4. marec 2019

Veda na dosah:

Jozef Michalík: Mraky nad jurským parkom. Vrcholy a krízy dávneho života doby dinosaurov.

http://vedanadosah.cvtisr.sk/mraky-nad-jurskym-parkom-vrcholy-a-krizy-davneho-zivota-doby-dinosaurov

13. február 2019

Aktuality SAV:

Peter Vršanský: Petržalská super škola: Šiestemu vymieraniu pomáhajú ľudia.

https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8091

30. január 2019

Veda na dosah:

Jozef Michalík: Paleontológia je oknom do priepastne dávnej histórie pravekých svetov

staršie …