V laboratóriu rtg-difrakcie sa vyhotovujú rtg-difrakčné záznamy, určené na identifikáciu, fázovú analýzu a kvantitatívne vyhodnotenie geologických materiálov a iných práškových vzoriek. Pri výskume ílových minerálov sa používajú aj orientované preparáty, pripravené sedimentáciou ílovej frakcie na sklenej podložke, ktoré sa merajú v prírodnom stave, príp. po nasýtení parami etylénglykolu alebo glycerolu (na meranie je potrebné dodať hotové preparáty). Laboratórium je vybavené difraktometrom Philips.

Objednávateľ záznamov si sám zabezpečí ich vyhodnotenie.

Technické parametre zariadenia:

  • vysokonapäťový generátor PW 1830
  • vertikálny goniometer PW 1820
  • difraktometer PW 1710
  • Cu lampa
  • grafitový monochromátor PW 1752
  • proporcionálny detektor PW 1711
Zodpovedný pracovník:

RNDr. Ľubica Puškelová

02 3229 3221
ks.a1664552337bvas@1664552337avole1664552337ksup.1664552337acibu1664552337l1664552337

 

Pracovisko:

Bratislava, Dúbravská cesta 9, Geologický odbor