Explanations:

Workplace: BA — Bratislava, BB — Banská Bystrica, HU — Hurbanovo, SL — Stará Lesná + Skalnaté Pleso

Name Title Phone E-mail Workplace
Almásiová, Oľga +421 35 760 2211ks.ga1513122434moeg@1513122434anilo1513122434HU
Antolíková (Ozdínová), Silvia RNDr., PhD.+421 2 3229 3218ks.ab1513122434vas@a1513122434sislo1513122434eg1513122434BA
Aubrecht, Roman prof. RNDr., PhD.+421 2 6029 6543ks.ab1513122434inu.s1513122434nf@th1513122434cerbu1513122434a1513122434BA
Bačík, Peter doc. Mgr., PhD.BA
Bednárik, Martin Ing., PhD.+421 2 5941 0609ks.ab1513122434vas@e1513122434bamfo1513122434eg1513122434BA
Beniaková, Emília +421 2 5941 0601ks.ab1513122434vas@e1513122434bimfo1513122434eg1513122434BA
Bezák, Vladimír RNDr., CSc.+421 2 5941 0613ks.ab1513122434vas@v1513122434zebfo1513122434eg1513122434BA
Bičárová, Svetlana Ing., PhD.+421 52 787 9165ks.3a1513122434t@avo1513122434racib1513122434SL
Bielik, Miroslav prof. RNDr., DrSc.+421 2 6029 6359ks.ab1513122434vas@o1513122434rimfo1513122434eg1513122434BA
Bilčík, Dušan RNDr.+421 2 5941 0602ks.ab1513122434vas@i1513122434budfo1513122434eg1513122434BA
Biroň, Adrián RNDr., CSc.+421 48 321 3211ks.bb1513122434vas@n1513122434orib1513122434BB
Bittó, Ladislav +421 2 5941 0601ks.ab1513122434vas@i1513122434balfo1513122434eg1513122434BA
Bognar, Marianna +421 2 5941 0626ks.ab1513122434vas@o1513122434bamfo1513122434eg1513122434BA
Bohuš, Ivan +421 52 787 9179ks.3a1513122434t@suh1513122434ob1513122434SL
Božik, Dušan +421 52 787 9179ks.3a1513122434t@kiz1513122434ob1513122434SL
Brimich, Ladislav RNDr., CSc.+421 2 5941 0600ks.ab1513122434vas@m1513122434irbfo1513122434eg1513122434BA
Broska, Igor RNDr., DrSc.+421 2 3229 3202ks.ab1513122434vas@s1513122434orblo1513122434eg1513122434BA
Buchholzerová, Anna Mgr.+421 52 787 9179moc.l1513122434iamg@1513122434avore1513122434clohh1513122434cub.a1513122434nna1513122434SL
Bučová, Jana Mgr., PhD.+421 48 321 3211ks.ab1513122434vas@u1513122434bajfo1513122434eg1513122434BB
Bystrický, Erik Mgr.+421 2 5941 0611ks.ab1513122434vas@y1513122434brefo1513122434eg1513122434BA
Chovanová (Margočová), Zuzana Mgr.+421 2 5941 0611ks.ab1513122434vas@a1513122434muzfo1513122434eg1513122434BA
Cipciar, Andrej RNDr.+421 2 5941 0611ks.ab1513122434vas@i1513122434cnafo1513122434eg1513122434BA
Csicsay, Kristián Mgr., PhD.+421 2 5941 0611ks.ab1513122434vas@y1513122434ascis1513122434C.nai1513122434tsirK1513122434BA
Demeterová, Hana Mgr.+421 48 321 3211ks.bb1513122434vas@a1513122434voret1513122434emed1513122434BB
Dérerová, Jana Mgr., PhD.+421 2 5941 0604ks.ab1513122434vas@e1513122434dajfo1513122434eg1513122434BA
