Explanations:

Workplace: BA — Bratislava, BB — Banská Bystrica, HU — Hurbanovo, SL — Stará Lesná + Skalnaté Pleso

Name Title Phone E-mail Workplace
Almásiová, Oľga +421 35 760 2211ks.ga1508752298moeg@1508752298anilo1508752298HU
Antolíková (Ozdínová), Silvia RNDr., PhD.+421 2 3229 3218ks.ab1508752298vas@a1508752298sislo1508752298eg1508752298BA
Aubrecht, Roman prof. RNDr., PhD.+421 2 6029 6543ks.ab1508752298inu.s1508752298nf@th1508752298cerbu1508752298a1508752298BA
Bednárik, Martin Ing., PhD.+421 2 5941 0609ks.ab1508752298vas@e1508752298bamfo1508752298eg1508752298BA
Beniaková, Emília +421 2 5941 0601ks.ab1508752298vas@e1508752298bimfo1508752298eg1508752298BA
Bezák, Vladimír RNDr., CSc.+421 2 5941 0613ks.ab1508752298vas@v1508752298zebfo1508752298eg1508752298BA
Bičárová, Svetlana Ing., PhD.+421 52 787 9165ks.3a1508752298t@avo1508752298racib1508752298SL
Bielik, Miroslav prof. RNDr., DrSc.+421 2 6029 6359ks.ab1508752298vas@o1508752298rimfo1508752298eg1508752298BA
Bilčík, Dušan RNDr.+421 2 5941 0602ks.ab1508752298vas@i1508752298budfo1508752298eg1508752298BA
Biroň, Adrián RNDr., CSc.+421 48 321 3211ks.bb1508752298vas@n1508752298orib1508752298BB
Bittó, Ladislav +421 2 5941 0601ks.ab1508752298vas@i1508752298balfo1508752298eg1508752298BA
Bognar, Marianna +421 2 5941 0626ks.ab1508752298vas@o1508752298bamfo1508752298eg1508752298BA
Bohuš, Ivan +421 52 787 9179ks.3a1508752298t@suh1508752298ob1508752298SL
Božik, Dušan +421 52 787 9179ks.3a1508752298t@kiz1508752298ob1508752298SL
Brimich, Ladislav RNDr., CSc.+421 2 5941 0600ks.ab1508752298vas@m1508752298irbfo1508752298eg1508752298BA
Broska, Igor RNDr., DrSc.+421 2 3229 3202ks.ab1508752298vas@s1508752298orblo1508752298eg1508752298BA
Buchholzerová, Anna Mgr.+421 52 787 9179moc.l1508752298iamg@1508752298avore1508752298clohh1508752298cub.a1508752298nna1508752298SL
Bučová, Jana Mgr., PhD.+421 48 321 3211ks.ab1508752298vas@u1508752298bajfo1508752298eg1508752298BB
Bystrický, Erik Mgr.+421 2 5941 0611ks.ab1508752298vas@y1508752298brefo1508752298eg1508752298BA
Chovanová (Margočová), Zuzana Mgr.+421 2 5941 0611ks.ab1508752298vas@a1508752298muzfo1508752298eg1508752298BA
Cipciar, Andrej RNDr.+421 2 5941 0611ks.ab1508752298vas@i1508752298cnafo1508752298eg1508752298BA
Csicsay, Kristián Mgr., PhD.+421 2 5941 0611ks.ab1508752298vas@y1508752298ascis1508752298C.nai1508752298tsirK1508752298BA
Demeterová, Hana Mgr.+421 48 321 3211ks.bb1508752298vas@a1508752298voret1508752298emed1508752298BB
Dérerová, Jana Mgr., PhD.+421 2 5941 0604ks.ab1508752298vas@e1508752298dajfo1508752298eg1508752298BA
Dodrvová, Lucia RNDr.+421 2 3229 3207ks.ab1508752298vas@o1508752298dullo1508752298eg1508752298BA
Fekete, Kamil Mgr.+421 2 3229 3224ks.ab1508752298vas@e1508752298faklo1508752298eg1508752298BA
Fojtíková, Lucia Mgr., PhD.+421 2 5941 0611ks.ab1508752298vas@o1508752298fulfo1508752298eg1508752298BA
Fuksi, Tomáš Mgr.+421 2 3229 3224ks.ab1508752298vas@u1508752298fotlo1508752298eg1508752298BA
Golej, Marián Mgr., PhD.+421 2 3229 3214ks.ab1508752298vas@l1508752298ogmlo1508752298eg1508752298BA
Guba, Peter doc. Mgr., PhD.+421 2 5941 0613ks.ab1508752298inu.h1508752298pmf@a1508752298bug1508752298BA
Halašiová, Nataša Mgr.+421 48 321 3211ks.bb1508752298vas@i1508752298salah1508752298BB
Haršányiová, Alena HU
Holko, Ladislav RNDr., CSc.ks.ab1508752298vas@o1508752298kloh.1508752298valsi1508752298dal1508752298SL
Hrabovský, Juraj Mgr.PhD.ks.ab1508752298vas@r1508752298hujlo1508752298eg1508752298BA
Hurai, Vratislav doc. RNDr., DrSc.+421 2 3229 3209ks.ab1508752298vas@h1508752298arvlo1508752298eg1508752298BA
Ivaničová, Iveta +421 48 321 3211ks.bb1508752298vas@a1508752298vocin1508752298avi1508752298BB
