RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.


vedecký pracovník

Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Telefón:02 3229 3217
E-mail:ks.ab1653415795vas@x1653415795lajlo1653415795eg1653415795
ks.ab1653415795vas@a1653415795xel.v1653415795alsor1653415795aj1653415795
Osobná webstránka:

Oblasť výskumu:
  • geologické mapovanie vulkanických terénov
  • vulkanológia a paleovulkanická rekonštrukcia
  • geochémia a petrológia vulkanických hornín
  • geotektonika
  • ložisková geológia a genéza vulkanogénnych ložísk nerastných surovín