Slovenská gravimetrická expedícia Etna 2018

with Nekomentované

Slovenskí gravimetrici podnikli v júli tohto roku týždňovú pracovnú cestu na Sicíliu. Cieľom podujatia bolo vykonať terénne gravimetrické merania na sopke Etna. Za slovenskú stranu sa meračiek zúčastnili kolegovia Pavol … čítať ďalej >

Pred 43 rokmi objavili stopy dinosaurov vo Vysokých Tatrách

with Nekomentované

V roku 1975 objavili Jozef Michalík z Ústavu vied o Zemi SAV (vtedy Geologický ústav SAV) a Milan Sýkora z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského stopy dinosaurov vo Vysokých Tatrách. Pozrite … čítať ďalej >

Zemetrasenie na strednom Považí

with Nekomentované

Dňa 17. augusta 2018 o 3:25 LSEČ došlo na strednom Považí k slabému zemetraseniu. Epicentrum zemetrasenia bolo približne 3 km východne od Trenčianskych Teplíc pri obci Omšenie (www.seismology.sk/Local_Earthquakes/). Lokálne magnitúdo bolo určené 2,9 … čítať ďalej >

Letná brigáda na Ústave vied o Zemi SAV

with Nekomentované

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i. sa pravidelne zúčastňuje akcií Noc výskumníkov a Týždeň vedy a techniky, kde prezentuje geovedný výskum. Začiatkom leta 2018 sa ústav vrátil k … čítať ďalej >

Ako rýchlo rastú naše vrchy

with Nekomentované

Príprava geodetických bodov na presné opakované merania GPS súradníc v priečnom profile cez pohorie Kozie chrbty medzi Spišským Bystrým a Spišskou Teplicou. Merania na stabilizovaných bodoch by nám po troch … čítať ďalej >

Kongres FORAMS 2018 — vrcholné podujatie svetovej mikropaleontológie v Škótsku

with Nekomentované

V dňoch 17. až 22. 6. 2018 hostilo hlavné mesto Škótska Edinburgh účastníkov kongresu FORAMS 2018. Význam tohto podujatia dokumentuje cez pol tisícky účastníkov pracujúcich vo výskume foraminifer z  hľadiska taxonómie … čítať ďalej >

Výstava Amonity Slovenska v Piešťanoch

with Nekomentované

Vo výstavných priestoroch Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch otvorili výstavu Amonity Slovenska, ktorá potrvá do 8. júla . Autorom výstavy je Tomáš Mlynský, externý doktorand Ústavu vied o Zemi SAV. Viac … čítať ďalej >

Pracovný pobyt Mariana Janáka v Pekingu na pozvanie Čínskej akadémie geologických vied

with Nekomentované

RNDr. Marian Janák, DrSc. bol pozvaný Čínskou akadémiou geologických vied na pracovný pobyt v Číne v dňoch 27. mája až 10. júna 2018. V Pekingu Dr. Janák predniesol prednášku s názvom … čítať ďalej >

Pracovníci nášho ústavu účastníkmi jursko-kriedového workshopu v Kroměříži

with Nekomentované

V dňoch 14. až 18. 5. 2018 sa v Justičnej akadémii v Kroměříži uskutočnilo medzinárodné stretnutie (workshop Beriaskej skupiny Medzinárodnej komisie pre stratigrafiu – ICS) vedcov zaoberajúcich sa datovaním hornín … čítať ďalej >

V západných Čechách sa triasla zem

with Nekomentované

V pondelok 21.5.2018 krátko po 23 hodine LSEČ zasiahlo oblasť zapadných čiech (Chebsko) zemetrasenie s lokálnym magnitúdom 3.8. Zemetrasenie je súčasťou siezmického roja, ktoré sú pre túto oblasť typické. Zemetrasenie … čítať ďalej >

1 4 5 6 7 8 9 10 11