• Vitajte na stránkach Ústavu vied o Zemi SAV
    VEDA JE BUDÚCNOSŤ

Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied koncepčne rozvíja vedy o Zemi výskumom geologickej stavby a geodynamickej evolúcie Zeme, jej horninového zloženia a evolúcie života ako i interpretácie geofyzikálnych polí a seizmicity, s použitím najmodernejších metód a prístrojového vybavenia. Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied tvoria dva odbory - Geologický odbor a Geofyzikálny odbor, ktoré boli etablované z ústavov založených v roku 1953.

Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied vznikol 1. 7. 2015 zlúčením Geologického ústavu SAV (teraz Geologický odbor ÚVZ SAV) a Geofyzikálneho ústavu SAV (teraz Geofyzikálny odbor ÚVZ SAV) a je štátnou príspevkovou organizáciou.

Geologický odbor

 

Geofyzikálny odbor

všetky aktuality >>

Nahlásenie pozorovania zemetrasenia

Pocítili ste zemetrasenie? Vyplňte náš makroseizmický dotazník.
otvoriť dotazník