Vedecké semináre pracovníkov ÚVZ SAV

Program seminárov na rok 2022:

13.1.2022 Ing. Veronika Lukasová, PhD. (Geofyzikálny odbor): Vegetation index as an indicator of the state of vegetation in bioclimatological research / Vegetačný index ako indikátor stavu vegetácie v bioklimatologickom výskume.
24.2.2022 Mgr. Tomáš Sobocký, PhD. (Geologický odbor): Minerály vzácnych litofilných prvkov: indikátory evolúcie granitoidných hornín A-typu v magmatických až hydrotermálnych podmienkach z oblasti Ditrău masívu v Rumunsku.
18.5.2022 Mgr. Ján Vozár, PhD. - RNDr. Vladimír Bezák, CSc. (Geofyzikálny odbor): Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska
26.5.2022 RNDr. Alexandra Marsenić, PhD. (Geofyzikálny odbor): Magnetotelurická odozva v niektorých elementárnych situáciách

 

PhD. webinár 2022:

17.3.2022
10:00-10:15
Marina Vidhya: Diatom assemblages and their paleo-ecological response in the limnic deposits of the Tatra mountain lakes.
17.3.2022
10:30-10:45
Dominika Godová: 3D density model of the Tatra Mts area: current progress and new constraints.
17.3.2022
11:00-11:15
Ema Nogová: The Bouguer Anomaly Map from the Alpine-Carpathian Region (a Case Study from Slovenia).
24.3.2022
10:00-10:15
Dhavamani Kanagasundaram Ramachandran: Post-glacial evolution of the High Tatra Mountains Lakes and detailed summary of the sedimentary infill.
24.3.2022
10:30-10:45
Martin Šugár: Processing of the earthquake catalogue with emphasis on magnitude of completeness.
24.3.2022
11:00-11:15
Jozef Vlasáč: Epithermal precious metal mineralisation in the western part of Štiavnica stratovolcano: Nová Baňa-Rudno nad Hronom-Brehy ore district.
7.4.2022
14:00-14:15
Michal Hoffman: On potential use of natural electromagnetic emissions in ELF, VLF, and HF radio bands at active landslide areas: Preliminary results from Vinohrady nad Váhom site (Slovakia).
7.4.2022
14:30-14:45
Lucia Žatková: Postglacial depositional evolution of the High Tatra lakes on the basis of biomarkers.
14.4.2022
10:00-10:15
Lenka Ondrášová: Geoelectrical modelling of the contact zone between outer and inner Western Carpathians
14.4.2022
10:30-10:45
Eduard Koči: Studying geomagnetic storms - A case study of extreme magnetic storm (the event of May 1921 recorded in Stará Ďala, present-day Hurbanovo) and recording the geomagnetic storms at Hurbanovo with a new data logger
9.6.2022
14:00
Maria Maraszewska: Evolution of Variscan granitoid magmatism in Low Tatra Mts.

 

Program seminárov na rok 2021:

9.9.2021 Vladimír Šimo, PhD. (Geologický odbor): Vybrané štúdie fosílnych stôp zo Západných Karpát
28.10.2021 Miloš Revallo, PhD. (Geofyzikálny odbor odbor): Konvektívne vzory v rotujúcej kvapalnej vrstve
11.11.2021 Jana Dérerová, (Geofyzikálny odbor odbor): Integrované modelovanie hlbinnej stavby litosféry a výpočet reologických vlastností litosféry v karpatsko-panónskej oblasti
18.11.2021 Michal Nemčok, DrSc. (Geofyzikálny odbor odbor): Early post-breakup kinematic adjustments of transform fault zones
10.12.2021 Mgr. Csaba Tóth, PhD. (Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici): Fosílne chobotnatce (Proboscidea, Mammalia) Slovenska. Taxonómia, biostratigrafia a paleoekológia.

Prednášky

3. 11. 2022 od 10:00

pracovisko ÚVZ SAV v Banskej Bystrici
RNDr. Jaroslava Plomerová, DrSc., Mgr. Petr Kolínský, Ph.D.

prednášky kolegov z Geofyzikálneho ústavu AV ČR v Prahe, ktorí budú prezentovať výsledky rozsiahlych európskych seizmických experimentov AlpArray a PACASE a stav a vízie začínajúceho európskeho projektu AdriaArrayJaroslava Plomerová: LITHOS team of the Institute of Geophysics Czech Academy of Sciences and passive seismic experiments for unravelling structure of continental lithosphere
Petr Kolínský: AdriaArray

Pozvánka

22. novembra 2021 o 14:00

Online cez ZOOM platformu
Miroslav Bielik (Comenius University), Csaba Szabó (Eötvös Loránd University)

Cambel Medal Talks

prednášky pri príležitosti odovzdania Medaily Bohuslava Cambela

https://zoom.us/j/96123181181?pwd=c2p4dExVWjZacHZHVTR1c1pFd3krUT09

Meeting ID: 961 2318 1181

Passcode: 505495

22. február 2021 o 18:00

online na facebookovej stránke SAV
RNDr. Pavol Nejedlík, CSc.

