Vysvetlivky:

Pracovisko: BA — Bratislava, BB — Banská Bystrica, HU — Hurbanovo, SL — Stará Lesná + Skalnaté Pleso

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Almásiová, Oľga 035 760 2211ks.ga1566113661moeg@1566113661anilo1566113661HU
Antolíková, Silvia RNDr., PhD.02 3229 3218ks.ab1566113661vas@a1566113661sislo1566113661eg1566113661BA
Aubrecht, Roman prof. RNDr., PhD.02 6029 6543ks.ab1566113661inu.s1566113661nf@th1566113661cerbu1566113661a1566113661BA
Bačík, Peter doc. Mgr., PhD.ks.ab1566113661inu@21566113661kicab1566113661BA
Bednárik, Martin Ing., PhD.02 5941 0609ks.ab1566113661vas@e1566113661bamfo1566113661eg1566113661BA
Beniaková, Emília 02 5941 0601ks.ab1566113661vas@e1566113661bimfo1566113661eg1566113661BA
Bezák, Vladimír RNDr., CSc.02 5477 2309, 02 5941 0613ks.ab1566113661vas@v1566113661zebfo1566113661eg1566113661BA
Bičárová, Svetlana Ing., PhD.052 787 9165ks.3a1566113661t@avo1566113661racib1566113661SL
Bielik, Miroslav prof. RNDr., DrSc.02 5941 0604ks.ab1566113661vas@o1566113661rimfo1566113661eg1566113661BA
Bilčík, Dušan RNDr.02 5941 0602ks.ab1566113661vas@i1566113661budfo1566113661eg1566113661BA
Biroň, Adrián RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1566113661vas@n1566113661orib1566113661BB
Bittó, Ladislav 02 5941 0601ks.ab1566113661vas@i1566113661balfo1566113661eg1566113661BA
Bognar, Marianna 02 5941 0626ks.ab1566113661vas@o1566113661bamfo1566113661eg1566113661BA
Bohuš, Ivan 052 787 9179ks.3a1566113661t@suh1566113661ob1566113661SL
Božik, Dušan 052 787 9145ks.3a1566113661t@kiz1566113661ob1566113661SL
Brimich, Ladislav RNDr., CSc.02 5941 0600ks.ab1566113661vas@m1566113661irbfo1566113661eg1566113661BA
Broska, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3204ks.ab1566113661vas@s1566113661orblo1566113661eg1566113661BA
Buchholzerová, Anna Mgr.052 787 9179moc.l1566113661iamg@1566113661avore1566113661clohh1566113661cub.a1566113661nna1566113661SL
Budačová, Stanislava Mgr.048 321 3211ks.bb1566113661vas@a1566113661vocad1566113661ub1566113661BB
Bystrický, Erik Mgr.02 5941 0611ks.ab1566113661vas@y1566113661brefo1566113661eg1566113661BA
Chovanová, Zuzana Mgr.02 5941 0611ks.ab1566113661vas@a1566113661muzfo1566113661eg1566113661BA
Cipciar, Andrej RNDr.02 5941 0611ks.ab1566113661vas@i1566113661cnafo1566113661eg1566113661BA
Csicsay, Kristián Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1566113661vas@y1566113661ascis1566113661C.nai1566113661tsirK1566113661BA
Demeterová, Hana Mgr.048 321 3211ks.bb1566113661vas@a1566113661voret1566113661emed1566113661BB
Dérerová, Jana Mgr., PhD.02 5941 0604ks.ab1566113661vas@e1566113661dajfo1566113661eg1566113661BA
Fekete, Kamil Mgr., PhD.02 3229 3224ks.ab1566113661vas@e1566113661faklo1566113661eg1566113661BA
Fojtíková, Lucia Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1566113661vas@o1566113661fulfo1566113661eg1566113661BA
Gális, Martin Mgr., PhD.02 5941 0608ks.ab1566113661vas@a1566113661gamfo1566113661eg1566113661BA
Golej, Marián Mgr., PhD.02 3229 3247ks.ab1566113661vas@l1566113661ogmlo1566113661eg1566113661BA
