Vysvetlivky:

Pracovisko: BA — Bratislava, BB — Banská Bystrica, HU — Hurbanovo, SL — Stará Lesná + Skalnaté Pleso

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Almásiová, Oľga 035 760 2211ks.ga1529471614moeg@1529471614anilo1529471614HU
Antolíková (Ozdínová), Silvia RNDr., PhD.02 3229 3218ks.ab1529471614vas@a1529471614sislo1529471614eg1529471614BA
Aubrecht, Roman prof. RNDr., PhD.02 6029 6543ks.ab1529471614inu.s1529471614nf@th1529471614cerbu1529471614a1529471614BA
Bačík, Peter doc. Mgr., PhD.BA
Bednárik, Martin Ing., PhD.02 5941 0609ks.ab1529471614vas@e1529471614bamfo1529471614eg1529471614BA
Beniaková, Emília 02 5941 0601ks.ab1529471614vas@e1529471614bimfo1529471614eg1529471614BA
Bezák, Vladimír RNDr., CSc.02 5477 2309, 02 5941 0613ks.ab1529471614vas@v1529471614zebfo1529471614eg1529471614BA
Bičárová, Svetlana Ing., PhD.052 787 9165ks.3a1529471614t@avo1529471614racib1529471614SL
Bielik, Miroslav prof. RNDr., DrSc.02 5941 0604ks.ab1529471614vas@o1529471614rimfo1529471614eg1529471614BA
Bilčík, Dušan RNDr.02 5941 0602ks.ab1529471614vas@i1529471614budfo1529471614eg1529471614BA
Biroň, Adrián RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1529471614vas@n1529471614orib1529471614BB
Bittó, Ladislav 02 5941 0601ks.ab1529471614vas@i1529471614balfo1529471614eg1529471614BA
Bognar, Marianna 02 5941 0626ks.ab1529471614vas@o1529471614bamfo1529471614eg1529471614BA
Bohuš, Ivan 052 787 9179ks.3a1529471614t@suh1529471614ob1529471614SL
Božik, Dušan 052 787 9145ks.3a1529471614t@kiz1529471614ob1529471614SL
Brimich, Ladislav RNDr., CSc.02 5941 0600ks.ab1529471614vas@m1529471614irbfo1529471614eg1529471614BA
Broska, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3204ks.ab1529471614vas@s1529471614orblo1529471614eg1529471614BA
Buchholzerová, Anna Mgr.052 787 9179moc.l1529471614iamg@1529471614avore1529471614clohh1529471614cub.a1529471614nna1529471614SL
Bučová, Jana Mgr., PhD.02 321 3211ks.ab1529471614vas@u1529471614bajfo1529471614eg1529471614BB
Budačová, Stanislava Mgr.048 321 3211ks.bb1529471614vas@a1529471614vocad1529471614ub1529471614BB
Bystrický, Erik Mgr.02 5941 0611ks.ab1529471614vas@y1529471614brefo1529471614eg1529471614BA
Chovanová (Margočová), Zuzana Mgr.02 5941 0611ks.ab1529471614vas@a1529471614muzfo1529471614eg1529471614BA
Cipciar, Andrej RNDr.02 5941 0611ks.ab1529471614vas@i1529471614cnafo1529471614eg1529471614BA
Csicsay, Kristián Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1529471614vas@y1529471614ascis1529471614C.nai1529471614tsirK1529471614BA
Demeterová, Hana Mgr.048 321 3211ks.bb1529471614vas@a1529471614voret1529471614emed1529471614BB
Dérerová, Jana Mgr., PhD.02 5941 0604ks.ab1529471614vas@e1529471614dajfo1529471614eg1529471614BA
Dodrvová, Lucia RNDr.02 3229 3207ks.ab1529471614vas@o1529471614dullo1529471614eg1529471614BA
Fekete, Kamil Mgr.02 3229 3224ks.ab1529471614vas@e1529471614faklo1529471614eg1529471614BA
Fojtíková, Lucia Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1529471614vas@o1529471614fulfo1529471614eg1529471614BA
Fuksi, Tomáš Mgr.02 3229 3224ks.ab1529471614vas@u1529471614fotlo1529471614eg1529471614BA
