Vysvetlivky:

Pracovisko: BA — Bratislava, BB — Banská Bystrica, HU — Hurbanovo, SL — Stará Lesná + Skalnaté Pleso

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Almásiová, Oľga 035 760 2211ks.ga1555908551moeg@1555908551anilo1555908551HU
Antolíková, Silvia RNDr., PhD.02 3229 3218ks.ab1555908551vas@a1555908551sislo1555908551eg1555908551BA
Aubrecht, Roman prof. RNDr., PhD.02 6029 6543ks.ab1555908551inu.s1555908551nf@th1555908551cerbu1555908551a1555908551BA
Bačík, Peter doc. Mgr., PhD.ks.ab1555908551inu@21555908551kicab1555908551BA
Bednárik, Martin Ing., PhD.02 5941 0609ks.ab1555908551vas@e1555908551bamfo1555908551eg1555908551BA
Beniaková, Emília 02 5941 0601ks.ab1555908551vas@e1555908551bimfo1555908551eg1555908551BA
Bezák, Vladimír RNDr., CSc.02 5477 2309, 02 5941 0613ks.ab1555908551vas@v1555908551zebfo1555908551eg1555908551BA
Bičárová, Svetlana Ing., PhD.052 787 9165ks.3a1555908551t@avo1555908551racib1555908551SL
Bielik, Miroslav prof. RNDr., DrSc.02 5941 0604ks.ab1555908551vas@o1555908551rimfo1555908551eg1555908551BA
Bilčík, Dušan RNDr.02 5941 0602ks.ab1555908551vas@i1555908551budfo1555908551eg1555908551BA
Biroň, Adrián RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1555908551vas@n1555908551orib1555908551BB
Bittó, Ladislav 02 5941 0601ks.ab1555908551vas@i1555908551balfo1555908551eg1555908551BA
Bognar, Marianna 02 5941 0626ks.ab1555908551vas@o1555908551bamfo1555908551eg1555908551BA
Bohuš, Ivan 052 787 9179ks.3a1555908551t@suh1555908551ob1555908551SL
Božik, Dušan 052 787 9145ks.3a1555908551t@kiz1555908551ob1555908551SL
Brimich, Ladislav RNDr., CSc.02 5941 0600ks.ab1555908551vas@m1555908551irbfo1555908551eg1555908551BA
Broska, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3204ks.ab1555908551vas@s1555908551orblo1555908551eg1555908551BA
Buchholzerová, Anna Mgr.052 787 9179moc.l1555908551iamg@1555908551avore1555908551clohh1555908551cub.a1555908551nna1555908551SL
Budačová, Stanislava Mgr.048 321 3211ks.bb1555908551vas@a1555908551vocad1555908551ub1555908551BB
Bystrický, Erik Mgr.02 5941 0611ks.ab1555908551vas@y1555908551brefo1555908551eg1555908551BA
Chovanová, Zuzana Mgr.02 5941 0611ks.ab1555908551vas@a1555908551muzfo1555908551eg1555908551BA
Cipciar, Andrej RNDr.02 5941 0611ks.ab1555908551vas@i1555908551cnafo1555908551eg1555908551BA
Csicsay, Kristián Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1555908551vas@y1555908551ascis1555908551C.nai1555908551tsirK1555908551BA
Demeterová, Hana Mgr.048 321 3211ks.bb1555908551vas@a1555908551voret1555908551emed1555908551BB
Dérerová, Jana Mgr., PhD.02 5941 0604ks.ab1555908551vas@e1555908551dajfo1555908551eg1555908551BA
Fekete, Kamil Mgr., PhD.02 3229 3224ks.ab1555908551vas@e1555908551faklo1555908551eg1555908551BA
Fojtíková, Lucia Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1555908551vas@o1555908551fulfo1555908551eg1555908551BA
Gális, Martin Mgr., PhD.02 5941 0608ks.ab1555908551vas@a1555908551gamfo1555908551eg1555908551BA
Golej, Marián Mgr., PhD.02 3229 3247ks.ab1555908551vas@l1555908551ogmlo1555908551eg1555908551BA
Guba, Peter doc. Mgr., PhD.02 5941 0612ks.ab1555908551inu.h1555908551pmf@a1555908551bug1555908551BA
