22. február 2021 o 18:00

online na facebookovej stránke SAV
RNDr. Pavol Nejedlík, CSc.

Klimatická zmena a my4. február 2020 o 17:00

Slovenské národné múzeum-Prírodovedné múzeum, Vajanského nábrežie 2, BA, Objavovňa na 3. poschodí
Jozef Michalík

O pradávnych tvoroch, čo žili v Tatrách, keď ešte ani Tatier nebolo28. január 2020 o 17:00

Slovenské národné múzeum-Prírodovedné múzeum, Vajanského nábrežie 2, BA, Objavovňa na 3. poschodí
Ján Madarás

Prečo sú Tatry najvyššie?Monday, 25 November 2019, 10 AM

Earth Science Institute, Banská Bystrica, Ďumbierska 1
Seminar of graduate students

10.00-10.20 – Lucia Žatková (SAS):: Molecular stratigraphy of glacial lake sediments: case study from Tatra Mts., Slovakia

10.20-10.40 – Dhavamani Ramachandran (SAS):  Fine laminated deposits in the Tatra Mts Lakes – their origin and paleoclimatic implications

10.40-11.00 – Marina Vidhya (SAS): Diatom assemblages and their distribution in the early Holocene deposits of Batizovske Lake

11.00-11.20 – Martin Šugár (SAS): Mathematical description of probabilistic seismic analysis

Coffee break

11.40-12.00 – Maria Maraszewska (SAS): Prasiva granite type- petrography and mineral chemistry as record of magma mixing and post-magmatic alteration

12.00 – 12.20 – Juraj Butek (UMB): Rodingites from Breznička-Bôrček: mineralogy and geochemistry.

12.20 – 12.40 – Jozef Vlasáč (SAS): Main characteristics of low-sulfidation epithermal precious metal deposits and its application for Rudno nad Hronom ore deposit

12.40-13.00 – Radovan Kyška-Pipík: Manuscript preparation and writing

7. novembra 2019

Ústav vied o Zemi SAV, Ďumbierska 1, Banská Bystrica


Deň otvorených dverí v Banskej BystriciNávštevníci sa môžu oboznámiť s postupmi pri spracovaní geologických a paleontologických vzoriek v našich laboratóriách. Predvedený bude spôsob rezania, brúsenia a leštenia v brusiarni, drvenie, plavenie a rozpúšťanie hornín pre získanie mikrofosílií, zlata a akcesorických minerálov. Výskumníci predvedú a vysvetlia na zaujímavých príkladoch funkciu a účel analytických prístrojov, napríklad elektrónovej mikrosondy, rtg difraktometra, počítačového mikrotomografu (CT), špeciálnych mikroskopov, sonaru a plávajúcej plošiny pre výskum jazerných usadenín a mnoho ďalších. Účastníci si budú môcť pozrieť film o terénnej práci našich geofyzikov na najvyššej sopke Európy, Etne. Do čarovného mikrosveta nahliadnu cez mikroskop, a neviditeľné stopy živých organizmov preskúmajú pomocou vizuálne atraktívnej stĺpcovej chromatografie.

29. 7. 2019 o 10:00

zasadačka Ústavu vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
Dr. Susana Alexandra Barbosa (INESC TEC, Porto, Portugalsko)

Underwater monitoring of environmental radioactivity18. 7. 2019 o 13:00

zasadačka Ústavu vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
Profesor John Nábělek (Oregon State University, USA)

Himalayan megathrust segmentation revealed by the aftershocks of the 2015 Gorkha, Nepal earthquake4. júna 2019 o 14,00

Centrum vzdelávania SAV v Banskej Bystrici
Fabio Laurindo da Silva, PhD. (Universidade de São Paulo, Brazil)

Biogeography and integrative systematics in Chironomidae (Insecta, Diptera),7. mája 2019 o 14,00

zasadačka Ústavu vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9
Keewook Yi (Korea Basic Science Institute, SHRIMP laboratory)

Application of High Resolution Secondary Ion Mass Spectrometry to Nano-Geosciences17. 4. 2019 o 15.00

Centrum vzdelávania SAV, Ďumbierska 1, Banská Bystrica
Prof. Dr. József Pálfy

A look at the Toarcian event from differnet angles20. marca 2019 o 14,30

PriF UK v Bratislave, B1-322 (PLUS)
Ján Madarás

Geopark Malé Karpaty. Využijeme potenciál celého pohoria?13. februára 2019 o 13:00

zasadačka Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9
Prof. Hermann Zeyen (Université Paris-Sud, France)

Lithosphere structure of the Western Mediterranean region: Insights from integrated modelling31. januára 2019 o 17.00

CVTI, Lamačská cesta 8/A, Bratislava
Jozef Michalík (ÚVZ SAV)

Mraky nad jurským parkom. Vrcholy a krízy dávneho života doby dinosaurov.

Vedecká kaviareň VEDA V CENTRE

27. november

Seminár doktorandov

 

Sedimentology-geochemistry-paleobiology:

Lucia Žatková: Post-glacial depositional evolution of the High Tatra lakes on the basis of biomarkers

Dhavamani Ramachandran: The acoustic method for the identification of Tatra Mts. lakes (Slovakia) sub-bottom sediment thickness, characterization of sediments and the bottom topography

Marina Vidhya: Paleo-environmental conditions deduced from fossil diatom assemblages

Ľubica Luhová: Detection of permafrost based on cryogenic phenomena in caves

Tamás Müller: Brachiopod stable isotope and trace element record from the Late Triassic and Early Jurassic mass-extinctions

 

Geophysics:

Martin Šugár: Revision and analysis of the earthquake catalogue of Slovakia

 

Petrology-mineralogy:

Maria Maraszewska: Granite evolution in the Tatric part of the Low Tatra Mts

Jozef Vlasáč: Genesis of epitethermal Au-Ag mineralization of the Štiavnica stratovolcano

Sergiy Kurylo: Mineralogy and petrography of Shpolano-Tashlyk ore region (Ingul megablock, Ukrainian Shield)

Jar 2018:

Semináre pracovníkov UVZ SAV
15. marec Milan Kohút Geologický výskum obsidiánov východného Slovenska – súčasný stav
22. marec Rastislav Milovský Interpretácia paleoklímy na základe izotopických archívov z jaskynných systémov
29. marec
11. apríl, 14,00 Peter Bačík Mineralógia prachu v atmosfére a jeho vplyv na vývoj klímy a zdravie človeka
19. apríl  Adam Tomašových Účinky hypoxie na bentické spoločenstvá v severnom Jadranskom mori