Dodrvová, Lucia RNDr.+421 2 3229 3207ks.ab1513122434vas@o1513122434dullo1513122434eg1513122434BA
Fekete, Kamil Mgr.+421 2 3229 3224ks.ab1513122434vas@e1513122434faklo1513122434eg1513122434BA
Fojtíková, Lucia Mgr., PhD.+421 2 5941 0611ks.ab1513122434vas@o1513122434fulfo1513122434eg1513122434BA
Fuksi, Tomáš Mgr.+421 2 3229 3224ks.ab1513122434vas@u1513122434fotlo1513122434eg1513122434BA
Gális, Martin Mgr., PhD.ks.ab1513122434vas@s1513122434ilag.1513122434nitra1513122434m1513122434BA
Golej, Marián Mgr., PhD.+421 2 3229 3214ks.ab1513122434vas@l1513122434ogmlo1513122434eg1513122434BA
Guba, Peter doc. Mgr., PhD.+421 2 5941 0613ks.ab1513122434inu.h1513122434pmf@a1513122434bug1513122434BA
Halašiová, Nataša Mgr.+421 48 321 3211ks.bb1513122434vas@i1513122434salah1513122434BB
Haršányiová, Alena HU
Holko, Ladislav RNDr., CSc.ks.ab1513122434vas@o1513122434kloh.1513122434valsi1513122434dal1513122434SL
Hrabovský, Juraj Mgr.PhD.ks.ab1513122434vas@r1513122434hujlo1513122434eg1513122434BA
Hurai, Vratislav doc. RNDr., DrSc.+421 2 3229 3209ks.ab1513122434vas@h1513122434arvlo1513122434eg1513122434BA
Ivaničová, Iveta +421 48 321 3211ks.bb1513122434vas@a1513122434vocin1513122434avi1513122434BB
Janák, Marian RNDr., DrSc.+421 2 3229 3213ks.ab1513122434vas@n1513122434ajmlo1513122434eg1513122434BA
Jeleň, Stanislav doc. RNDr., CSc.+421 48 321 3211ks.bb1513122434vas@n1513122434elej1513122434BA
Kleinová, Adriana Mgr.+421 2 3229 3211ks.ab1513122434vas@i1513122434elklo1513122434eg1513122434BA
Kohút, Igor Mgr., PhD.+421 2 5941 0602ks.ab1513122434vas@i1513122434hokfo1513122434eg1513122434BA
Kohút, Milan RNDr., CSc.+421 2 3229 3215ks.ab1513122434vas@h1513122434okmlo1513122434eg1513122434BA
Kotulová, Júlia RNDr., PhD.+421 2 3229 3247ks.ab1513122434vas@u1513122434toklo1513122434eg1513122434BA
Kristek, Jozef doc. Mgr., PhD.+421 2 5941 0611ks.ab1513122434vas@s1513122434irkfo1513122434eg1513122434BA
Kristeková, Miriam Mgr., PhD.+421 2 5941 0611ks.ab1513122434vas@r1513122434kimfo1513122434eg1513122434BA
Kysel, Róbert RNDr., PhD.+421 2 5941 0611ks.ab1513122434vas@y1513122434korfo1513122434eg1513122434
Kyška-Pipík, Radovan Dr., PhD.+421 48 321 3211ks.bb1513122434vas@k1513122434ipip1513122434BB
Lexa, Jaroslav RNDr., CSc.+421 2 3229 3217ks.ab1513122434vas@x1513122434lajlo1513122434eg1513122434BA
Luhová, Ľubica Mgr.+421 48 321 3211ks.bb1513122434vas@a1513122434vohul1513122434BB
Luptáková, Eva Mgr.+421 2 3229 3210ks.ab1513122434vas@z1513122434inklo1513122434eg1513122434BA
Luptáková, Jarmila Mgr., PhD.+421 48 321 3211ks.bb1513122434vas@a1513122434vokat1513122434pul1513122434BB
Madarás, Ján RNDr., PhD.+421 2 3229 3203ks.ab1513122434vas@a1513122434majlo1513122434eg1513122434BA
