Magnetotelurické merania v Laponsku

with Nekomentované

Pracovníci oddelenia geomagnetizmu Ústavu vied o Zemi SAV Ján Vozár, Jozef Madzin a Lenka Ondrášová sa v spolupráci s kolegami z Technickej univerzity v Lulei a z geofyzikálneho ústavu Českej akadémie vied v dňoch 13.7. … čítať ďalej >

Bulgarian-Slovak cooperation on Jurassic foraminifers funded by the National Scholarship Programme

with Nekomentované

We are pleased to report that our long-term collaborator Prof. Daria K. Ivanova (Department of Paleontology, Stratigraphy and Sedimentology, Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences) worked at our institute in … čítať ďalej >

Paleontologická expedícia v Uzbekistane

with Nekomentované

Dr. Rastislav Milovský a Mgr. Juraj Šurka, z detašovaného pracoviska ÚVZ SAV v Banskej Bystrici, sa od 22. septembra do 12. októbra 2021 aktívne zúčastnili paleontologickej expedície v Uzbekistane v … čítať ďalej >

Slovenskí vedci merali na Etne gravitačné dáta

with Nekomentované

Kolegovia Pavol Zahorec z Oddelenia gravimetrie a geodynamiky Ústavu vied o Zemi SAV a Juraj Papčo z Katedry globálnej geodézie a geoinformatiky STU v Bratislave sa v minulých dňoch nachádzali na sopke Etna na … čítať ďalej >

Horúca vlna v júni 2021 zasiahla aj vysokohorské prostredie

with Nekomentované

Stabilné anticyklonálne počasie, ktoré zasiahlo Európu v druhej a tretej júnovej dekáde 2021 viedlo k dlhšie trvajúcemu obdobiu extrémne vysokých teplôt vzduchu na celom území Slovenska – horúcej vlne. Štúdie z celého sveta … čítať ďalej >

Ústav vied o Zemi SAV úspešne bodoval v Cenách Slovenskej akadémie vied za rok 2020

with Nekomentované

V komornom prostredí Malého kongresového centra SAV v Bratislave na Štefánikovej ulici  oceňovali aj tento rok špičkových vedcov SAV. Ceny Slovenskej akadémie vied sú najvyšším ocenením tvorivej činnosti jej vedcov. Dodržiavanie prísnych … čítať ďalej >

Týždeň európskych geoparkov v Slovenskej akadémii vied – Výstava Geoparky a geoturizmus na Slovensku

with Nekomentované

Slovenská akadémia vied, Slovenská agentúra životného prostredia a Medzirezortná komisia Siete geoparkov SR pri príležitosti konania environmentálno-edukačného podujatia „Týždeň európskych geoparkov“ inštalovali v areáli SAV v Bratislave – Patrónke pred Aulou SAV, … čítať ďalej >

Doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD. úspešne obhájil doktorskú dizertačnú prácu

with Nekomentované

Zložitá doba už vyše roka nepraje štandardnej vedeckej práci, priamym medzinárodným kontaktom, stretnutiam. Napriek tomu naši vedeckí pracovníci dosahujú výsledky, ktoré sú potvrdením ich dlhoročnej cieľavedomej a úspešnej osobnej angažovanosti … čítať ďalej >

Najvýznamnejšie výsledky vedeckého výskumu Ústavu vied o Zemi SAV publikované v roku 2020

with Nekomentované

Každoročne, pri zostavovaní ročnej správy ústavu, sú v rámci publikácií, na ktorých sa podieľali pracovníci Ústavu vied o Zemi SAV, vedeckou radou ústavu vybrané po tri najvýznamnejšie výsledky vedeckého výskumu publikované v príslušnom … čítať ďalej >

Slovensko dalo svetu nový minerál – dobšináit

with Nekomentované

Dobšináit, Ca dominantný člen roselitovej skupiny je v poradí 23. nový minerál nájdený na území Slovenska. Začiatkom februára 2021 ho schválila Komisia pre nové minerály, nomenklatúru a klasifikáciu pri medzinárodnej … čítať ďalej >

1 2 3 4 5 6 13