Guba, Peter doc. Mgr., PhD.02 5941 0612ks.ab1566113661inu.h1566113661pmf@a1566113661bug1566113661BA
Halašiová, Nataša Mgr.048 321 3211ks.bb1566113661vas@i1566113661salah1566113661BB
Haršányiová, Alena HU
Holko, Ladislav RNDr., CSc.ks.ab1566113661vas@o1566113661kloh.1566113661valsi1566113661dal1566113661SL
Hrabovský, Juraj Mgr., PhD.02 3229 3216ks.ab1566113661vas@r1566113661hujlo1566113661eg1566113661BA
Hurai, Vratislav doc. RNDr., DrSc.02 3229 3209ks.ab1566113662vas@h1566113662arvlo1566113662eg1566113662BA
Ivaničová, Iveta 048 321 3211ks.bb1566113662vas@a1566113662vocin1566113662avi1566113662BB
Janák, Marian RNDr., DrSc.02 3229 3213ks.ab1566113662vas@n1566113662ajmlo1566113662eg1566113662BA
Jeleň, Stanislav doc. RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1566113662vas@n1566113662elej1566113662BB
Kleinová, Adriana Mgr.02 3229 3211ks.ab1566113662vas@i1566113662elklo1566113662eg1566113662BA
Kohút, Igor Mgr., PhD.02 5941 0602ks.ab1566113662vas@i1566113662hokfo1566113662eg1566113662BA
Kohút, Milan RNDr., CSc.02 3229 3215ks.ab1566113662vas@h1566113662okmlo1566113662eg1566113662BA
Kotulová, Júlia RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1566113662vas@u1566113662toklo1566113662eg1566113662BA
Koubová, Ivana Mgr.PhD.02 3229 3218ks.ab1566113662vas@k1566113662avilo1566113662eg1566113662BA
Kristek, Jozef doc. Mgr., PhD.02 5941 0608ks.ab1566113662vas@s1566113662irkfo1566113662eg1566113662BA
Kristeková, Miriam Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1566113662vas@r1566113662kimfo1566113662eg1566113662BA
Kurylo, Sergii Mgr.PhD.048 321 3211ks.bb1566113662vas@o1566113662lyruk1566113662BB
Kysel, Róbert RNDr., PhD.02 5941 0611ks.ab1566113662vas@y1566113662korfo1566113662eg1566113662BA
Kyška-Pipík, Radovan Dr., PhD.048 321 3211ks.bb1566113662vas@k1566113662ipip1566113662BB
Lexa, Jaroslav RNDr., CSc.02 3229 3217ks.ab1566113662vas@x1566113662lajlo1566113662eg1566113662BA
Luhová, Ľubica Mgr.048 321 3211ks.bb1566113662vas@a1566113662vohul1566113662BB
Luptáková, Eva Mgr.02 3229 3210ks.ab1566113662vas@z1566113662inklo1566113662eg1566113662BA
Luptáková, Jarmila Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1566113662vas@a1566113662vokat1566113662pul1566113662BB
Madarás, Ján RNDr., PhD.02 3229 3202ks.ab1566113662vas@a1566113662majlo1566113662eg1566113662BA
Madzin, Jozef Mgr., PhD.02 321 3211ks.ab1566113662vas@a1566113662mojfo1566113662eg1566113662BB
Maraszewska, Maria Ing.02 3229 3225ks.ab1566113662vas@a1566113662ramlo1566113662eg1566113662BA
Marsenić, Alexandra RNDr., PhD.02 5941 0615ks.ab1566113662vas@a1566113662mlafo1566113662eg1566113662BA
Michalík, Jozef doc. RNDr., DrSc.02 3229 3206ks.ab1566113662vas@h1566113662cimlo1566113662eg1566113662BA
Mikuš, Tomáš Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1566113662vas@s1566113662ukim1566113662BB
Milovská, Stanislava Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1566113662vas@a1566113662ksvol1566113662im1566113662BB
Milovský, Rastislav Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1566113662vas@y1566113662ksvol1566113662im1566113662BB
Mlynský, Tomáš (ext.) Ing.
