Profil verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie

 

Informácie o verejnom obstarávaní do 30. 6. 2015 nájdete na stránkach Geologického odboru UVZ SAV (bývalý Geologický ústav SAV) a Geofyzikálneho odboru UVZ SAV (bývalý Geofyzikálny ústav SAV).