Klimatická zmena a my4. február 2020 o 17:00

Slovenské národné múzeum-Prírodovedné múzeum, Vajanského nábrežie 2, BA, Objavovňa na 3. poschodí
Jozef Michalík

O pradávnych tvoroch, čo žili v Tatrách, keď ešte ani Tatier nebolo28. január 2020 o 17:00

Slovenské národné múzeum-Prírodovedné múzeum, Vajanského nábrežie 2, BA, Objavovňa na 3. poschodí
Ján Madarás

Prečo sú Tatry najvyššie?Monday, 25 November 2019, 10 AM

Earth Science Institute, Banská Bystrica, Ďumbierska 1
Seminar of graduate students

10.00-10.20 – Lucia Žatková (SAS):: Molecular stratigraphy of glacial lake sediments: case study from Tatra Mts., Slovakia

10.20-10.40 – Dhavamani Ramachandran (SAS):  Fine laminated deposits in the Tatra Mts Lakes – their origin and paleoclimatic implications

10.40-11.00 – Marina Vidhya (SAS): Diatom assemblages and their distribution in the early Holocene deposits of Batizovske Lake

11.00-11.20 – Martin Šugár (SAS): Mathematical description of probabilistic seismic analysis

Coffee break

11.40-12.00 – Maria Maraszewska (SAS): Prasiva granite type- petrography and mineral chemistry as record of magma mixing and post-magmatic alteration

12.00 – 12.20 – Juraj Butek (UMB): Rodingites from Breznička-Bôrček: mineralogy and geochemistry.

12.20 – 12.40 – Jozef Vlasáč (SAS): Main characteristics of low-sulfidation epithermal precious metal deposits and its application for Rudno nad Hronom ore deposit

12.40-13.00 – Radovan Kyška-Pipík: Manuscript preparation and writing

7. novembra 2019

Ústav vied o Zemi SAV, Ďumbierska 1, Banská Bystrica


Deň otvorených dverí v Banskej BystriciNávštevníci sa môžu oboznámiť s postupmi pri spracovaní geologických a paleontologických vzoriek v našich laboratóriách. Predvedený bude spôsob rezania, brúsenia a leštenia v brusiarni, drvenie, plavenie a rozpúšťanie hornín pre získanie mikrofosílií, zlata a akcesorických minerálov. Výskumníci predvedú a vysvetlia na zaujímavých príkladoch funkciu a účel analytických prístrojov, napríklad elektrónovej mikrosondy, rtg difraktometra, počítačového mikrotomografu (CT), špeciálnych mikroskopov, sonaru a plávajúcej plošiny pre výskum jazerných usadenín a mnoho ďalších. Účastníci si budú môcť pozrieť film o terénnej práci našich geofyzikov na najvyššej sopke Európy, Etne. Do čarovného mikrosveta nahliadnu cez mikroskop, a neviditeľné stopy živých organizmov preskúmajú pomocou vizuálne atraktívnej stĺpcovej chromatografie.

29. 7. 2019 o 10:00

zasadačka Ústavu vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
Dr. Susana Alexandra Barbosa (INESC TEC, Porto, Portugalsko)

Underwater monitoring of environmental radioactivity18. 7. 2019 o 13:00

zasadačka Ústavu vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
Profesor John Nábělek (Oregon State University, USA)

Himalayan megathrust segmentation revealed by the aftershocks of the 2015 Gorkha, Nepal earthquake4. júna 2019 o 14,00

Centrum vzdelávania SAV v Banskej Bystrici
Fabio Laurindo da Silva, PhD. (Universidade de São Paulo, Brazil)

Biogeography and integrative systematics in Chironomidae (Insecta, Diptera),7. mája 2019 o 14,00

zasadačka Ústavu vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9
Keewook Yi (Korea Basic Science Institute, SHRIMP laboratory)

Application of High Resolution Secondary Ion Mass Spectrometry to Nano-Geosciences17. 4. 2019 o 15.00

Centrum vzdelávania SAV, Ďumbierska 1, Banská Bystrica
Prof. Dr. József Pálfy

A look at the Toarcian event from differnet angles20. marca 2019 o 14,30

PriF UK v Bratislave, B1-322 (PLUS)
Ján Madarás

Geopark Malé Karpaty. Využijeme potenciál celého pohoria?13. februára 2019 o 13:00

zasadačka Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9
Prof. Hermann Zeyen (Université Paris-Sud, France)

Lithosphere structure of the Western Mediterranean region: Insights from integrated modelling31. januára 2019 o 17.00

CVTI, Lamačská cesta 8/A, Bratislava
Jozef Michalík (ÚVZ SAV)

Mraky nad jurským parkom. Vrcholy a krízy dávneho života doby dinosaurov.

Vedecká kaviareň VEDA V CENTRE

27. november

Seminár doktorandov

Sedimentology-geochemistry-paleobiology:

Lucia Žatková: Post-glacial depositional evolution of the High Tatra lakes on the basis of biomarkers

Dhavamani Ramachandran: The acoustic method for the identification of Tatra Mts. lakes (Slovakia) sub-bottom sediment thickness, characterization of sediments and the bottom topography

Marina Vidhya: Paleo-environmental conditions deduced from fossil diatom assemblages

Ľubica Luhová: Detection of permafrost based on cryogenic phenomena in caves

Tamás Müller: Brachiopod stable isotope and trace element record from the Late Triassic and Early Jurassic mass-extinctions

Geophysics:

Martin Šugár: Revision and analysis of the earthquake catalogue of Slovakia

Petrology-mineralogy:

Maria Maraszewska: Granite evolution in the Tatric part of the Low Tatra Mts

Jozef Vlasáč: Genesis of epitethermal Au-Ag mineralization of the Štiavnica stratovolcano

Sergiy Kurylo: Mineralogy and petrography of Shpolano-Tashlyk ore region (Ingul megablock, Ukrainian Shield)

Jar 2018:

Semináre pracovníkov UVZ SAV
15. marec Milan Kohút Geologický výskum obsidiánov východného Slovenska – súčasný stav
22. marec Rastislav Milovský Interpretácia paleoklímy na základe izotopických archívov z jaskynných systémov
29. marec ---
11. apríl, 14,00 Peter Bačík Mineralógia prachu v atmosfére a jeho vplyv na vývoj klímy a zdravie človeka
19. apríl  Adam Tomašových Účinky hypoxie na bentické spoločenstvá v severnom Jadranskom mori