Aktualizovaný Cenník služieb a výkonov ÚVZ SAV

with Nekomentované

Aktuálny cenník služieb a výkonov v laboratóriách ÚVZ SAV si môžete stiahnuť tu: http://www.geo.sav.sk/wp-content/uploads/Cennik-UVZ-SAV.pdf

Publikačná a citačná aktivita vedeckých pracovníkov ÚVZ SAV

with Nekomentované

V súbore sa nachádza bodové hodnotenie VEDECKEJ KVALITY vedeckých pracovníkov ÚVZ SAV za roky 2012–2016. VYSVETLIVKY: Na každý stĺpec už od písmena „I“ pripadá jeden článok daného zamestnanca. Ak je … čítať ďalej >

1.523 – impaktný faktor časopisu Geologica Carpathica za rok 2015

with Nekomentované

Impaktný faktor časopisu Geologica Carpathica za rok 2015 vzrástol na 1.523

Impaktný faktor časopisu Geologica Carpathica za rok 2014

with Nekomentované

Impaktný faktor časopisu Geologica Carpathica za rok 2014 je 0.761