1508751491BA
Ivaničová, Iveta 048 321 3211ks.bb1508751491vas@a1508751491vocin1508751491avi1508751491BB
Janák, Marian RNDr., DrSc.02 3229 3213ks.ab1508751491vas@n1508751491ajmlo1508751491eg1508751491BA
Jeleň, Stanislav doc. RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1508751491vas@n1508751491elej1508751491BB
Kleinová, Adriana Mgr.02 3229 3211ks.ab1508751491vas@i1508751491elklo1508751491eg1508751491BA
Kohút, Igor Mgr., PhD.02 5941 0602ks.ab1508751491vas@i1508751491hokfo1508751491eg1508751491BA
Kohút, Milan RNDr., CSc.02 3229 3215ks.ab1508751491vas@h1508751491okmlo1508751491eg1508751491BA
Kotulová, Júlia RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1508751491vas@u1508751491toklo1508751491eg1508751491BA
Kovacs, Erika Mgr.048 321 3211ks.bb1508751491vas@s1508751491cavok1508751491BB
Kristek, Jozef doc. Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1508751491vas@s1508751491irkfo1508751491eg1508751491BA
Kristeková, Miriam Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1508751491vas@r1508751491kimfo1508751491eg1508751491BA
Kysel, Róbert RNDr., PhD.02 5941 0611ks.ab1508751491vas@y1508751491korfo1508751491eg1508751491
Kyška-Pipík, Radovan Dr., PhD.048 321 3211ks.bb1508751491vas@k1508751491ipip1508751491BB
Lexa, Jaroslav RNDr., CSc.02 3229 3217ks.ab1508751491vas@x1508751491lajlo1508751491eg1508751491BA
Luhová, Ľubica Mgr.048 321 3211ks.bb1508751491vas@a1508751491vohul1508751491BB
Luptáková, Eva Mgr.02 3229 3210ks.ab1508751491vas@z1508751491inklo1508751491eg1508751491BA
Luptáková, Jarmila Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1508751491vas@a1508751491vokat1508751491pul1508751491BB
Madarás, Ján RNDr., PhD.02 3229 3203ks.ab1508751491vas@a1508751491majlo1508751491eg1508751491BA
Madzin, Jozef Mgr., PhD.02 321 3211ks.ab1508751491vas@a1508751491mojfo1508751491eg1508751491BB
Majcin, Dušan RNDr., CSc.02 5941 0602ks.ab1508751491vas@u1508751491damfo1508751491eg1508751491BA
Marsenić, Alexandra RNDr., PhD.02 5941 0615ks.ab1508751491vas@a1508751491mlafo1508751491eg1508751491BA
Michalík, Jozef doc. RNDr., DrSc.02 3229 3206ks.ab1508751491vas@h1508751491cimlo1508751491eg1508751491BA
Mikuš, Tomáš Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1508751491vas@s1508751491ukim1508751491BB
Milovská, Stanislava Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1508751491vas@a1508751491ksvol1508751491im1508751491BB
Milovský, Rastislav Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1508751491vas@y1508751491ksvol1508751491im1508751491BB
Mlynský, Tomáš (ext.) Ing.
Moczo, Peter prof. RNDr., DrSc.02 6029 5179ks.ab1508751491inu.h1508751491pmf@o1508751491zcom1508751491BA
Müller, Tamás Msc.048 321 3211moc.l1508751491iamg@150875149120dno1508751491gereb1508751491BB
Naščáková, Dagmar Mgr.02 5941 0626ks.ab1508751491vas@u1508751491tadfo1508751491eg1508751491BA
Nejedlík, Pavol RNDr., CSc.02 5941 0605ks.ab1508751491vas@e1508751491napfo1508751491eg1508751491BA
Packa, Ľudovít 02 3229 3247BA
Paľová, Henrieta Ing.048 321 3211ks.bb1508751491vas@a1508751491volap1508751491BB
Pánisová, Jaroslava Mgr., PhD.02 5941 0603ks.ab1508751491vas@a1508751491pajfo1508751491eg1508751491BA
Pažák, Peter RNDr., PhD.02 5941 0611ks.ab1508751491vas@k1508751491azap.1508751491retep1508751491BA
Petrík, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3208ks.ab1508751491vas@r1508751491teplo1508751491eg1508751491BA
Pírová, Terézia BA
Podhorský, Dušan (emeritus) prof. RNDr., DrSc.02 5941 0605ks.ab1508751491vas@o1508751491pudfo1508751491eg1508751491BA
Pohánka, Vladimír 02 5941 0602ks.ab1508751491vas@v1508751491hopfo1508751491eg1508751491BA
Pramuková, Štefánia Mgr.02 3229 3247ks.ab1508751491vas@a1508751491ilslo1508751491eg1508751491BA
Pulišová, Zuzana Mgr.048 321 3211ks.bb1508751491vas@a1508751491vosil1508751491up1508751491BB
Puškelová, Ľubica RNDr.02 3229 3221ks.ab1508751491vas@s1508751491uploe1508751491g1508751491BA
Radimáková, Alžbeta 02 5930 9292ks.ab1508751491vas@a1508751491tebfo1508751491eg1508751491BA
Ramaj, Branislav 048 321 3211ks.bb1508751491vas@j1508751491amar1508751491BB
Revallo, Miloš Mgr., PhD.02 5941 0612ks.ab1508751491vas@e1508751491rimfo1508751491eg1508751491BA
Rigová, Jana Mgr.048 321 3211ks.bb1508751491vas@a1508751491vogir1508751491BB
Seko, Michal (ext.) Mgr.
