Deň otvorených dverí 2018 v Banskej Bystrici

with Nekomentované

Aj v tomto roku naše pracovisko v Banskej Bystrici privítalo 21. 11. 2018 počas Dňa otvorených dverí viac ako 100 návštevníkov. Prví návštevníci sa stretli už pred 9.00 ráno v 3D zasadačke a v krátkosti … čítať ďalej >

Seminár doktorandov

with Nekomentované

Dňa 27. novembra 2018 sa na pracovisku v Banskej Bystrici konal seminár doktorandov Ústavu vied o Zemi.   Zoznam prednášok Sedimentology-geochemistry-paleobiology: Lucia Žatková: Post-glacial depositional evolution of the High Tatra lakes … čítať ďalej >

CZ-SK-PL paleontologická konferencia 2018 v Prahe v znamení nových objavov i storočnice československej paleontológie

with Nekomentované

V dňoch 18. až 20. 10. 2018 sa v Prahe uskutočnila 19. Česko-slovensko-poľská paleontologická konferencia a workshop MIKRO 2018. Toto každoročné medzinárodné podujatie združuje vedcov z akademických, univerzitných, rezortných, múzejníckych … čítať ďalej >

Popularizačná prednáška a exkurzia pre stredoškolákov programu Erasmus na Ústave vied o Zemi SAV

with Nekomentované

Geofyzikálny odbor Ústavu vied o Zemi SAV hostil dňa 25.10.2018 stredoškolských študentov a ich pedagógov z Talianska, Maďarska, Česka a Slovenska vrámci medzinárodného programu ERASMUS+ KA2 Strategic partnership: European Investigation Team (2018-1-SK01-KA229-046397). Študentov privítal … čítať ďalej >

Noc výskumníkov 2018 v Bratislave

with Nekomentované

Ústav vied o Zemi SAV patrí k tradičným účastníkom najväčšieho podujatia na Slovensku, venovaného propagácii vedy pre verejnosť.  12. ročník festivalu vedy Európska noc výskumníkov sa uskutočnil v piatok 28. 9. 2018 okrem … čítať ďalej >

Noc výskumníkov 2018 v Banskej Bystrici

with Nekomentované

V piatok, 28. septembra, sa doktorandi a vedeckí pracovníci nášho ústavu zúčastnili 12. ročníka Európskej noci výskumníkov v Europa SC v Banskej Bystrici. V stánku s názvom „Ice Age 2 … čítať ďalej >

Návšteva z Univerzity Georga-Augusta v Göttingene

with Nekomentované

V dňoch 24. 9. – 28. 9. 2018 navštívila Bratislavu a Ústav vied o Zemi SAV v rámci programu Erasmus pani Charlotte Kniest, vedúca knižnice Centra geovied Fakulty geovied a geografie Univerzity Georga-Augusta v Göttingene. … čítať ďalej >

21. Kongres KBGA v Salzburgu — odkaz tradície i nová perspektíva karpatskej geológie

with Nekomentované

Históriu a vývoj slovenskej geológie významne ovplyvnila činnosť Karpatsko-balkánskej geologickej asociácie (KBGA), ktorá bola založená v r. 1922 na 13. Medzinárodnom geologickom kongrese v Bruseli zástupcami z Československa (R. Kettner), Poľska, Rumunska … čítať ďalej >

Slovenská gravimetrická expedícia Etna 2018

with Nekomentované

Slovenskí gravimetrici podnikli v júli tohto roku týždňovú pracovnú cestu na Sicíliu. Cieľom podujatia bolo vykonať terénne gravimetrické merania na sopke Etna. Za slovenskú stranu sa meračiek zúčastnili kolegovia Pavol … čítať ďalej >

Pred 43 rokmi objavili stopy dinosaurov vo Vysokých Tatrách

with Nekomentované

V roku 1975 objavili Jozef Michalík z Ústavu vied o Zemi SAV (vtedy Geologický ústav SAV) a Milan Sýkora z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského stopy dinosaurov vo Vysokých Tatrách. Pozrite … čítať ďalej >

1 2 3 4 5 6 7 8 10