Profesor John L. Nabelek v Bratislave

with Nekomentované

Vysvetliť príčiny vzniku veľkých zemetrasení v súvislosti s pohybom zemských litosferických dosiek a tektonickou aktivitou zlomových zón sa zdá byť v globálnej mierke pri použití teórie platňovej tektoniky pomerne jednoduché. Ak sa však zameriame … čítať ďalej >

Tretí medzinárodný stratigrafický kongres „STRATI 2019“ sa konal na Univerzite degli Studi v Miláne

with Nekomentované

V poradí tretí medzinárodný stratigrafický kongres (dva predchádzajúce sa uskutočnili v Lisabone, 2013 a v Grazi, 2015) sa konal v dňoch 2. až 5. júla 2019 v historických renesančných priestoroch („Ca´Granda“, via Festa del Perdono, z polovice … čítať ďalej >

Medzinárodná konferencia JURASSICA XIV v Bratislave – úspechy a perspektívy

with Nekomentované

V dňoch 10. až 14. 06. 2019 sa vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila Medzinárodná konferencia Jurassica. Bolo to od roku 1999 v poradí štrnáste stretnutie vedcov akademických, … čítať ďalej >

Ústav vied o Zemi SAV sa úspešne prezentoval na „festivale“ Víkend so SAV

with Nekomentované

V dňoch 21. a 22.6. 2019 sa na Primaciálnom námestí v Bratislave uskutočnil druhý ročník podujatia „Víkend so Slovenskou akadémiou vied“, na ktorom Ústav vied o Zemi SAV spolu s ďalšími 23 ústavmi SAV úspešne … čítať ďalej >

3. sympózium Ústavu vied o Zemi SAV 2019

with Nekomentované

Sympózium „Zhodnotenie vedecko-výskumných aktivít Ústavu vied o Zemi SAV a perspektívy ich rozvoja“ bolo tretím spoločným stretnutím – tímbildingom pracovníkov Geologického odboru a Geofyzikálneho odboru ÚVZ SAV od zlúčenia oboch bývalých geovedných … čítať ďalej >

Geovedný výskum v nepálskych Himalájach

with Nekomentované

Himaláje sú otvorenou knihou histórie Zeme. Nikde inde na našej planéte nie je možné študovať takú dynamiku geologických javov ako práve tam. Jedným zo základných postulátov v geológii je princíp aktualizmu. … čítať ďalej >

Kórejsko-slovenská spolupráca v oblasti geovedného výskumu na Ústave vied o Zemi SAV

with Nekomentované

Začiatkom mája navštívil Ústav vied o Zemi SAV Dr. Keewook Yi z Kórejskej republiky, aby sa zúčastnil terénnych prác zameraných na odber a rekognoskáciu vzoriek určených na precízne datovanie v jeho laboratóriu. Vo svojej … čítať ďalej >

Profesor József Pálfy prednášal v Banskej Bystrici

with Nekomentované

V  stredu 17. apríla 2019 sa na Ústave Vied o Zemi SAV v Banskej Bystrici uskutočnila  prednáška „József Pálfy: A look at the Toarcian event from different angles“. József Pálfy je … čítať ďalej >

Návšteva pracovníkov ÚVZ SAV v INESC TEC Porto, Portugalsko

with Nekomentované

V dňoch 11.-15. marca 2019 navštívili pracovníci Ústavu vied o Zemi SAV Iveta Smetanová, Marek Vďačný a doktorandka Ľubica Luhová portugalský výskumný a vývojový inštitút Institute for Systems and Computer Engineering, Technology and Science … čítať ďalej >

Ocenenie nášho pracovníka RNDr. Jaroslav Lexu, CSc. v El Salvadore

with Nekomentované

Rada starostov Hlavného mesta San Salvador (COAMSS) a úrad územného plánu hlavného mesta San Salvador (OPAMSS) udelil v novembri 2018 nášmu pracovníkovi RNDr. Jaroslavovi Lexovi, CSc. a jeho kolegovi RNDr. Jiřímu Šebestovi, CSc. … čítať ďalej >

1 2 3 4 5 6 7 8 11