Miesto konania: semináre Ústavu vied o Zemi SAV sa konajú zvyčajne vo štvrtok o 15:00 v zasadacej miestnosti na Dúbravskej ceste 9

Jar 2018:

 

15. marec Milan Kohút Geologický výskum obsidiánov východného Slovenska – súčasný stav
22. marec Rastislav Milovský Interpretácia paleoklímy na základe izotopických archívov z jaskynných systémov
29. marec ---
11. apríl, 14,00 Peter Bačík Mineralógia prachu v atmosfére a jeho vplyv na vývoj klímy a zdravie človeka
19. apríl  Adam Tomašových Účinky hypoxie na bentické spoločenstvá v severnom Jadranskom mori