Šváby zo svetových jantárov II
Číslo projektu:VEGA 2/0042/18
Doba riešenia:01.01.2018–31.12.2021
Zodpovedný riešiteľ:Peter Vršanský
Spoluriešitelia z ústavu:Tomáš Mlynský
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: