Mgr. Dominika Godová


doktorandka

Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Telefón:
E-mail:ks.ab1580300997vas@o1580300997godfo1580300997eg1580300997
ks.ab1580300997vas@a1580300997vodog1580300997.akin1580300997imod1580300997
Osobná webstránka:

Dizertačná práca:

Téma:  Multidimenzionálne integrované geofyzikálne modelovanie kontaktnej zóny medzi internými a externými Západnými Karpatmi

Školiteľ: RNDr. Ján Vozár, PhD.