Mgr. Adam Tomašových, PhD. úspešne obhájil veľký doktorát

with Nekomentované

Po ôsmich rokoch bude mať Ústav vied o Zemi SAV nového doktora vied. Druhého decembra 2020 úspešne obhájil vedecký pracovník Adam Tomašových veľký doktorát (DrSc.). V geológii sa tak zaradí vo … čítať ďalej >

Bioklimatický výskum v Tatrách

with Nekomentované

Borovica horská – kosodrevina (Pinus mugo Turra) je najcharakteristickejšou drevinou alpínskeho pásma vo vysokých pohoriach na Slovensku. Dôsledky pôsobenia vysokých koncentrácií troposférického (alebo tiež prízemného či „zlého“) ozónu na borovicu … čítať ďalej >

Stratigrafické rozlíšenie fosílneho záznamu

with Nekomentované

Stratigrafické sukcesie v sedimentárnych vrtoch sú jedinečnými historickými archívmi minulých ekologických a klimatických eventov. Časové rozlíšenie takýchto záznamov z morských prostredí je ale často príliš hrubé (jedna vrstva časovo spriemeruje … čítať ďalej >

Významné ocenenia od Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra pre vedeckých pracovníkov Geologického odboru ÚVZ SAV v rokoch 2015–2019

with Nekomentované

Stalo sa už tradíciou, že v novembrových dňoch sa v priestoroch Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave, slávnostne udeľujú ocenenia. Ceny Dionýza Štúra a medaily ŠGÚDŠ udeľuje laureátom generálny … čítať ďalej >

Zemetrasenia na východnom Slovensku v regióne Zemplína

with Nekomentované

V priebehu jedného týždňa došlo pri Zemplínskej šírave k dvom zemetraseniam, ktoré mali makroseizmické účinky. V piatok 24. apríla 2020 o 1:18:27 hod. SELČ  (23. 4. 2020 23:18:27 UTC) zasiahlo východné … čítať ďalej >

Zemetrasenie v Záhrebe bolo pocítené aj na Slovensku

with Nekomentované

V nedeľu 22. marca 2020 o 6:24 hod. SEČ zasiahlo územie Chorvátska zemetrasenie, ktoré spôsobilo škody na viacerých budovách a pamiatkach. Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo cca 7 km severovýchodne od Záhrebu. Magnitúdo zemetrasenia, … čítať ďalej >

Kurz analytických metód pre študentov z Poľska

with Nekomentované

V dňoch 3. až 7. februára 2020 sme usporiadali v priestoroch Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici, už po štvrtý krát, kurz „Analytical Methods in Geology“ pre študentov z AGH University of Science and … čítať ďalej >

Víťazstvo Lucie Žatkovej v súťaži prezentácií posterov na konferencii Geochémia 2019

with Nekomentované

Doktorandka nášho ústavu, Mgr. Lucia Žatková, získala cenu Stanislava Gazdu za najlepší poster mladých vedeckých pracovníkov na konferencii GEOCHÉMIA 2019, ktorá sa konala v Častej – Papierničke v dňoch 3.-4. 12. 2019. … čítať ďalej >

Základy vied o Zemi a vesmíre sú už vyše 150 rokov v Hurbanove

with Nekomentované

Z pohľadu prírodných vied drží Hurbanovo niekoľko slovenských, európskych, ba aj svetových naj. Je najstarším slovenským vedeckým pracoviskom s pravidelnými vedeckými pozorovaniami. Založil ho uhorský šľachtic, vynikajúci odborník a všestranný … čítať ďalej >

Cena dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za rok 2019 pre Adama Tomašových

with Nekomentované

16. decembra 2019 sa v Prezentačnom centre AMOS Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (PriF UK) v Bratislave uskutočnil 4. ročník slávnostného odovzdávania  Ceny dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej. Z nominácií, ktoré boli poslané … čítať ďalej >

1 2 3 4 5 6 11