RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.


vedecký pracovník

Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Telefón:02 3229 3217
E-mail:ks.ab1579920038vas@x1579920038lajlo1579920038eg1579920038
ks.ab1579920038vas@a1579920038xel.v1579920038alsor1579920038aj1579920038
Osobná webstránka:

Oblasť výskumu:
  • geologické mapovanie vulkanických terénov
  • vulkanológia a paleovulkanická rekonštrukcia
  • geochémia a petrológia vulkanických hornín
  • geotektonika
  • ložisková geológia a genéza vulkanogénnych ložísk nerastných surovín