Ocenenia Slovenskej geologickej spoločnosti za najlepšie geologické práce za r. 2018–2021 na Ústav vied o Zemi SAV

with Nekomentované

Slovenská geologická spoločnosť pravidelne oceňuje významné geologické práce. V tejto súťaži ocenenia za najlepšiu geologickú prácu z rokov 2018–2021 získali aj publikácie pracovníkov Ústavu vied o Zemi SAV. V prvej kategórii „Vedecké práce … čítať ďalej >

Geovedci pre Ukrajinu

with Nekomentované

Drahí kolegovia a priatelia zo Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského, Univerzity Mateja Bela, Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra a všetci ostatní anonymní darcovia z Banskej Bystrice, Košíc, Bratislavy a ďalších miest Slovenska. Chceme … čítať ďalej >

Deviataci na návšteve

with Nekomentované

19. mája 2022 sme na pôde Ústavu vied o Zemi SAV v Bratislave po vyše dvoch rokoch privítali mladú generáciu, konečne už aj naživo. Okrem vedeckej práce je potrebné rozvíjať … čítať ďalej >

Zemetrasenie pri Banskej Bystrici 6. apríla 2022

with Nekomentované

Štyri minúty po 19. hodine LSEČ v stredu, 6. apríla 2022, pocítili obyvatelia Banskej Bystrice a okolia na pár sekúnd  účinky slabého zemetrasenia. Najmä v okolí epicentra bol prírodný jav … čítať ďalej >

Po dobšináite má Slovensko opäť nový minerál

with Nekomentované

Slovensko dalo svetu ďalší nový minerál – argentopolybazit. Jeho typovou lokalitou je Kremnica. Vytvára čierne tabuľkovité kryštály až do veľkosti 5 milimetrov. Komisia pre nové minerály, nomenklatúru a klasifikáciu pri … čítať ďalej >

Výročie zemetrasení 6.2. a 18.2.1822 pri Komárne

with Nekomentované

V dňoch 6. a 18. februára 2022 sme si pripomenuli 200. výročie stredne silných zemetrasení, ktoré postihli mesto Komárno a obec Iža. Zemetrasenia z rokov 1822 sa radia do obdobia zvýšenej seizmickej aktivity seizmickej … čítať ďalej >

Úspech slovenských gravimetrikov

with Nekomentované

Európska iniciatíva AlpArray, ktorá vznikla v roku 2015, je zameraná na zdokonalenie nášho chápania geologického vývoja pohoria Álp a seizmického rizika v horskom systéme Alpy-Apeniny-Karpaty-Dinaridy. Iniciatíva integruje súčasný výskum Zeme s geofyzikálnymi … čítať ďalej >

Riaditeľ ústavu odovzdal Medailu Bohuslava Cambela laureátom za roky 2020 a 2021

with Nekomentované

Dňa 22.11.2021 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Medaily Bohuslava Cambela za roky 2020 a 2021, ktorú každoročne Ústav vied o Zemi SAV udeľuje vedeckým pracovníkom za ich významný prínos v niektorej … čítať ďalej >

Magnetotelurické merania v Laponsku

with Nekomentované

Pracovníci oddelenia geomagnetizmu Ústavu vied o Zemi SAV Ján Vozár, Jozef Madzin a Lenka Ondrášová sa v spolupráci s kolegami z Technickej univerzity v Lulei a z geofyzikálneho ústavu Českej akadémie vied v dňoch 13.7. … čítať ďalej >

Bulgarian-Slovak cooperation on Jurassic foraminifers funded by the National Scholarship Programme

with Nekomentované

We are pleased to report that our long-term collaborator Prof. Daria K. Ivanova (Department of Paleontology, Stratigraphy and Sedimentology, Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences) worked at our institute in … čítať ďalej >

1 2 3 4 5 12