RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.


vedecký pracovník

Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Telefón:02 3229 3217
E-mail:ks.ab1603316511vas@x1603316511lajlo1603316511eg1603316511
ks.ab1603316511vas@a1603316511xel.v1603316511alsor1603316511aj1603316511
Osobná webstránka:

Oblasť výskumu:
  • geologické mapovanie vulkanických terénov
  • vulkanológia a paleovulkanická rekonštrukcia
  • geochémia a petrológia vulkanických hornín
  • geotektonika
  • ložisková geológia a genéza vulkanogénnych ložísk nerastných surovín