Mgr. Jozef Vlasáč


Dizertačná práca:

Téma:  Genéza a mineralógia epitermálnej Au–Ag mineralizácie v JZ časti štiavnického stratovulkánu (oblasť Brehy–Rudno–Pukanec)

Školiteľ: Mgr. Tomáš MIKUŠ, PhD.