Najvýznamnejšie výsledky vedeckého výskumu Ústavu vied o Zemi SAV publikované v roku 2020

with Nekomentované

Každoročne, pri zostavovaní ročnej správy ústavu, sú v rámci publikácií, na ktorých sa podieľali pracovníci Ústavu vied o Zemi SAV, vedeckou radou ústavu vybrané po tri najvýznamnejšie výsledky vedeckého výskumu publikované v príslušnom … čítať ďalej >

Slovensko dalo svetu nový minerál – dobšináit

with Nekomentované

Dobšináit, Ca dominantný člen roselitovej skupiny je v poradí 23. nový minerál nájdený na území Slovenska. Začiatkom februára 2021 ho schválila Komisia pre nové minerály, nomenklatúru a klasifikáciu pri medzinárodnej … čítať ďalej >

Zemetrasenie pri Handlovej

with Nekomentované

Vo štvrtok, 28. 1. 2021 o 09:16 SEČ (8:16 svetového času) bolo seizmickými stanicami Národnej siete seizmických staníc (NSSS), Lokálnej seizmickej siete východné Slovensko (LSSVS), prevádzkovanej Ústavom vied o Zemi SAV … čítať ďalej >

Mgr. Adam Tomašových, PhD. úspešne obhájil veľký doktorát

with Nekomentované

Po ôsmich rokoch bude mať Ústav vied o Zemi SAV nového doktora vied. Druhého decembra 2020 úspešne obhájil vedecký pracovník Adam Tomašových veľký doktorát (DrSc.). V geológii sa tak zaradí vo … čítať ďalej >

Bioklimatický výskum v Tatrách

with Nekomentované

Borovica horská – kosodrevina (Pinus mugo Turra) je najcharakteristickejšou drevinou alpínskeho pásma vo vysokých pohoriach na Slovensku. Dôsledky pôsobenia vysokých koncentrácií troposférického (alebo tiež prízemného či „zlého“) ozónu na borovicu … čítať ďalej >

Stratigrafické rozlíšenie fosílneho záznamu

with Nekomentované

Stratigrafické sukcesie v sedimentárnych vrtoch sú jedinečnými historickými archívmi minulých ekologických a klimatických eventov. Časové rozlíšenie takýchto záznamov z morských prostredí je ale často príliš hrubé (jedna vrstva časovo spriemeruje … čítať ďalej >

Významné ocenenia od Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra pre vedeckých pracovníkov Geologického odboru ÚVZ SAV v rokoch 2015–2019

with Nekomentované

Stalo sa už tradíciou, že v novembrových dňoch sa v priestoroch Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave, slávnostne udeľujú ocenenia. Ceny Dionýza Štúra a medaily ŠGÚDŠ udeľuje laureátom generálny … čítať ďalej >

Zemetrasenia na východnom Slovensku v regióne Zemplína

with Nekomentované

V priebehu jedného týždňa došlo pri Zemplínskej šírave k dvom zemetraseniam, ktoré mali makroseizmické účinky. V piatok 24. apríla 2020 o 1:18:27 hod. SELČ  (23. 4. 2020 23:18:27 UTC) zasiahlo východné … čítať ďalej >

Výberové konanie – apríl 2020

with Nekomentované

Výberové konanie – Vedecký pracovník   Riaditeľ Ústavu vied o Zemi SAV (ÚVZ) vypisuje výberové konanie na pozíciu: vedecký pracovník pre Oddelenie geomagnetizmu ÚVZ: Špecifikácia pracovného pomeru: zmluva na dobu … čítať ďalej >

Zemetrasenie v Záhrebe bolo pocítené aj na Slovensku

with Nekomentované

V nedeľu 22. marca 2020 o 6:24 hod. SEČ zasiahlo územie Chorvátska zemetrasenie, ktoré spôsobilo škody na viacerých budovách a pamiatkach. Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo cca 7 km severovýchodne od Záhrebu. Magnitúdo zemetrasenia, … čítať ďalej >

1 2 3 4 5 11