Explanations:

Workplace: BA — Bratislava, BB — Banská Bystrica, HU — Hurbanovo, SL — Stará Lesná + Skalnaté Pleso

Name Title Phone E-mail Workplace
Almásiová, Oľga +421 35 760 2211olina@geomag.skHU
Aubrecht, Roman prof. RNDr., PhD.+421 2 6029 6543aubrecht@fns.uniba.skBA
Bednárik, Martin Ing., PhD.+421 2 5941 0609geofmabe@savba.skBA
Beniaková, Emília +421 2 5941 0601geofmibe@savba.skBA
Bezák, Vladimír RNDr., CSc.+421 2 5941 0613geofbezv@savba.skBA
Bičárová, Svetlana Ing., PhD.+421 52 787 9165bicarova@ta3.skSL
Bielik, Miroslav prof. RNDr., DrSc.+421 2 6029 6359geofmiro@savba.skBA
Bilčík, Dušan RNDr.+421 2 5941 0602geofdubi@savba.skBA
Biroň, Adrián RNDr., CSc.+421 48 321 3211biron@savbb.skBB
Bittó, Ladislav +421 2 5941 0601geoflabi@savba.skBA
Bognar, Marianna +421 2 5941 0626geofmabo@savba.skBA
Bohuš, Ivan +421 52 787 9179bohus@ta3.skSL
Božik, Dušan +421 52 787 9179bozik@ta3.skSL
Brimich, Ladislav RNDr., CSc.+421 2 5941 0600geofbrim@savba.skBA
Broska, Igor RNDr., DrSc.+421 2 3229 3202geolbros@savba.skBA
Buchholzerová, Anna Mgr.+421 52 787 9179anna.buchholcerova@gmail.comSL
Bučová, Jana Mgr., PhD.+421 48 321 3211geofjabu@savba.skBB
Bystrický, Erik Mgr.+421 2 5941 0611geoferby@savba.skBA
Cipciar, Andrej RNDr.+421 2 5941 0611geofanci@savba.skBA
Csicsay, Kristián Mgr., PhD.+421 2 5941 0611Kristian.Csicsay@savba.skBA
Demeterová, Hana Mgr.+421 48 321 3211demeterova@savbb.skBB
Dérerová, Jana Mgr., PhD.+421 2 5941 0604geofjade@savba.skBA
Dodrvová, Lucia RNDr.+421 2 3229 3207geolludo@savba.skBA
Fekete, Kamil Mgr.+421 2 3229 3224geolkafe@savba.skBA
Fojtíková, Lucia Mgr., PhD.+421 2 5941 0611geoflufo@savba.skBA
Fuksi, Tomáš Mgr.+421 2 3229 3224geoltofu@savba.skBA
Golej, Marián Mgr., PhD.+421 2 3229 3214geolmgol@savba.skBA
Guba, Peter doc. Mgr., PhD.+421 2 5941 0613guba@fmph.uniba.skBA
Halašiová, Nataša Mgr.+421 48 321 3211halasi@savbb.skBB
Haršányiová, Alena HU
Holko, Ladislav RNDr., CSc.ladislav.holko@savba.skSL
Hrabovský, Juraj Mgr.PhD.geoljuhr@savba.skBA
Hurai, Vratislav doc. RNDr., DrSc.+421 2 3229 3209geolvrah@savba.skBA
Ivaničová, Iveta +421 48 321 3211ivanicova@savbb.skBB
Janák, Marian RNDr., DrSc.+421 2 3229 3213geolmjan@savba.skBA
Jeleň, Stanislav doc. RNDr., CSc.+421 48 321 3211jelen@savbb.skBA
Kleinová, Adriana Mgr.+421 2 3229 3211geolklei@savba.skBA
Kohút, Igor Mgr., PhD.+421 2 5941 0602geofkohi@savba.skBA
Kohút, Milan RNDr., CSc.+421 2 3229 3215geolmkoh@savba.skBA
Kotulová, Júlia RNDr., PhD.+421 2 3229 3247geolkotu@savba.skBA
Kovacs, Erika Mgr.+421 48 321 3211kovacs@savbb.skBB
Kristek, Jozef doc. Mgr., PhD.+421 2 5941 0611geofkris@savba.skBA
Kristeková, Miriam Mgr., PhD.+421 2 5941 0611geofmikr@savba.skBA
Kysel, Róbert RNDr., PhD.+421 2 5941 0611geofroky@savba.sk
Kyška-Pipík, Radovan Dr., PhD.+421 48 321 3211pipik@savbb.skBB
Lexa, Jaroslav RNDr., CSc.+421 2 3229 3217geoljalx@savba.skBA
Luhová, Ľubica Mgr.+421 48 321 3211luhova@savbb.skBB
Luptáková, Eva Mgr.+421 2 3229 3210geolkniz@savba.skBA
Luptáková, Jarmila Mgr., PhD.+421 48 321 3211luptakova@savbb.skBB
Madarás, Ján RNDr., PhD.+421 2 3229 3203geoljama@savba.skBA
Madzin, Jozef Mgr., PhD.+421 48 321 3211geofjoma@savba.skBB
Majcin, Dušan RNDr., CSc.+421 2 5941 0602geofmadu@savba.skBA
Margočová, Zuzana Mgr.+421 2 5941 0611geofzuma@savba.skBA
Marsenić, Alexandra RNDr., PhD.+421 2 5941 0615geofalma@savba.skBA
Michalík, Jozef doc. RNDr., DrSc.+421 2 3229 3206geolmich@savba.skBA
Mikuš, Tomáš Mgr., PhD.+421 48 321 3211mikus@savbb.skBB
Milovská, Stanislava Mgr., PhD.+421 48 321 3211milovska@savbb.skBB
Milovský, Rastislav Mgr., PhD.+421 48 321 3211milovsky@savbb.skBB
Mlynský, Tomáš (ext.) Mgr.
Moczo, Peter prof. RNDr., DrSc.+421 2 6029 5179moczo@fmph.uniba.skBA
Müller, Tamás Msc.+421 48 321 3211beregond02@gmail.comBB
Naščáková, Dagmar Mgr.+421 2 5941 0626BA
Nejedlík, Pavol RNDr., CSc.+421 2 5941 0605geofpane@savba.skBA
Ozdínová, Silvia RNDr., PhD.+421 2 3229 3218geolsisa@savba.skBA
Packa, Ľudovít +421 2 3229 3247BA
Paľová, Henrieta Ing.+421 48 321 3211palova@savbb.skBB
Pánisová, Jaroslava Mgr., PhD.+421 2 5941 0603geofjapa@savba.skBA
Pažák, Peter RNDr.PhD.+421 2 5941 0611peter.pazak@savba.skBA
Petrík, Igor RNDr., DrSc.+421 2 3229 3208geolpetr@savba.skBA
Pírová, Terézia BA
Podhorský, Dušan (emeritus) prof. RNDr., DrSc.+421 2 5941 0605geofdupo@savba.skBA
Pohánka, Vladimír +421 2 5941 0602geofpohv@savba.skBA
Pramuková, Štefánia Mgr.+421 2 3229 3247geolslia@savba.skBA
Pulišová, Zuzana Mgr.+421 48 321 3211pulisova@savbb.skBB
Puškelová, Ľubica RNDr.+421 2 3229 3221geolpus@savba.skBA
Radimáková, Alžbeta +421 2 5930 9292geofbeta@savba.skBA
Ramaj, Branislav +421 48 321 3211ramaj@savbb.skBB
Revallo, Miloš Mgr., PhD.+421 2 5941 0612geofmire@savba.skBA
Rigová, Jana Mgr.+421 48 321 3211rigova@savbb.skBB
Seko, Michal (ext.) Mgr.
Siman, Pavol RNDr., PhD.+421 2 3229 3247geolsima@savba.skBA
Šimo, Vladimír Mgr., PhD.+421 2 3229 3216geolsimo@savba.skBA
Šipková, Mária Mgr.+421 2 3229 3201geolinst@savba.skBA
Smetanová, Iveta RNDr., PhD.+421 2 5941 0615geofivas@savba.skBA
Šoltis, Tomáš RNDr., PhD.+421 2 5941 0616geoftoso@savba.skBA
Soták, Ján doc. RNDr., DrSc.+421 48 321 3211sotak@savbb.skBB
Srbecký, Miroslav Ing.+421 2 5941 0611geofmisr@savba.skBA
Starek, Dušan Mgr., PhD.+421 2 3229 3219geolstar@savba.skBA
Šternócky, Juraj +421 35 760 2211HU
Šurka, Juraj Mgr.+421 48 321 3211surka@savbb.skBB
Svitáčová, Alžbeta +421 48 321 3211svitacova@savbb.skBB
Sýkorová, Jana Mgr.+421 2 3229 3205geolsyko@savba.skBA
Szabóová, Monika Mgr.+421 2 3229 3212geolmoni@savba.skBA
Tomašových, Adam Mgr., PhD.+421 2 3229 3214geoltoma@savba.skBA
Tomek, Čestmír RNDr., CSc.geoftome@savba.skBA
Troppová, Danka Mgr.+421 48 321 3211troppova@savbb.skBB
Urblík, Jakub Mgr.+421 2 3229 3225BA
Váczyová, Magdaléna RNDr., PhD.+421 35 760 2211magdi@geomag.skHU
Vajda, Peter RNDr., PhD.+421 2 5941 0603geofvajd@savba.skBA
Vajkai, Melinda Mgr.+421 35 760 2211vajkaim@gmail.comHU
Valach, Fridrich Mgr., PhD.+421 35 760 2211fridrich@geomag.skHU
Vďačný, Marek Mgr., PhD.+421 2 3229 3204geolmavd@savba.skBA
Vozár, Ján RNDr., PhD.+421 2 5941 0613geofjavo@savba.skBA
Vozár, Jozef (emeritus) RNDr., DrSc.+421 2 3229 3203geoljovo@savba.skBA
Vrábelová, Beáta +421 2 3229 3207geolvrab@savba.skBA
Vršanský, Peter Mgr., PhD.+421 2 3229 3220geolvrsa@savba.skBA
Zahorec, Pavol Mgr., PhD.+421 48 321 3211zahorec@post.skBB
Žecová, Katarína (ext.) RNDr.
Zrubáková, Zuzana Mgr.+421 2 3229 3225geolzuzi@savba.skBA