Mgr. Lucia Žatková


Dizertačná práca:
Téma: Postglaciálny sedimentárny vývoj Tatranských plies z hľadiska fosílnych biomarkerov a stabilných izotopov. Školiteľ: Mgr. Rastislav MILOVSKÝ, PhD.