Explanations:

Workplace: BA — Bratislava, BB — Banská Bystrica, HU — Hurbanovo, SL — Stará Lesná + Skalnaté Pleso

Scientists

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Aubrecht, Roman prof. RNDr., PhD.+421 2 6029 6543aubrecht@fns.uniba.skBA
Bednárik, Martin Ing., PhD.+421 2 5941 0609geofmabe@savba.skBA
Bezák, Vladimír RNDr., CSc.+421 2 5941 0613geofbezv@savba.skBA
Bičárová, Svetlana Ing., PhD.+421 52 787 9165bicarova@ta3.skSL
Bielik, Miroslav prof. RNDr., DrSc.+421 2 6029 6359geofmiro@savba.skBA
Brimich, Ladislav RNDr., CSc.+421 2 5941 0600geofbrim@savba.skBA
Bučová, Jana Mgr., PhD.+421 48 321 3211geofjabu@savba.skBB
Csicsay, Kristián Mgr., PhD.+421 2 5941 0611Kristian.Csicsay@savba.skBA
Dérerová, Jana Mgr., PhD.+421 2 5941 0604geofjade@savba.skBA
Fojtíková, Lucia Mgr., PhD.+421 2 5941 0611geoflufo@savba.skBA
Guba, Peter doc. Mgr., PhD.+421 2 5941 0613guba@fmph.uniba.skBA
Holko, Ladislav RNDr., CSc.ladislav.holko@savba.skSL
Kohút, Igor Mgr., PhD.+421 2 5941 0602geofkohi@savba.skBA
Kristek, Jozef doc. Mgr., PhD.+421 2 5941 0611geofkris@savba.skBA
Kristeková, Miriam Mgr., PhD.+421 2 5941 0611geofmikr@savba.skBA
Madzin, Jozef Mgr., PhD.+421 48 321 3211geofjoma@savba.skBB
Majcin, Dušan RNDr., CSc.+421 2 5941 0602geofmadu@savba.skBA
Marsenić, Alexandra RNDr., PhD.+421 2 5941 0615geofalma@savba.skBA
Moczo, Peter prof. RNDr., DrSc.+421 2 6029 5179moczo@fmph.uniba.skBA
Nejedlík, Pavol RNDr., CSc.+421 2 5941 0605geofpane@savba.skBA
Pánisová, Jaroslava Mgr., PhD.+421 2 5941 0603geofjapa@savba.skBA
Pažák, Peter RNDr.PhD.+421 2 5941 0611peter.pazak@savba.skBA
Podhorský, Dušan (emeritus) prof. RNDr., DrSc.+421 2 5941 0605geofdupo@savba.skBA
Revallo, Miloš Mgr., PhD.+421 2 5941 0612geofmire@savba.skBA
Smetanová, Iveta RNDr., PhD.+421 2 5941 0615geofivas@savba.skBA
Šoltis, Tomáš RNDr., PhD.+421 2 5941 0616geoftoso@savba.skBA
Tomek, Čestmír RNDr., CSc.geoftome@savba.skBA
Váczyová, Magdaléna RNDr., PhD.+421 35 760 2211magdi@geomag.skHU
Vajda, Peter RNDr., PhD.+421 2 5941 0603geofvajd@savba.skBA
Valach, Fridrich Mgr., PhD.+421 35 760 2211fridrich@geomag.skHU
Vozár, Ján RNDr., PhD.+421 2 5941 0613geofjavo@savba.skBA
Zahorec, Pavol Mgr., PhD.+421 48 321 3211zahorec@post.skBB

PhD. students

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Margočová, Zuzana Mgr.+421 2 5941 0611geofzuma@savba.skBA

Other

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Almásiová, Oľga +421 35 760 2211olina@geomag.skHU
Beniaková, Emília +421 2 5941 0601geofmibe@savba.skBA
Bilčík, Dušan RNDr.+421 2 5941 0602geofdubi@savba.skBA
Bittó, Ladislav +421 2 5941 0601geoflabi@savba.skBA
Bognar, Marianna +421 2 5941 0626geofmabo@savba.skBA
Bohuš, Ivan +421 52 787 9179bohus@ta3.skSL
Božik, Dušan +421 52 787 9179bozik@ta3.skSL
Buchholzerová, Anna Mgr.+421 52 787 9179anna.buchholcerova@gmail.comSL
Bystrický, Erik Mgr.+421 2 5941 0611geoferby@savba.skBA
Cipciar, Andrej RNDr.+421 2 5941 0611geofanci@savba.skBA
Haršányiová, Alena HU
Kysel, Róbert RNDr., PhD.+421 2 5941 0611geofroky@savba.sk
Naščáková, Dagmar Mgr.+421 2 5941 0626BA
Pírová, Terézia BA
Pohánka, Vladimír +421 2 5941 0602geofpohv@savba.skBA
Radimáková, Alžbeta +421 2 5930 9292geofbeta@savba.skBA
Srbecký, Miroslav Ing.+421 2 5941 0611geofmisr@savba.skBA
Šternócky, Juraj +421 35 760 2211HU
Vajkai, Melinda Mgr.+421 35 760 2211vajkaim@gmail.comHU