Halašiová, Nataša Mgr.048 321 3211ks.bb1555908551vas@i1555908551salah1555908551BB
Haršányiová, Alena HU
Holko, Ladislav RNDr., CSc.ks.ab1555908551vas@o1555908551kloh.1555908551valsi1555908551dal1555908551SL
Hrabovský, Juraj Mgr., PhD.02 3229 3216ks.ab1555908551vas@r1555908551hujlo1555908551eg1555908551BA
Hurai, Vratislav doc. RNDr., DrSc.02 3229 3209ks.ab1555908551vas@h1555908551arvlo1555908551eg1555908551BA
Ivaničová, Iveta 048 321 3211ks.bb1555908551vas@a1555908551vocin1555908551avi1555908551BB
Janák, Marian RNDr., DrSc.02 3229 3213ks.ab1555908551vas@n1555908551ajmlo1555908551eg1555908551BA
Jeleň, Stanislav doc. RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1555908551vas@n1555908551elej1555908551BB
Kleinová, Adriana Mgr.02 3229 3211ks.ab1555908551vas@i1555908551elklo1555908551eg1555908551BA
Kohút, Igor Mgr., PhD.02 5941 0602ks.ab1555908551vas@i1555908551hokfo1555908551eg1555908551BA
Kohút, Milan RNDr., CSc.02 3229 3215ks.ab1555908551vas@h1555908551okmlo1555908551eg1555908551BA
Kotulová, Júlia RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1555908551vas@u1555908551toklo1555908551eg1555908551BA
Koubová, Ivana Mgr.PhD.02 3229 3218ks.ab1555908551vas@k1555908551avilo1555908551eg1555908551BA
Kristek, Jozef doc. Mgr., PhD.02 5941 0608ks.ab1555908551vas@s1555908551irkfo1555908551eg1555908551BA
Kristeková, Miriam Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1555908551vas@r1555908551kimfo1555908551eg1555908551BA
Kurylo, Sergii Mgr.PhD.048 321 3211ks.bb1555908551vas@o1555908551lyruk1555908551BB
Kysel, Róbert RNDr., PhD.02 5941 0611ks.ab1555908551vas@y1555908551korfo1555908551eg1555908551BA
Kyška-Pipík, Radovan Dr., PhD.048 321 3211ks.bb1555908551vas@k1555908551ipip1555908551BB
Lexa, Jaroslav RNDr., CSc.02 3229 3217ks.ab1555908551vas@x1555908551lajlo1555908551eg1555908551BA
Luhová, Ľubica Mgr.048 321 3211ks.bb1555908551vas@a1555908551vohul1555908551BB
Luptáková, Eva Mgr.02 3229 3210ks.ab1555908551vas@z1555908551inklo1555908551eg1555908551BA
Luptáková, Jarmila Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1555908551vas@a1555908551vokat1555908551pul1555908551BB
Madarás, Ján RNDr., PhD.02 3229 3202ks.ab1555908551vas@a1555908551majlo1555908551eg1555908551BA
Madzin, Jozef Mgr., PhD.02 321 3211ks.ab1555908551vas@a1555908551mojfo1555908551eg1555908551BB
Majcin, Dušan RNDr., CSc.02 5941 0602ks.ab1555908551vas@u1555908551damfo1555908551eg1555908551BA
Maraszewska, Maria Ing.02 3229 3225ks.ab1555908551vas@a1555908551ramlo1555908551eg1555908551BA
Marsenić, Alexandra RNDr., PhD.02 5941 0615ks.ab1555908551vas@a1555908551mlafo1555908551eg1555908551BA
Michalík, Jozef doc. RNDr., DrSc.02 3229 3206ks.ab1555908551vas@h1555908551cimlo1555908551eg1555908551BA
Mikuš, Tomáš Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1555908551vas@s1555908551ukim1555908551BB
Milovská, Stanislava Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1555908551vas@a1555908551ksvol1555908551im1555908551BB
Milovský, Rastislav Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1555908551vas@y1555908551ksvol1555908551im1555908551BB
Mlynský, Tomáš (ext.) Ing.
