Terézia Pírová
Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Telefón:
E-mail:
Osobná webstránka: