Zemetrasenie na strednom Považí

with Nekomentované

Dňa 17. augusta 2018 o 3:25 LSEČ došlo na strednom Považí k slabému zemetraseniu. Epicentrum zemetrasenia bolo približne 3 km východne od Trenčianskych Teplíc pri obci Omšenie (www.seismology.sk/Local_Earthquakes/). Lokálne magnitúdo bolo určené 2,9 … čítať ďalej >

Letná brigáda na Ústave vied o Zemi SAV

with Nekomentované

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i. sa pravidelne zúčastňuje akcií Noc výskumníkov a Týždeň vedy a techniky, kde prezentuje geovedný výskum. Začiatkom leta 2018 sa ústav vrátil k … čítať ďalej >

IF Geologica Carpathica za rok 2017

with Nekomentované

Impaktný faktor časopisu Geologica Carpathica za rok 2017 je 1.169.

Ako rýchlo rastú naše vrchy

with Nekomentované

Príprava geodetických bodov na presné opakované merania GPS súradníc v priečnom profile cez pohorie Kozie chrbty medzi Spišským Bystrým a Spišskou Teplicou. Merania na stabilizovaných bodoch by nám po troch … čítať ďalej >

Oznam o konaní volieb členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie

with Nekomentované

Oznámenie vedeckej rady ÚVZ SAV, v. v. i. o vyhlásení volieb do správnej rady ÚVZ SAV, v. v. i. Kandidát na člena správnej rady sa volí spomedzi zamestnancov verejnej vedeckej inštitúcie … čítať ďalej >

Kongres FORAMS 2018 — vrcholné podujatie svetovej mikropaleontológie v Škótsku

with Nekomentované

V dňoch 17. až 22. 6. 2018 hostilo hlavné mesto Škótska Edinburgh účastníkov kongresu FORAMS 2018. Význam tohto podujatia dokumentuje cez pol tisícky účastníkov pracujúcich vo výskume foraminifer z  hľadiska taxonómie … čítať ďalej >

Výstava Amonity Slovenska v Piešťanoch

with Nekomentované

Vo výstavných priestoroch Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch otvorili výstavu Amonity Slovenska, ktorá potrvá do 8. júla . Autorom výstavy je Tomáš Mlynský, externý doktorand Ústavu vied o Zemi SAV. Viac … čítať ďalej >

Pracovný pobyt Mariana Janáka v Pekingu na pozvanie Čínskej akadémie geologických vied

with Nekomentované

RNDr. Marian Janák, DrSc. bol pozvaný Čínskou akadémiou geologických vied na pracovný pobyt v Číne v dňoch 27. mája až 10. júna 2018. V Pekingu Dr. Janák predniesol prednášku s názvom … čítať ďalej >

Pracovníci nášho ústavu účastníkmi jursko-kriedového workshopu v Kroměříži

with Nekomentované

V dňoch 14. až 18. 5. 2018 sa v Justičnej akadémii v Kroměříži uskutočnilo medzinárodné stretnutie (workshop Beriaskej skupiny Medzinárodnej komisie pre stratigrafiu – ICS) vedcov zaoberajúcich sa datovaním hornín … čítať ďalej >

V západných Čechách sa triasla zem

with Nekomentované

V pondelok 21.5.2018 krátko po 23 hodine LSEČ zasiahlo oblasť zapadných čiech (Chebsko) zemetrasenie s lokálnym magnitúdom 3.8. Zemetrasenie je súčasťou siezmického roja, ktoré sú pre túto oblasť typické. Zemetrasenie … čítať ďalej >

1 2 3 4 6