Zemetrasenie v Záhrebe bolo pocítené aj na Slovensku

with Nekomentované

V nedeľu 22. marca 2020 o 6:24 hod. SEČ zasiahlo územie Chorvátska zemetrasenie, ktoré spôsobilo škody na viacerých budovách a pamiatkach. Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo cca 7 km severovýchodne od Záhrebu. Magnitúdo zemetrasenia, … čítať ďalej >

Víťazstvo Lucie Žatkovej v súťaži prezentácií posterov na konferencii Geochémia 2019

with Nekomentované

Doktorandka nášho ústavu, Mgr. Lucia Žatková, získala cenu Stanislava Gazdu za najlepší poster mladých vedeckých pracovníkov na konferencii GEOCHÉMIA 2019, ktorá sa konala v Častej – Papierničke v dňoch 3.-4. 12. 2019. … čítať ďalej >

Základy vied o Zemi a vesmíre sú už vyše 150 rokov v Hurbanove

with Nekomentované

Z pohľadu prírodných vied drží Hurbanovo niekoľko slovenských, európskych, ba aj svetových naj. Je najstarším slovenským vedeckým pracoviskom s pravidelnými vedeckými pozorovaniami. Založil ho uhorský šľachtic, vynikajúci odborník a všestranný … čítať ďalej >

Cena dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za rok 2019 pre Adama Tomašových

with Nekomentované

16. decembra 2019 sa v Prezentačnom centre AMOS Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (PriF UK) v Bratislave uskutočnil 4. ročník slávnostného odovzdávania  Ceny dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej. Z nominácií, ktoré boli poslané … čítať ďalej >

Deň otvorených dverí na pracovisku v Banskej Bystrici

with Nekomentované

V tomto roku na naše pracovisko v Banskej Bystrici zavítalo počas Dňa otvorených dverí (7.11.2019) viac ako 40 detí 4. ročníka zo Základnej školy Štefana Moyzesa. Prví návštevníci sa stretli už pred … čítať ďalej >

Deň otvorených dverí v Geologickom odbore ÚVZ SAV v Bratislave

with Nekomentované

Novembrový Týždeň vedy a techniky je každoročne príležitosťou predstaviť aktivity geovedného pracoviska verejnosti, najmä pre žiakov a študentov, ktorí sú potenciálne nádejami pokračovania výskumu vo vedeckej inštitúcii. Vzhľadom na negatívny … čítať ďalej >

Dvadsiata česko-slovensko-poľská paleontologická konferencia

with Nekomentované

Regionálne paleontologické konferencie boli a sú jedinečnou príležitosťou pre výmenu vedeckých poznatkov a platformou na organizovanie odbornej spolupráce v domácom prostredí. Podmienky na ich usporadúvanie však závisia na personálnom a organizačnom … čítať ďalej >

Noc výskumníkov 2019 v Bratislave

with Nekomentované

Ústav vied o Zemi SAV so sídlom v Bratislave sa už tradične zúčastnil Festivalu vedy – Európskej noci výskumníkov, ktorý sa konal dňa 27. 9. 2019. V bratislavskej Starej tržnici výskumníci ústavu prezentovali … čítať ďalej >

Medzinárodná konferencia venovaná 70. výročiu založenia časopisu Geologica Carpathica

with Nekomentované

Medzinárodná konferencia venovaná 70. výročiu založenia časopisu Geologica Carpathica a 100. výročiu narodenia akademika Bohuslava Cambela sa konala v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach v dňoch 9.-12. 10. 2019. Príspevky na konferencii … čítať ďalej >

Noc výskumníkov 2019 v Banskej Bystrici

with Nekomentované

Ústav Vied o Zemi SAV v Banskej Bystrici sa aj tento rok zúčastnil festivalu vedy – Európska noc výskumníkov. V stánku s názvom „Biomarkery – svedkovia dávneho života“ sme prezentovali výskum prebiehajúci na pôde našej … čítať ďalej >

1 2 3 4 9