RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.


vedecký pracovník

Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Telefón:02 3229 3217
E-mail:ks.ab1594170943vas@x1594170943lajlo1594170943eg1594170943
ks.ab1594170943vas@a1594170943xel.v1594170943alsor1594170943aj1594170943
Osobná webstránka:

Oblasť výskumu:
  • geologické mapovanie vulkanických terénov
  • vulkanológia a paleovulkanická rekonštrukcia
  • geochémia a petrológia vulkanických hornín
  • geotektonika
  • ložisková geológia a genéza vulkanogénnych ložísk nerastných surovín