V laboratóriu rtg-difrakcie sa vyhotovujú rtg-difrakčné záznamy, určené na identifikáciu, fázovú analýzu a kvantitatívne vyhodnotenie geologických materiálov a iných práškových vzoriek. Pri výskume ílových minerálov sa používajú aj orientované preparáty, pripravené sedimentáciou ílovej frakcie na sklenej podložke, ktoré sa merajú v prírodnom stave, príp. po nasýtení parami etylénglykolu alebo glycerolu (na meranie je potrebné dodať hotové preparáty). Laboratórium je vybavené difraktometrom Philips.

 

Technické parametre zariadenia:

  • vysokonapäťový generátor PW 1830
  • vertikálny goniometer PW 1820
  • difraktometer PW 1710
  • Cu lampa
  • grafitový monochromátor PW 1752
  • proporcionálny detektor PW 1711

 

Zodpovedný pracovník:

RNDr. Ľubica Puškelová

02 3229 3221
ks.a1653421372bvas@1653421372avole1653421372ksup.1653421372acibu1653421372l1653421372

 

Pracovisko:

Bratislava, Dúbravská cesta 9, Geologický odbor