Stratigrafické rozlíšenie fosílneho záznamu

with Nekomentované

Stratigrafické sukcesie v sedimentárnych vrtoch sú jedinečnými historickými archívmi minulých ekologických a klimatických eventov. Časové rozlíšenie takýchto záznamov z morských prostredí je ale často príliš hrubé (jedna vrstva časovo spriemeruje … čítať ďalej >

Významné ocenenia od Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra pre vedeckých pracovníkov Geologického odboru ÚVZ SAV v rokoch 2015–2019

with Nekomentované

Stalo sa už tradíciou, že v novembrových dňoch sa v priestoroch Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave, slávnostne udeľujú ocenenia. Ceny Dionýza Štúra a medaily ŠGÚDŠ udeľuje laureátom generálny … čítať ďalej >

Zemetrasenia na východnom Slovensku v regióne Zemplína

with Nekomentované

V priebehu jedného týždňa došlo pri Zemplínskej šírave k dvom zemetraseniam, ktoré mali makroseizmické účinky. V piatok 24. apríla 2020 o 1:18:27 hod. SELČ  (23. 4. 2020 23:18:27 UTC) zasiahlo východné … čítať ďalej >

Zemetrasenie v Záhrebe bolo pocítené aj na Slovensku

with Nekomentované

V nedeľu 22. marca 2020 o 6:24 hod. SEČ zasiahlo územie Chorvátska zemetrasenie, ktoré spôsobilo škody na viacerých budovách a pamiatkach. Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo cca 7 km severovýchodne od Záhrebu. Magnitúdo zemetrasenia, … čítať ďalej >

Víťazstvo Lucie Žatkovej v súťaži prezentácií posterov na konferencii Geochémia 2019

with Nekomentované

Doktorandka nášho ústavu, Mgr. Lucia Žatková, získala cenu Stanislava Gazdu za najlepší poster mladých vedeckých pracovníkov na konferencii GEOCHÉMIA 2019, ktorá sa konala v Častej – Papierničke v dňoch 3.-4. 12. 2019. … čítať ďalej >

Základy vied o Zemi a vesmíre sú už vyše 150 rokov v Hurbanove

with Nekomentované

Z pohľadu prírodných vied drží Hurbanovo niekoľko slovenských, európskych, ba aj svetových naj. Je najstarším slovenským vedeckým pracoviskom s pravidelnými vedeckými pozorovaniami. Založil ho uhorský šľachtic, vynikajúci odborník a všestranný … čítať ďalej >

Cena dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za rok 2019 pre Adama Tomašových

with Nekomentované

16. decembra 2019 sa v Prezentačnom centre AMOS Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (PriF UK) v Bratislave uskutočnil 4. ročník slávnostného odovzdávania  Ceny dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej. Z nominácií, ktoré boli poslané … čítať ďalej >

Deň otvorených dverí na pracovisku v Banskej Bystrici

with Nekomentované

V tomto roku na naše pracovisko v Banskej Bystrici zavítalo počas Dňa otvorených dverí (7.11.2019) viac ako 40 detí 4. ročníka zo Základnej školy Štefana Moyzesa. Prví návštevníci sa stretli už pred … čítať ďalej >

Deň otvorených dverí v Geologickom odbore ÚVZ SAV v Bratislave

with Nekomentované

Novembrový Týždeň vedy a techniky je každoročne príležitosťou predstaviť aktivity geovedného pracoviska verejnosti, najmä pre žiakov a študentov, ktorí sú potenciálne nádejami pokračovania výskumu vo vedeckej inštitúcii. Vzhľadom na negatívny … čítať ďalej >

Dvadsiata česko-slovensko-poľská paleontologická konferencia

with Nekomentované

Regionálne paleontologické konferencie boli a sú jedinečnou príležitosťou pre výmenu vedeckých poznatkov a platformou na organizovanie odbornej spolupráce v domácom prostredí. Podmienky na ich usporadúvanie však závisia na personálnom a organizačnom … čítať ďalej >

1 2 3 4 9