Mgr. Dominika Godová


doktorandka

Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Telefón:
E-mail:ks.ab1611034711vas@o1611034711godfo1611034711eg1611034711
ks.ab1611034711vas@a1611034711vodog1611034711.akin1611034711imod1611034711
Osobná webstránka:

Dizertačná práca:

Téma:  Multidimenzionálne integrované geofyzikálne modelovanie kontaktnej zóny medzi internými a externými Západnými Karpatmi

Školiteľ: RNDr. Ján Vozár, PhD.