Mgr. Adam TOMAŠOVÝCH, PhD. – predseda, Geologický odbor

RNDr. Igor BROSKA, DrSc. – člen, Geologický odbor

RNDr. Marian JANÁK, DrSc. – člen, Geologický odbor

RNDr. Igor PETRÍK, DrSc. – člen, Geologický odbor

Ing. RNDr. Iveta SMETANOVÁ, PhD.– člen, Geofyzikálny odbor

RNDr. Peter VAJDA, PhD.– člen, Geofyzikálny odbor

Mgr. Fridrich VALACH, PhD. – člen, Geofyzikálny odbor

RNDr. Ján VOZÁR, PhD. – člen, Geofyzikálny odbor

 

Prof. RNDr. Miroslav BIELIK, DrSc. – externý člen, PriF UK

Prof. RNDr. Dušan PLAŠIENKA, DrSc. – externý člen, PriF UK

Mgr. Michal ŠUJAN, PhD. – externý člen, PriF UK