Gális, Martin Mgr., PhD.02 5941 0608ks.ab1529471614vas@a1529471614gamfo1529471614eg1529471614BA
Golej, Marián Mgr., PhD.02 3229 3247ks.ab1529471614vas@l1529471614ogmlo1529471614eg1529471614BA
Guba, Peter doc. Mgr., PhD.02 5941 0616ks.ab1529471614inu.h1529471614pmf@a1529471614bug1529471614BA
Halašiová, Nataša Mgr.048 321 3211ks.bb1529471614vas@i1529471614salah1529471614BB
Haršányiová, Alena HU
Holko, Ladislav RNDr., CSc.ks.ab1529471614vas@o1529471614kloh.1529471614valsi1529471614dal1529471614SL
Hrabovský, Juraj Mgr., PhD.02 3229 3216ks.ab1529471614vas@r1529471614hujlo1529471614eg1529471614BA
Hurai, Vratislav doc. RNDr., DrSc.02 3229 3209ks.ab1529471614vas@h1529471614arvlo1529471614eg1529471614BA
Ivaničová, Iveta 048 321 3211ks.bb1529471614vas@a1529471614vocin1529471614avi1529471614BB
Janák, Marian RNDr., DrSc.02 3229 3213ks.ab1529471614vas@n1529471614ajmlo1529471614eg1529471614BA
Jeleň, Stanislav doc. RNDr., CSc.048 321 3211ks.bb1529471614vas@n1529471614elej1529471614BB
Kleinová, Adriana Mgr.02 3229 3211ks.ab1529471614vas@i1529471614elklo1529471614eg1529471614BA
Kohút, Igor Mgr., PhD.02 5941 0602ks.ab1529471614vas@i1529471614hokfo1529471614eg1529471614BA
Kohút, Milan RNDr., CSc.02 3229 3215ks.ab1529471614vas@h1529471614okmlo1529471614eg1529471614BA
Kotulová, Júlia RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1529471614vas@u1529471614toklo1529471614eg1529471614BA
Koubová, Ivana Mgr.PhD.02 3229 3225BA
Kristek, Jozef doc. Mgr., PhD.02 5941 0608ks.ab1529471614vas@s1529471614irkfo1529471614eg1529471614BA
Kristeková, Miriam Mgr., PhD.02 5941 0611ks.ab1529471614vas@r1529471614kimfo1529471614eg1529471614BA
Kysel, Róbert RNDr., PhD.02 5941 0611ks.ab1529471614vas@y1529471614korfo1529471614eg1529471614BA
Kyška-Pipík, Radovan Dr., PhD.048 321 3211ks.bb1529471614vas@k1529471614ipip1529471614BB
Lexa, Jaroslav RNDr., CSc.02 3229 3217ks.ab1529471614vas@x1529471614lajlo1529471614eg1529471614BA
Luhová, Ľubica Mgr.048 321 3211ks.bb1529471614vas@a1529471614vohul1529471614BB
Luptáková, Eva Mgr.02 3229 3210ks.ab1529471614vas@z1529471614inklo1529471614eg1529471614BA
Luptáková, Jarmila Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1529471614vas@a1529471614vokat1529471614pul1529471614BB
Madarás, Ján RNDr., PhD.02 3229 3202ks.ab1529471614vas@a1529471614majlo1529471614eg1529471614BA
Madzin, Jozef Mgr., PhD.02 321 3211ks.ab1529471614vas@a1529471614mojfo1529471614eg1529471614BB
Majcin, Dušan RNDr., CSc.02 5941 0602ks.ab1529471614vas@u1529471614damfo1529471614eg1529471614BA
Marsenić, Alexandra RNDr., PhD.02 5941 0615ks.ab1529471614vas@a1529471614mlafo1529471614eg1529471614BA
Michalík, Jozef doc. RNDr., DrSc.02 3229 3206ks.ab1529471614vas@h1529471614cimlo1529471614eg1529471614BA
Mikuš, Tomáš Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1529471614vas@s1529471614ukim1529471614BB
Milovská, Stanislava Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1529471614vas@a1529471614ksvol1529471614im1529471614BB
Milovský, Rastislav Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1529471614vas@y1529471614ksvol1529471614im1529471614BB
Mlynský, Tomáš (ext.) Ing.
