Mgr. Dominika Godová


doktorandka

Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Telefón:
E-mail:ks.ab1656211019vas@o1656211019godfo1656211019eg1656211019
ks.ab1656211019vas@a1656211019vodog1656211019.akin1656211019imod1656211019
Osobná webstránka:

Dizertačná práca:

Téma:  Multidimenzionálne integrované geofyzikálne modelovanie kontaktnej zóny medzi internými a externými Západnými Karpatmi

Školiteľ: RNDr. Ján Vozár, PhD.