Moczo, Peter prof. RNDr., DrSc.02 5941 0608ks.ab1566113662inu.h1566113662pmf@o1566113662zcom1566113662BA
Müller, Tamás Msc.048 321 3211moc.l1566113662iamg@156611366220dno1566113662gereb1566113662BB
Naščáková, Dagmar Mgr.02 5941 0626ks.ab1566113662vas@u1566113662tadfo1566113662eg1566113662BA
Nejedlík, Pavol RNDr., CSc.02 5941 0605ks.ab1566113662vas@e1566113662napfo1566113662eg1566113662BA
Nemčok, Michal RNDr., DrSc.BA
Packa, Ľudovít 02 3229 3247BA
Paľová, Henrieta Ing.048 321 3211ks.bb1566113662vas@a1566113662volap1566113662BB
Pánisová, Jaroslava Mgr., PhD.02 5941 0603ks.ab1566113662vas@a1566113662pajfo1566113662eg1566113662BA
Pažák, Peter RNDr., PhD.02 5941 0611ks.ab1566113662vas@k1566113662azap.1566113662retep1566113662BA
Petrík, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3208ks.ab1566113662vas@r1566113662teplo1566113662eg1566113662BA
Pírová, Terézia BA
Podhorský, Dušan (emeritus) prof. RNDr., DrSc.02 5941 0605ks.ab1566113662vas@o1566113662pudfo1566113662eg1566113662BA
Pohánka, Vladimír 02 5941 0602ks.ab1566113662vas@v1566113662hopfo1566113662eg1566113662BA
Pramuková, Štefánia Mgr.02 3229 3247ks.ab1566113662vas@a1566113662ilslo1566113662eg1566113662BA
Puškelová, Ľubica RNDr.02 3229 3221ks.ab1566113662vas@s1566113662uploe1566113662g1566113662BA
Radimáková, Alžbeta 02 5930 9292ks.ab1566113662vas@a1566113662tebfo1566113662eg1566113662BA
Ramachandran, Dhavamani MSc.048 321 3211ks.bb1566113662vas@i1566113662namav1566113662ahdr1566113662BB
Ramaj, Branislav 048 321 3211ks.bb1566113662vas@j1566113662amar1566113662BB
Revallo, Miloš Mgr., PhD.02 5941 0612ks.ab1566113662vas@e1566113662rimfo1566113662eg1566113662BA
Rigová, Jana Mgr.048 321 3211ks.bb1566113662vas@a1566113662vogir1566113662BB
Siman, Pavol RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1566113662vas@a1566113662mislo1566113662eg1566113662BA
Šimo, Vladimír Mgr.PhD.02 3229 3214ks.ab1566113662vas@o1566113662mislo1566113662eg1566113662BA
Šipková, Mária Mgr.02 3229 3201ks.ab1566113662vas@t1566113662snilo1566113662eg1566113662BA
Smetanová, Iveta Ing. RNDr., PhD.02 5941 0616ks.ab1566113662vas@s1566113662avifo1566113662eg1566113662BA
Soták, Ján doc. RNDr., DrSc.048 321 3211ks.bb1566113662vas@k1566113662atos1566113662BB
Starek, Dušan Mgr., PhD.02 3229 3219ks.ab1566113662vas@r1566113662atslo1566113662eg1566113662BA
Šternócky, Juraj 035 760 2211HU
Šugár, Martin Mgr.BA
Šurka, Juraj Mgr.048 321 3211ks.bb1566113662vas@a1566113662krus1566113662BB
Svitáčová, Alžbeta 048 321 3211ks.bb1566113662vas@a1566113662vocat1566113662ivs1566113662BB
Sýkorová, Jana Mgr.02 3229 3205ks.ab1566113662vas@o1566113662kyslo1566113662eg1566113662BA
Szabóová, Monika Mgr.02 3229 3212ks.ab1566113662vas@i1566113662nomlo1566113662eg1566113662BA
Tomašových, Adam Mgr., PhD.ks.ab1566113662vas@a1566113662motlo1566113662eg1566113662BA
Tomek, Čestmír (emeritus) RNDr., CSc.02 5941 0603ks.ab1566113662vas@e1566113662motfo1566113662eg1566113662BA
Troppová, Danka Ing.048 321 3211ks.bb1566113662vas@a1566113662voppo1566113662rt1566113662BB
Váczyová, Magdaléna RNDr., PhD.035 760 2211ks.ga1566113662moeg@1566113662idgam1566113662HU
Vajda, Peter RNDr., PhD.02 5941 0603ks.ab1566113662vas@d1566113662javfo1566113662eg1566113662BA
Vajkai, Melinda Mgr.035 760 2211moc.l1566113662iamg@1566113662miakj1566113662av1566113662HU
Valach, Fridrich Mgr., PhD.035 760 2211ks.ga1566113662moeg@1566113662hcird1566113662irf1566113662HU
Vďačný, Marek Mgr., PhD.02 3229 3204ks.ab1566113662vas@d1566113662vamlo1566113662eg1566113662BA
Vidhya, Marina MSc.048 321 3211ks.bb1566113662vas@a1566113662niram1566113662v1566113662BB
Vlasáč, Jozef Mgr.048 321 3211ks.bb1566113662vas@c1566113662asalv1566113662BB
Vozár, Ján RNDr., PhD.02 5941 0613ks.ab1566113662vas@o1566113662vajfo1566113662eg1566113662BA
Vozár, Jozef (emeritus) RNDr., DrSc.02 3229 3203ks.ab1566113662vas@o1566113662vojlo1566113662eg1566113662BA
Vrábelová, Beáta 02 3229 3207ks.ab1566113662vas@b1566113662arvlo1566113662eg1566113662BA
Vršanský, Peter Mgr., PhD.02 3229 3220ks.ab1566113662vas@a1566113662srvlo1566113662eg1566113662BA
Zahorec, Pavol Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1566113662vas@c1566113662eroha1566113662z1566113662BB
Žatková, Lucia Mgr.048 321 3211ks.bb1566113662vas@a1566113662vokta1566113662z1566113662BB