Publikačná a citačná aktivita vedeckých pracovníkov ÚVZ SAV

with Nekomentované

V súbore sa nachádza bodové hodnotenie VEDECKEJ KVALITY vedeckých pracovníkov ÚVZ SAV za roky 2012–2016.

VYSVETLIVKY:

  • Na každý stĺpec už od písmena „I“ pripadá jeden článok daného zamestnanca. Ak je zamestnanec prvým autorom, tak je to 1*IF časopisu, ak nie je prvý – tak 0.5*IF.
  • IF zodpovedá faktoru v roku, kedy bol článok publikovaný (t.j. článok, ktorý vyšiel v roku 2012 ma priradený IF2012, aj keď tento index je publikovaný databázou WOS o rok neskôr, v roku 2013)
  • Citácie su orientačne násobené koeficientom 0.05. Názory na váženie citácií sa rôznia a tento faktor môže vedecká rada UVZ SAV podľa uváženia modifikovať, prípadne hodnotiť citácie a publikácie
  • Citácie (bez autocitácií) sú vyrátané výlučne na základe údajov, ktoré sú k dispozícii pri vyhľadávaní cez meno každého zamestnanca. Tieto údaje sú tak konzervatívne a nezahrňujú citácie, ktoré sa neukážu v dôsledku preklepov.

 

Hodnotenie UVZSAV 2012-2016