Madzin, Jozef Mgr., PhD.+421 48 321 3211ks.ab1513122434vas@a1513122434mojfo1513122434eg1513122434BB
Majcin, Dušan RNDr., CSc.+421 2 5941 0602ks.ab1513122434vas@u1513122434damfo1513122434eg1513122434BA
Marsenić, Alexandra RNDr., PhD.+421 2 5941 0615ks.ab1513122434vas@a1513122434mlafo1513122434eg1513122434BA
Michalík, Jozef doc. RNDr., DrSc.+421 2 3229 3206ks.ab1513122434vas@h1513122434cimlo1513122434eg1513122434BA
Mikuš, Tomáš Mgr., PhD.+421 48 321 3211ks.bb1513122434vas@s1513122434ukim1513122434BB
Milovská, Stanislava Mgr., PhD.+421 48 321 3211ks.bb1513122434vas@a1513122434ksvol1513122434im1513122434BB
Milovský, Rastislav Mgr., PhD.+421 48 321 3211ks.bb1513122434vas@y1513122434ksvol1513122434im1513122434BB
Mlynský, Tomáš (ext.) Mgr.
Moczo, Peter prof. RNDr., DrSc.+421 2 6029 5179ks.ab1513122434inu.h1513122434pmf@o1513122434zcom1513122434BA
Müller, Tamás Msc.+421 48 321 3211moc.l1513122434iamg@151312243420dno1513122434gereb1513122434BB
Naščáková, Dagmar Mgr.+421 2 5941 0626BA
Nejedlík, Pavol RNDr., CSc.+421 2 5941 0605ks.ab1513122434vas@e1513122434napfo1513122434eg1513122434BA
Nemčok, Michal Prof., DrSc.BA
Packa, Ľudovít +421 2 3229 3247BA
Paľová, Henrieta Ing.+421 48 321 3211ks.bb1513122434vas@a1513122434volap1513122434BB
Pánisová, Jaroslava Mgr., PhD.+421 2 5941 0603ks.ab1513122434vas@a1513122434pajfo1513122434eg1513122434BA
Pažák, Peter RNDr.PhD.+421 2 5941 0611ks.ab1513122434vas@k1513122434azap.1513122434retep1513122434BA
Petrík, Igor RNDr., DrSc.+421 2 3229 3208ks.ab1513122434vas@r1513122434teplo1513122434eg1513122434BA
Pírová, Terézia BA
Podhorský, Dušan (emeritus) prof. RNDr., DrSc.+421 2 5941 0605ks.ab1513122434vas@o1513122434pudfo1513122434eg1513122434BA
Pohánka, Vladimír +421 2 5941 0602ks.ab1513122434vas@v1513122434hopfo1513122434eg1513122434BA
Pramuková, Štefánia Mgr.+421 2 3229 3247ks.ab1513122434vas@a1513122434ilslo1513122434eg1513122434BA
Pulišová, Zuzana Mgr.+421 48 321 3211ks.bb1513122434vas@a1513122434vosil1513122434up1513122434BB
Puškelová, Ľubica RNDr.+421 2 3229 3221ks.ab1513122434vas@s1513122434uploe1513122434g1513122434BA
Radimáková, Alžbeta +421 2 5930 9292ks.ab1513122434vas@a1513122434tebfo1513122434eg1513122434BA
Ramachandrani, Dhavamani , MSc.+421 48 321 3211ks.bb1513122434vas@i1513122434namav1513122434ahdr1513122434BB
Ramaj, Branislav +421 48 321 3211ks.bb1513122434vas@j1513122434amar1513122434BB
Revallo, Miloš Mgr., PhD.+421 2 5941 0612ks.ab1513122434vas@e1513122434rimfo1513122434eg1513122434BA
Rigová, Jana Mgr.+421 48 321 3211ks.bb1513122434vas@a1513122434vogir1513122434BB
Seko, Michal (ext.) Mgr.
