Semináre ÚVZ SAV — jar 2018:

Miesto konania: zvyčajne štvrtok v zasadacej miestnosti ÚVZ SAV na Dúbravskej ceste 9

 

1. marec Rastislav Milovský Interpretácia paleoklímy na základe izotopických archívov z jaskynných systémov
6. marec Adam Tomašových Účinky hypoxie na bentické spoločenstvá v severnom Jadranskom mori
15. marec Milan Kohút Petrológia-geochronológia — TBA
5. apríl Peter Bačík Mineralógia — TBA
8.–13. apríl   European Geoscience Union General Assembly
26. apríl    to be announced