Generálny riaditeľ:
RNDr. Ján MADARÁS, PhD.

Zástupca generálneho riaditeľa:
RNDr. Igor BROSKA, DrSc.

Vedecký tajomník:
Mgr. Milan ONDERKA, PhD.

Riaditeľ Geologického odboru:
Mgr. Radovan KYŠKA-PIPÍK, PhD.

Zástupca riaditeľa Geologického odboru:
Mgr. Dušan STAREK, PhD.

Riaditeľ Geofyzikálneho odboru:
RNDr. Pavol NEJEDLÍK, CSc.

Zástupca riaditeľa Geofyzikálneho odboru:
Mgr. Ján VOZÁR, PhD.

Vedúci pracoviska Hurbanovo:
Mgr. Fridrich VALACH, PhD.

Vedúca ekonomického oddelenia:
Mgr. Adriana KLEINOVÁ