Mgr. Tomáš Mlynský
Pracovisko:
Telefón:
E-mail:
Osobná webstránka:

 

Dizertačná práca:

Téma: Jantárové šváby z čias dinosaurov.

Školiteľ: Mgr. Peter VRŠANSKÝ, PhD.