Semináre ÚVZ SAV — jar 2018:

Miesto konania: zvyčajne štvrtok o 15:00 v zasadacej miestnosti ÚVZ SAV na Dúbravskej ceste 9

 

15. marec Milan Kohút Geologický výskum obsidiánov východného Slovenska – súčasný stav
22. marec Rastislav Milovský Interpretácia paleoklímy na základe izotopických archívov z jaskynných systémov
29. marec   ---
11. apríl, 14,00 Peter Bačík Mineralógia prachu v atmosfére a jeho vplyv na vývoj klímy a zdravie človeka
19. apríl  Adam Tomašových Účinky hypoxie na bentické spoločenstvá v severnom Jadranskom mori