Siman, Pavol RNDr., PhD.+421 2 3229 3247ks.ab1513122434vas@a1513122434mislo1513122434eg1513122434BA
Šimo, Vladimír Mgr., PhD.+421 2 3229 3216ks.ab1513122434vas@o1513122434mislo1513122434eg1513122434BA
Šipková, Mária Mgr.+421 2 3229 3201ks.ab1513122434vas@t1513122434snilo1513122434eg1513122434BA
Smetanová, Iveta RNDr., PhD.+421 2 5941 0615ks.ab1513122434vas@s1513122434avifo1513122434eg1513122434BA
Soták, Ján doc. RNDr., DrSc.+421 48 321 3211ks.bb1513122434vas@k1513122434atos1513122434BB
Starek, Dušan Mgr., PhD.+421 2 3229 3219ks.ab1513122434vas@r1513122434atslo1513122434eg1513122434BA
Šternócky, Juraj +421 35 760 2211HU
Šurka, Juraj Mgr.+421 48 321 3211ks.bb1513122434vas@a1513122434krus1513122434BB
Svitáčová, Alžbeta +421 48 321 3211ks.bb1513122434vas@a1513122434vocat1513122434ivs1513122434BB
Sýkorová, Jana Mgr.+421 2 3229 3205ks.ab1513122434vas@o1513122434kyslo1513122434eg1513122434BA
Szabóová, Monika Mgr.+421 2 3229 3212ks.ab1513122434vas@i1513122434nomlo1513122434eg1513122434BA
Tomašových, Adam Mgr., PhD.+421 2 3229 3214ks.ab1513122434vas@a1513122434motlo1513122434eg1513122434BA
Tomek, Čestmír RNDr., CSc.ks.ab1513122434vas@e1513122434motfo1513122434eg1513122434BA
Troppová, Danka Mgr.+421 48 321 3211ks.bb1513122434vas@a1513122434voppo1513122434rt1513122434BB
Urblík, Jakub Mgr.+421 2 3229 3225BA
Váczyová, Magdaléna RNDr., PhD.+421 35 760 2211ks.ga1513122434moeg@1513122434idgam1513122434HU
Vajda, Peter RNDr., PhD.+421 2 5941 0603ks.ab1513122434vas@d1513122434javfo1513122434eg1513122434BA
Vajkai, Melinda Mgr.+421 35 760 2211moc.l1513122434iamg@1513122434miakj1513122434av1513122434HU
Valach, Fridrich Mgr., PhD.+421 35 760 2211ks.ga1513122434moeg@1513122434hcird1513122434irf1513122434HU
Vďačný, Marek Mgr., PhD.+421 2 3229 3204ks.ab1513122434vas@d1513122434vamlo1513122434eg1513122434BA
Vidhya, Marina MSc.+421 48 321 3211ks.bb1513122434vas@a1513122434niram1513122434v1513122434BB
Vozár, Ján RNDr., PhD.+421 2 5941 0613ks.ab1513122434vas@o1513122434vajfo1513122434eg1513122434BA
Vozár, Jozef (emeritus) RNDr., DrSc.+421 2 3229 3203ks.ab1513122434vas@o1513122434vojlo1513122434eg1513122434BA
Vrábelová, Beáta +421 2 3229 3207ks.ab1513122434vas@b1513122434arvlo1513122434eg1513122434BA
Vršanský, Peter Mgr., PhD.+421 2 3229 3220ks.ab1513122434vas@a1513122434srvlo1513122434eg1513122434BA
Zahorec, Pavol Mgr., PhD.+421 48 321 3211ks.ts1513122434op@ce1513122434rohaz1513122434BB
Žatková, Lucia Mgr.+421 48 321 3211ks.bb1513122434vas@a1513122434vokta1513122434z1513122434BB
Žecová, Katarína (ext.) RNDr.