Siman, Pavol RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1508751491vas@a1508751491mislo1508751491eg1508751491BA
Šimo, Vladimír Mgr.PhD.02 3229 3216ks.ab1508751491vas@o1508751491mislo1508751491eg1508751491BA
Šipková, Mária Mgr.02 3229 3201ks.ab1508751491vas@t1508751491snilo1508751491eg1508751491BA
Smetanová, Iveta RNDr., PhD.02 5941 0615ks.ab1508751491vas@s1508751491avifo1508751491eg1508751491BA
Šoltis, Tomáš RNDr., PhD.02 5941 0616ks.ab1508751491vas@o1508751491sotfo1508751491eg1508751491BA
Soták, Ján doc. RNDr., DrSc.048 321 3211ks.bb1508751491vas@k1508751491atos1508751491BB
Srbecký, Miroslav Ing.02 5941 0611ks.ab1508751491vas@r1508751491simfo1508751491eg1508751491BA
Starek, Dušan Mgr., PhD.02 3229 3219ks.ab1508751491vas@r1508751491atslo1508751491eg1508751491BA
Šternócky, Juraj 035 760 2211HU
Šurka, Juraj Mgr.048 321 3211ks.bb1508751491vas@a1508751491krus1508751491BB
Svitáčová, Alžbeta 048 321 3211ks.bb1508751491vas@a1508751491vocat1508751491ivs1508751491BB
Sýkorová, Jana Mgr.02 3229 3205ks.ab1508751491vas@o1508751491kyslo1508751491eg1508751491BA
Szabóová, Monika Mgr.02 3229 3212ks.ab1508751491vas@i1508751491nomlo1508751491eg1508751491BA
Tomašových, Adam Mgr., PhD.02 3229 3214ks.ab1508751491vas@a1508751491motlo1508751491eg1508751491BA
Tomek, Čestmír RNDr., CSc.ks.ab1508751491vas@e1508751491motfo1508751491eg1508751491BA
Troppová, Danka Ing.048 321 3211ks.bb1508751491vas@a1508751491voppo1508751491rt1508751491BB
Urblík, Jakub Mgr.02 3229 3225ks.ab1508751491vas@l1508751491brulo1508751491eg1508751491BA
Váczyová, Magdaléna RNDr., PhD.035 760 2211ks.ga1508751491moeg@1508751491idgam1508751491HU
Vajda, Peter RNDr., PhD.02 5941 0603ks.ab1508751491vas@d1508751491javfo1508751491eg1508751491BA
Vajkai, Melinda Mgr.035 760 2211moc.l1508751491iamg@1508751491miakj1508751491av1508751491HU
Valach, Fridrich Mgr., PhD.035 760 2211ks.ga1508751491moeg@1508751491hcird1508751491irf1508751491HU
Vďačný, Marek Mgr., PhD.02 3229 3204ks.ab1508751491vas@d1508751491vamlo1508751491eg1508751491BA
Vozár, Ján RNDr., PhD.02 5941 0613ks.ab1508751491vas@o1508751491vajfo1508751491eg1508751491BA
Vozár, Jozef (emeritus) RNDr., DrSc.02 3229 3203ks.ab1508751491vas@o1508751491vojlo1508751491eg1508751491BA
Vrábelová, Beáta 02 3229 3207ks.ab1508751491vas@b1508751491arvlo1508751491eg1508751491BA
Vršanský, Peter Mgr., PhD.02 3229 3220ks.ab1508751491vas@a1508751491srvlo1508751491eg1508751491BA
Zahorec, Pavol Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1508751491vas@c1508751491eroha1508751491z1508751491BB
Žecová, Katarína (ext.) RNDr.