Slovenskí vedci merali na Etne gravitačné dáta

with Nekomentované

Kolegovia Pavol Zahorec z Oddelenia gravimetrie a geodynamiky Ústavu vied o Zemi SAV a Juraj Papčo z Katedry globálnej geodézie a geoinformatiky STU v Bratislave sa v minulých dňoch nachádzali na sopke Etna na … čítať ďalej >

with Nekomentované

Riaditeľ Ústavu vied o Zemi SAV vypisuje výberové konanie na pozíciu: vedecký pracovník v Ústave vied o Zemi SAV – Geologickom odbore, so zameraním –  špecialista na mineralógiu a geochémiu rozvinutých … čítať ďalej >

Horúca vlna v júni 2021 zasiahla aj vysokohorské prostredie

with Nekomentované

Stabilné anticyklonálne počasie, ktoré zasiahlo Európu v druhej a tretej júnovej dekáde 2021 viedlo k dlhšie trvajúcemu obdobiu extrémne vysokých teplôt vzduchu na celom území Slovenska – horúcej vlne. Štúdie z celého sveta … čítať ďalej >

Ústav vied o Zemi SAV úspešne bodoval v Cenách Slovenskej akadémie vied za rok 2020

with Nekomentované

V komornom prostredí Malého kongresového centra SAV v Bratislave na Štefánikovej ulici  oceňovali aj tento rok špičkových vedcov SAV. Ceny Slovenskej akadémie vied sú najvyšším ocenením tvorivej činnosti jej vedcov. Dodržiavanie prísnych … čítať ďalej >

Týždeň európskych geoparkov v Slovenskej akadémii vied – Výstava Geoparky a geoturizmus na Slovensku

with Nekomentované

Slovenská akadémia vied, Slovenská agentúra životného prostredia a Medzirezortná komisia Siete geoparkov SR pri príležitosti konania environmentálno-edukačného podujatia „Týždeň európskych geoparkov“ inštalovali v areáli SAV v Bratislave – Patrónke pred Aulou SAV, … čítať ďalej >

Doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD. úspešne obhájil doktorskú dizertačnú prácu

with Nekomentované

Zložitá doba už vyše roka nepraje štandardnej vedeckej práci, priamym medzinárodným kontaktom, stretnutiam. Napriek tomu naši vedeckí pracovníci dosahujú výsledky, ktoré sú potvrdením ich dlhoročnej cieľavedomej a úspešnej osobnej angažovanosti … čítať ďalej >

Najvýznamnejšie výsledky vedeckého výskumu Ústavu vied o Zemi SAV publikované v roku 2020

with Nekomentované

Každoročne, pri zostavovaní ročnej správy ústavu, sú v rámci publikácií, na ktorých sa podieľali pracovníci Ústavu vied o Zemi SAV, vedeckou radou ústavu vybrané po tri najvýznamnejšie výsledky vedeckého výskumu publikované v príslušnom … čítať ďalej >

Slovensko dalo svetu nový minerál – dobšináit

with Nekomentované

Dobšináit, Ca dominantný člen roselitovej skupiny je v poradí 23. nový minerál nájdený na území Slovenska. Začiatkom februára 2021 ho schválila Komisia pre nové minerály, nomenklatúru a klasifikáciu pri medzinárodnej … čítať ďalej >

Zemetrasenie pri Handlovej

with Nekomentované

Vo štvrtok, 28. 1. 2021 o 09:16 SEČ (8:16 svetového času) bolo seizmickými stanicami Národnej siete seizmických staníc (NSSS), Lokálnej seizmickej siete východné Slovensko (LSSVS), prevádzkovanej Ústavom vied o Zemi SAV … čítať ďalej >

Mgr. Adam Tomašových, PhD. úspešne obhájil veľký doktorát

with Nekomentované

Po ôsmich rokoch bude mať Ústav vied o Zemi SAV nového doktora vied. Druhého decembra 2020 úspešne obhájil vedecký pracovník Adam Tomašových veľký doktorát (DrSc.). V geológii sa tak zaradí vo … čítať ďalej >

1 2 3 4 11