Deň otvorených dverí na pracovisku v Banskej Bystrici

with Nekomentované

V tomto roku na naše pracovisko v Banskej Bystrici zavítalo počas Dňa otvorených dverí (7.11.2019) viac ako 40 detí 4. ročníka zo Základnej školy Štefana Moyzesa. Prví návštevníci sa stretli už pred … čítať ďalej >

Deň otvorených dverí v Geologickom odbore ÚVZ SAV v Bratislave

with Nekomentované

Novembrový Týždeň vedy a techniky je každoročne príležitosťou predstaviť aktivity geovedného pracoviska verejnosti, najmä pre žiakov a študentov, ktorí sú potenciálne nádejami pokračovania výskumu vo vedeckej inštitúcii. Vzhľadom na negatívny … čítať ďalej >

Dvadsiata česko-slovensko-poľská paleontologická konferencia

with Nekomentované

Regionálne paleontologické konferencie boli a sú jedinečnou príležitosťou pre výmenu vedeckých poznatkov a platformou na organizovanie odbornej spolupráce v domácom prostredí. Podmienky na ich usporadúvanie však závisia na personálnom a organizačnom … čítať ďalej >

Noc výskumníkov 2019 v Bratislave

with Nekomentované

Ústav vied o Zemi SAV so sídlom v Bratislave sa už tradične zúčastnil Festivalu vedy – Európskej noci výskumníkov, ktorý sa konal dňa 27. 9. 2019. V bratislavskej Starej tržnici výskumníci ústavu prezentovali … čítať ďalej >

Medzinárodná konferencia venovaná 70. výročiu založenia časopisu Geologica Carpathica

with Nekomentované

Medzinárodná konferencia venovaná 70. výročiu založenia časopisu Geologica Carpathica a 100. výročiu narodenia akademika Bohuslava Cambela sa konala v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach v dňoch 9.-12. 10. 2019. Príspevky na konferencii … čítať ďalej >

Noc výskumníkov 2019 v Banskej Bystrici

with Nekomentované

Ústav Vied o Zemi SAV v Banskej Bystrici sa aj tento rok zúčastnil festivalu vedy – Európska noc výskumníkov. V stánku s názvom „Biomarkery – svedkovia dávneho života“ sme prezentovali výskum prebiehajúci na pôde našej … čítať ďalej >

Otvorený geologický kongres ČGS a SGS Beroun 2019

with Nekomentované

Tradičný Spoločný otvorený kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti sa uskutočnil v dňoch 3.-6.9.2019 v malebnom mestečku Beroun pri Prahe. Kongres nadviazal na tradíciu konania spoločných česko-slovenských kongresov, pričom minuloročný spoločný … čítať ďalej >

Najstaršia vírusová infekcia

with Nekomentované

Hľadať fosílne dôkazy vírusov je nesmierne náročné. Najmä pre ich miniatúrne rozmery. Doteraz boli opísané len dve štruktúry, ktoré pripomínajú vírusové kapsuly a jedna deformácia kostí dinosaurov, ktorú mohol a … čítať ďalej >

Meranie gama aktivity a objemovej aktivity radónu v Krásnohorskej jaskyni

with Nekomentované

V dňoch 26.-30.7.2019 navštívili Ústav vied o Zemi pracovníci portugalskej výskumno-vývojovej inštitúcie Institute for Systems and Computer Engineering, Technology and Science, Porto (INESC TEC). Návšteva sa uskutočnila v rámci riešenia bilaterálneho mobilitného projektu … čítať ďalej >

Štúdia o práci slovenských geofyzikov a geodetov na Etne

with Nekomentované

Práca geofyzikov a geodetov na Etne sa dočkala ohlasu od svetoznámeho výrobcu GNSS/GPS prístrojov a technológií Trimble. Firma Trimble publikovala o tejto práci ešte v januári 2019 štúdiu – https://positioningservices.trimble.com/…

1 2 3 4 5 6 7 11