Mgr. Dominika Godová


doktorandka

Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Telefón:
E-mail:ks.ab1594173970vas@o1594173970godfo1594173970eg1594173970
ks.ab1594173970vas@a1594173970vodog1594173970.akin1594173970imod1594173970
Osobná webstránka:

Dizertačná práca:

Téma:  Multidimenzionálne integrované geofyzikálne modelovanie kontaktnej zóny medzi internými a externými Západnými Karpatmi

Školiteľ: RNDr. Ján Vozár, PhD.