Moczo, Peter prof. RNDr., DrSc.02 5941 0608ks.ab1529471614inu.h1529471614pmf@o1529471614zcom1529471614BA
Müller, Tamás Msc.048 321 3211moc.l1529471614iamg@152947161420dno1529471614gereb1529471614BB
Naščáková, Dagmar Mgr.02 5941 0626ks.ab1529471614vas@u1529471614tadfo1529471614eg1529471614BA
Nejedlík, Pavol RNDr., CSc.02 5941 0605ks.ab1529471614vas@e1529471614napfo1529471614eg1529471614BA
Nemčok, Michal RNDr., DrSc.BA
Packa, Ľudovít 02 3229 3247BA
Paľová, Henrieta Ing.048 321 3211ks.bb1529471614vas@a1529471614volap1529471614BB
Pánisová, Jaroslava Mgr., PhD.02 5941 0603ks.ab1529471614vas@a1529471614pajfo1529471614eg1529471614BA
Pažák, Peter RNDr., PhD.02 5941 0611ks.ab1529471614vas@k1529471614azap.1529471614retep1529471614BA
Petrík, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3208ks.ab1529471614vas@r1529471614teplo1529471614eg1529471614BA
Pírová, Terézia BA
Podhorský, Dušan (emeritus) prof. RNDr., DrSc.02 5941 0605ks.ab1529471614vas@o1529471614pudfo1529471614eg1529471614BA
Pohánka, Vladimír 02 5941 0602ks.ab1529471614vas@v1529471614hopfo1529471614eg1529471614BA
Pramuková, Štefánia Mgr.02 3229 3247ks.ab1529471614vas@a1529471614ilslo1529471614eg1529471614BA
Puškelová, Ľubica RNDr.02 3229 3221ks.ab1529471614vas@s1529471614uploe1529471614g1529471614BA
Radimáková, Alžbeta 02 5930 9292ks.ab1529471614vas@a1529471614tebfo1529471614eg1529471614BA
Ramachandran, Dhavamani MSc.048 321 3211ks.bb1529471614vas@i1529471614namav1529471614ahdr1529471614BB
Ramaj, Branislav 048 321 3211ks.bb1529471614vas@j1529471614amar1529471614BB
Revallo, Miloš Mgr., PhD.02 5941 0612ks.ab1529471614vas@e1529471614rimfo1529471614eg1529471614BA
Rigová, Jana Mgr.048 321 3211ks.bb1529471614vas@a1529471614vogir1529471614BB
Seko, Michal (ext.) Mgr.
Siman, Pavol RNDr., PhD.02 3229 3247ks.ab1529471614vas@a1529471614mislo1529471614eg1529471614BA
Šimo, Vladimír Mgr.PhD.02 3229 3214ks.ab1529471614vas@o1529471614mislo1529471614eg1529471614BA
Šipková, Mária Mgr.02 3229 3201ks.ab1529471614vas@t1529471614snilo1529471614eg1529471614BA
Smetanová, Iveta Ing. RNDr., PhD.02 5941 0615ks.ab1529471614vas@s1529471614avifo1529471614eg1529471614BA
Soták, Ján doc. RNDr., DrSc.048 321 3211ks.bb1529471614vas@k1529471614atos1529471614BB
Starek, Dušan Mgr., PhD.02 3229 3219ks.ab1529471614vas@r1529471614atslo1529471614eg1529471614BA
Šternócky, Juraj 035 760 2211HU
Šurka, Juraj Mgr.048 321 3211ks.bb1529471614vas@a1529471614krus1529471614BB
Svitáčová, Alžbeta 048 321 3211ks.bb1529471614vas@a1529471614vocat1529471614ivs1529471614BB
Sýkorová, Jana Mgr.02 3229 3205ks.ab1529471614vas@o1529471614kyslo1529471614eg1529471614BA
Szabóová, Monika Mgr.02 3229 3212ks.ab1529471614vas@i1529471614nomlo1529471614eg1529471614BA
Tomašových, Adam Mgr., PhD.ks.ab1529471614vas@a1529471614motlo1529471614eg1529471614BA
Tomek, Čestmír RNDr., CSc.ks.ab1529471614vas@e1529471614motfo1529471614eg1529471614BA
Troppová, Danka Ing.048 321 3211ks.bb1529471614vas@a1529471614voppo1529471614rt1529471614BB
Váczyová, Magdaléna RNDr., PhD.035 760 2211ks.ga1529471614moeg@1529471614idgam1529471614HU
Vajda, Peter RNDr., PhD.02 5941 0603ks.ab1529471614vas@d1529471614javfo1529471614eg1529471614BA
Vajkai, Melinda Mgr.035 760 2211moc.l1529471614iamg@1529471614miakj1529471614av1529471614HU
Valach, Fridrich Mgr., PhD.035 760 2211ks.ga1529471614moeg@1529471614hcird1529471614irf1529471614HU
Vďačný, Marek Mgr., PhD.02 3229 3204ks.ab1529471614vas@d1529471614vamlo1529471614eg1529471614BA
Vidhya, Marina MSc.048 321 3211ks.bb1529471614vas@a1529471614niram1529471614v1529471614BB
Vozár, Ján RNDr., PhD.02 5941 0613ks.ab1529471614vas@o1529471614vajfo1529471614eg1529471614BA
Vozár, Jozef (emeritus) RNDr., DrSc.02 3229 3203ks.ab1529471614vas@o1529471614vojlo1529471614eg1529471614BA
Vrábelová, Beáta 02 3229 3207ks.ab1529471614vas@b1529471614arvlo1529471614eg1529471614BA
Vršanský, Peter Mgr., PhD.02 3229 3220ks.ab1529471614vas@a1529471614srvlo1529471614eg1529471614BA
Zahorec, Pavol Mgr., PhD.048 321 3211ks.bb1529471614vas@c1529471614eroha1529471614z1529471614BB
Žatková, Lucia Mgr.048 321 3211ks.bb1529471614vas@a1529471614vokta1529471614z1529471614BB