Mgr. Rastislav Milovský, PhD.


Oblasť výskumu:
 • Izotopový výskum paleoklímy kvartéru, detekcia a datovanie permafrostu pomocou geochémie jaskynných archívov (Karpaty, Ural, východná Sibír)
 • Výskum fluíd v tektonických procesoch – mechanizmy presunu tenkých príkrovov (Západné Karpaty, Apeniny)
 • Izotopový výskum prírodných uhľovodíkov – fosílne molekulárne biomarkery, zemný plyn
Analytické metódy:
 • izotopová hmotnostná spektrometria (MAT253 a periférie)
 • plynová chromatografia s molekulovou hmotnostnou spektrometriou (TraceGC Ultra, ITQ900)
 • Ramanova mikrospektroskopia (LabRamHR 800)
Vzdelávanie a príprava:
 • 1991 – 1996 denné štúdium geológie (Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava)
 • 1996 obhájenie titulu Mgr. (Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava)
 • 2000 obhájenie titulu PhD. (Geologický ústav SAV, Bratislava)
 Odborná prax:
 • 1996 – 1999 Geologický ústav SAV, interný doktorand
 • 1999 – 2015 Geologický ústav SAV, vedecký pracovník
 Stáže:
 • 2003 VI.-X. DAAD štipendium, Univerzita Göttingen, Inštitút geochémie
Pozvané prednášky:
 • 10.12.2012, Moskva, Inštitút geológie rudných ložísk, mineralógie a petrografie Ruskej akadémie vied (IGEM RAN), prednáška: Fluid-overpressure-triggered nappe thrusting in Western Carpathians.
 • 23.9.2015, Perm, Fakulta prírodných vied Permskej univerzity, prednáška: Nové metódy izotopového výskumu prírodného plynu.
 • 27.11.2015 Inštitút mineralógie a kryštalografie Viedenskej Univerzity, prednáška: Mineralogical studies of rauhwackes - basal tectonic breccias of thin-skinned nappes.
Vybrané publikácie:
MAJZLAN J., ŠTEVKO M., CHOVAN M., LUPTÁKOVÁ J., MILOVSKÁ S., MILOVSKÝ R., JELEŇ S., POLLOK K., GÖTTLICHER J., SÝKOROVÁ M., KUPKA D., 2018: Mineralogy and geochemistry of the copper-dominated neutral mine drainage at the Cu deposit Ľubietová-Podlipa (Slovakia). Applied Geochemistry 92, 59-70 (2.581 - IF2016). ISSN: 0882-2927 MAJZLAN, Juraj - BREY-FUNKE, Maria - MALZ, Alexander - DONNDORF, Stefan - MILOVSKÝ, Rastislav. Fluid evolution and mineralogy of Mn-Fe-barite-fluorite mineralizations at the contact of the Thuringian Basin, Thüringer Wald and Thüringer Schiefergebirge in Germany. In Geologica Carpathica, 2016, vol. 67, no. 1, p. 3-20. (1.523 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 1335-0552. BELLA, Pavel - GAÁL, Ľ. - ŠUCHA, Vladimír - KODĚRA, Peter - MILOVSKÝ, Rastislav. Hydrothermal speleogenesis in carbonates and metasomatic silicites induced by subvolcanic intrusions: a case study from the Štiavnické vrchy Mountains, Slovakia. In International Journal of Speleology, 2016, vol. 45, no. 1, p. 11-25. (1.559 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0392-6672. PLAŠIENKA, Dušan - JEŘÁBEK, Petr - VOJTKO, Rastislav - KRÁLIKOVÁ, Silvia - JANÁK, Marian - IVAN, Peter - MÉRES, Štefan - SOTÁK, Ján - MILOVSKÝ, Rastislav. Alpine structural and metamorphic evolution during burial and exhumation of the Veporic basement and cover complexes. Rec. Jozef Hók, Ján Madarás. 1. vyd. Bratislava : Comenius University, 2016. 54 p. ISBN 978-80-223-4096-0. UHER, Pavel - MILOVSKÁ, Stanislava - MILOVSKÝ, Rastislav - KODĚRA, Peter - BAČÍK, Peter - BILOHUŠČIN, Vladimír. Kerimasite, (Ca-3)[Zr-2](SiFe23+)O-12 garnet from the Vysoka-Zlatno skarn, Stiavnica stratovolcano, Slovakia. In Mineralogical Magazine, 2015, vol. 79, no. 3, p. 715-733. (2.026 - IF2014). (2015 - Current Contents). ISSN 0026-461X. ORVOŠOVÁ, Monika - DEININGER, Michael - MILOVSKÝ, Rastislav. Permafrost occurrence during the Last Permafrost Maximum in the Western Carpathian Mountains of Slovakia as inferred from cryogenic cave carbonate. In Boreas, 2014, vol. 43, no. 3, p. 750-758. (2.383 - IF2013). (2014 - Current Contents). ISSN 0300-9483. JANÁK, Marian - KROGH RAVNA, E. J. - KULLERUD, K. - YOSHIDA, Kenji - MILOVSKÝ, Rastislav - HIRAJIMA, T. Discovery of diamond in the Tromsø Nappe, Scandinavian Caledonides (N. Norway). In Journal of Metamorphic Geology, 2013, vol. 31, p. 691-703. (3.400 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0263-4929. HURAI, Vratislav - HURAIOVÁ, Monika - MILOVSKÝ, Rastislav - LUPTÁKOVÁ, Jarmila - KONEČNÝ, Patrik. High-pressure aragonite phenocrysts in carbonatite and carbonated syenite xenoliths within an alkali basalt. In American Mineralogist, 2013, vol. 98, no. 5-6, p. 1074-1077. (2.204 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0003-004X. BAROŇ, I. - KERNSTOCKOVÁ, M. - FARIDI, M. - BUBÍK, Miroslav - MILOVSKÝ, Rastislav - MELICHAR, Rostislav - SABOURI, J. - BABỦREK, J. Paleostress analysis of a gigantic gravitational mass movement in active tectonic setting: The Qoshadagh slope failure, Ahar, NW Iran. In Tectonophysics, 2013, vol. 605, p. 70-87. (2.684 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0040-1951. MILOVSKÝ, Rastislav - VAN DEN KERKHOF, Alfons - HOEFS, Jochen - HURAI, Vratislav - PROCHASKA, Walter. Cathodoluminescence, fluid inclusion and stable C-O isotope study of tectonic breccias from thrusting plane of a thin-skinned calcareous nappe. In International Journal of Earth Sciences, 2012, vol. 101, no. 2, p. 535-554. (2.342 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 1437-3254. PROKEŠOVÁ, Róberta - PLAŠIENKA, Dušan - MILOVSKÝ, Rastislav. Structural pattern and emplacement mechanisms of the Krížna cover nappe (Central Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2012, vol.63, no. 1, p. 13-32. (0.787 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 1335-0552. UHER, Pavel - MIKUŠ, Tomáš - MILOVSKÝ, Rastislav - BIROŇ, Adrián - SPIŠIAK, Ján - LIPKA, Jozef - JAHN, Ján. Lazulite and Ba, Sr, Ca, K-rich phosphates–sulphates in quartz veins from metaquartzites of Tribeč Mountains, Western Carpathians, Slovakia: Compositional variations and evolution. In Lithos, 2009, vol. 112, no. 3-4, p. 447-460. (3.303 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0024-4937.