Mgr. Dominika Godová


doktorandka

Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Telefón:
E-mail:ks.ab1664880027vas@o1664880027godfo1664880027eg1664880027
ks.ab1664880027vas@a1664880027vodog1664880027.akin1664880027imod1664880027
Osobná webstránka:

Dizertačná práca:

Téma:  Multidimenzionálne integrované geofyzikálne modelovanie kontaktnej zóny medzi internými a externými Západnými Karpatmi

Školiteľ: RNDr. Ján Vozár, PhD.