RNDr. Peter Vajda, PhD.


vedecký pracovník, vedúci Oddelenia gravimetrie a geodynamiky

Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Telefón:02 5941 0603
E-mail:ks.ab1653419697vas@d1653419697javfo1653419697eg1653419697
ks.ab1653419697vas@a1653419697djav.1653419697retep1653419697
Osobná webstránka:http://gpi.savba.sk/GPIweb/ogg/vajda/vajda-s.htm

Oblasť výskumu:
  • gravimetria
  • obrátené úlohy
  • geodynamka
  • paleomagnetizmus

 

Narodený:          13 decembra 1966 v Žiline

1985–1990          RNDr., katedra geofyziky, MFF UK, Bratislava (paleomagnetizmus)

1991–1995          Ph.D., Department of Geodesy and Geomatics Engineering (GGE), University of New Brunswick (UNB), Fredericton, N.B., Canada, (fyzikálna geodézia: tiažové pole Zeme)

1990–1991          asistent, MFF UK, Bratislava

1991–1994          Teaching Assistant, GGE UNB, Fredericton, Canada

1992–1995          Research Assistant, GGE UNB, Fredericton, Canada. Kontraktovaný projektový výskum pre výpočet presného regionálneho geoidu pre Kanadu. Vývoj novej TFM metodiky riešenia obrátenej úlohy gravimetrie

1996–2015          samostatný vedecký pracovník, GFU SAV, Bratislava, vedúci oddelenia gravimetrie a geodynamiky (od 2003), predseda vedeckej rady ústavu (2009–2015), vedúci grantu 2x APVV, viacerých Vega projektov, publikačná aktivita: 28 CC (WOS/SCI) článkov, 28 SCOPUS článkov, 1 monografia, a 6 kapitol. Aktívny člen AGU, CGU, SEG, IAMG, IAG