Moczo, Peter prof. RNDr., DrSc.02 5941 0608ks.ab1555908551inu.h1555908551pmf@o1555908551zcom1555908551BA
Müller, Tamás Msc.048 321 3211moc.l1555908551iamg@155590855120dno1555908551gereb1555908551BB
Naščáková, Dagmar Mgr.02 5941 0626ks.ab1555908551vas@u1555908551tadfo1555908551eg1555908551BA
Nejedlík, Pavol RNDr., CSc.02 5941 0605ks.ab1555908551vas@e1555908551napfo1555908551eg1555908551BA
Nemčok, Michal RNDr., DrSc.BA
Packa, Ľudovít 02 3229 3247BA
Paľová, Henrieta Ing.048 321 3211ks.bb1555908551vas@a1555908551volap1555908551BB
Pánisová, Jaroslava Mgr., PhD.02 5941 0603ks.ab1555908551vas@a1555908551pajfo1555908551eg1555908551BA
Pažák, Peter RNDr., PhD.02 5941 0611ks.ab1555908551vas@k1555908551azap.1555908551retep1555908551BA
Petrík, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3208ks.ab1555908551vas@r1555908551teplo1555908551eg1555908551BA
Pírová, Terézia BA
Podhorský, Dušan (emeritus) prof. RNDr., DrSc.02 5941 0605ks.ab1555908551vas@o1555908551pudfo1555908551eg1555908551BA
Pohánka, Vladimír 02 5941 0602ks.ab1555908551vas@v1555908551hopfo1555908551eg1555908551BA
Pramuková, Štefánia Mgr.02 3229 3247ks.ab1555908551vas@a1555908551ilslo1555908551eg1555908551BA
Puškelová, Ľubica RNDr.02 3229 3221ks.ab1555908551vas@s1555908551uploe1555908551g1555908551BA
Radimáková, Alžbeta 02 5930 9292ks.ab1555908551vas@a1555908551tebfo1555908551eg1555908551BA
Ramachandran, Dhavamani MSc.048 321 3211ks.bb1555908551vas@i1555908551namav1555908551ahdr1555908551BB
Ramaj, Branislav 048 321 3211ks.bb1555908551vas@j1555908551amar1555908551BB
Revallo, Miloš Mgr., PhD.02 5941 0612ks.ab1555908551vas@e1555908551rimfo1555908551eg1555908551BA
Rigová, Jana Mgr.048 321 3211ks.bb1555908551vas@a1555908551vogir1555908551BB
Siman, Pavol RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1555908551vas@a1555908551mislo1555908551eg1555908551BA
Šimo, Vladimír Mgr.PhD.02 3229 3214ks.ab1555908551vas@o1555908551mislo1555908551eg1555908551BA
Šipková, Mária Mgr.02 3229 3201ks.ab1555908551vas@t1555908551snilo1555908551eg1555908551BA
Smetanová, Iveta Ing. RNDr., PhD.02 5941 0616ks.ab1555908551vas@s1555908551avifo1555908551eg1555908551BA
Soták, Ján doc. RNDr., DrSc.048 321 3211ks.bb1555908551vas@k1555908551atos1555908551BB
Starek, Dušan Mgr., PhD.02 3229 3219ks.ab1555908551vas@r1555908551atslo1555908551eg1555908551BA
Šternócky, Juraj 035 760 2211HU
Šugár, Martin Mgr.BA
Šurka, Juraj Mgr.048 321 3211ks.bb1555908551vas@a1555908551krus1555908551BB
Svitáčová, Alžbeta 048 321 3211ks.bb1555908551vas@a1555908551vocat1555908551ivs1555908551BB
Sýkorová, Jana Mgr.02 3229 3205ks.ab1555908551vas@o1555908551kyslo1555908551eg1555908551BA
Szabóová, Monika Mgr.02 3229 3212ks.ab1555908551vas@i1555908551nomlo1555908551eg1555908551BA
Tomašových, Adam Mgr., PhD.ks.ab1555908551vas@a1555908551motlo1555908551eg1555908551BA
Tomek, Čestmír (emeritus) RNDr., CSc.02 5941 0603ks.ab1555908551vas@e1555908551motfo1555908551eg1555908551BA
Troppová, Danka Ing.048 321 3211ks.bb1555908551vas@a1555908551voppo1555908551rt1555908551BB
Váczyová, Magdaléna RNDr., PhD.035 760 2211ks.ga1555908551moeg@1555908551idgam1555908551HU
Vajda, Peter RNDr., PhD.02 5941 0603ks.ab1555908551vas@d1555908551javfo1555908551eg1555908551BA
Vajkai, Melinda Mgr.035 760 2211moc.l1555908551iamg@1555908551miakj1555908551av1555908551HU
Valach, Fridrich Mgr., PhD.035 760 2211ks.ga1555908551moeg@1555908551hcird1555908551irf1555908551HU
Vďačný, Marek Mgr., PhD.02 3229 3204ks.ab1555908551vas@d1555908551vamlo1555908551eg1555908551BA
Vidhya, Marina MSc.048 321 3211ks.bb1555908551vas@a1555908551niram1555908551v1555908551BB
Vlasáč, Jozef Mgr.048 321 3211ks.bb1555908551vas@c1555908551asalv1555908551BB
Vozár, Ján RNDr., PhD.02 5941 0613ks.ab1555908551vas@o1555908551vajfo1555908551eg1555908551BA
Vozár, Jozef (emeritus) RNDr., DrSc.02 3229 3203ks.ab1555908551vas@o1555908551vojlo1555908551eg1555908551BA
Vrábelová, Beáta 02 3229 3207ks.ab1555908551vas@b1555908551arvlo1555908551eg1555908551BA
Vršanský, Peter Mgr., PhD.02 3229 3220ks.ab1555908551vas@a1555908551srvlo1555908551eg1555908551BA
Zahorec, Pavol Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1555908551vas@c1555908551eroha1555908551z1555908551BB
Žatková, Lucia Mgr.048 321 3211ks.bb1555908551vas@a1555908551vokta1555908551z1555908551BB