Janák, Marian RNDr., DrSc.+421 2 3229 3213ks.ab1508752298vas@n1508752298ajmlo1508752298eg1508752298BA
Jeleň, Stanislav doc. RNDr., CSc.+421 48 321 3211ks.bb1508752298vas@n1508752298elej1508752298BA
Kleinová, Adriana Mgr.+421 2 3229 3211ks.ab1508752298vas@i1508752298elklo1508752298eg1508752298BA
Kohút, Igor Mgr., PhD.+421 2 5941 0602ks.ab1508752298vas@i1508752298hokfo1508752298eg1508752298BA
Kohút, Milan RNDr., CSc.+421 2 3229 3215ks.ab1508752298vas@h1508752298okmlo1508752298eg1508752298BA
Kotulová, Júlia RNDr., PhD.+421 2 3229 3247ks.ab1508752298vas@u1508752298toklo1508752298eg1508752298BA
Kovacs, Erika Mgr.+421 48 321 3211ks.bb1508752298vas@s1508752298cavok1508752298BB
Kristek, Jozef doc. Mgr., PhD.+421 2 5941 0611ks.ab1508752298vas@s1508752298irkfo1508752298eg1508752298BA
Kristeková, Miriam Mgr., PhD.+421 2 5941 0611ks.ab1508752298vas@r1508752298kimfo1508752298eg1508752298BA
Kysel, Róbert RNDr., PhD.+421 2 5941 0611ks.ab1508752298vas@y1508752298korfo1508752298eg1508752298
Kyška-Pipík, Radovan Dr., PhD.+421 48 321 3211ks.bb1508752298vas@k1508752298ipip1508752298BB
Lexa, Jaroslav RNDr., CSc.+421 2 3229 3217ks.ab1508752298vas@x1508752298lajlo1508752298eg1508752298BA
Luhová, Ľubica Mgr.+421 48 321 3211ks.bb1508752298vas@a1508752298vohul1508752298BB
Luptáková, Eva Mgr.+421 2 3229 3210ks.ab1508752298vas@z1508752298inklo1508752298eg1508752298BA
Luptáková, Jarmila Mgr., PhD.+421 48 321 3211ks.bb1508752298vas@a1508752298vokat1508752298pul1508752298BB
Madarás, Ján RNDr., PhD.+421 2 3229 3203ks.ab1508752298vas@a1508752298majlo1508752298eg1508752298BA
Madzin, Jozef Mgr., PhD.+421 48 321 3211ks.ab1508752298vas@a1508752298mojfo1508752298eg1508752298BB
Majcin, Dušan RNDr., CSc.+421 2 5941 0602ks.ab1508752298vas@u1508752298damfo1508752298eg1508752298BA
Marsenić, Alexandra RNDr., PhD.+421 2 5941 0615ks.ab1508752298vas@a1508752298mlafo1508752298eg1508752298BA
Michalík, Jozef doc. RNDr., DrSc.+421 2 3229 3206ks.ab1508752298vas@h1508752298cimlo1508752298eg1508752298BA
Mikuš, Tomáš Mgr., PhD.+421 48 321 3211ks.bb1508752298vas@s1508752298ukim1508752298BB
Milovská, Stanislava Mgr., PhD.+421 48 321 3211ks.bb1508752298vas@a1508752298ksvol1508752298im1508752298BB
Milovský, Rastislav Mgr., PhD.+421 48 321 3211ks.bb1508752298vas@y1508752298ksvol1508752298im1508752298BB
Mlynský, Tomáš (ext.) Mgr.
Moczo, Peter prof. RNDr., DrSc.+421 2 6029 5179ks.ab1508752298inu.h1508752298pmf@o1508752298zcom1508752298BA
Müller, Tamás Msc.+421 48 321 3211moc.l1508752298iamg@150875229820dno1508752298gereb1508752298BB
Naščáková, Dagmar Mgr.+421 2 5941 0626BA
Nejedlík, Pavol RNDr., CSc.+421 2 5941 0605ks.ab1508752298vas@e1508752298napfo1508752298eg1508752298BA
Packa, Ľudovít +421 2 3229 3247BA
Paľová, Henrieta Ing.+421 48 321 3211ks.bb1508752298vas@a1508752298volap1508752298BB
Pánisová, Jaroslava Mgr., PhD.+421 2 5941 0603ks.ab1508752298vas@a1508752298pajfo1508752298eg1508752298BA
Pažák, Peter RNDr.PhD.+421 2 5941 0611ks.ab1508752298vas@k1508752298azap.1508752298retep1508752298BA
Petrík, Igor RNDr., DrSc.+421 2 3229 3208ks.ab1508752298vas@r1508752298teplo1508752298eg1508752298BA
Pírová, Terézia BA
Podhorský, Dušan (emeritus) prof. RNDr., DrSc.+421 2 5941 0605ks.ab1508752298vas@o1508752298pudfo1508752298eg1508752298BA
Pohánka, Vladimír +421 2 5941 0602ks.ab1508752298vas@v1508752298hopfo1508752298eg1508752298BA
Pramuková, Štefánia Mgr.+421 2 3229 3247ks.ab1508752298vas@a1508752298ilslo1508752298eg1508752298BA
Pulišová, Zuzana Mgr.+421 48 321 3211ks.bb1508752298vas@a1508752298vosil1508752298up1508752298BB
Puškelová, Ľubica RNDr.+421 2 3229 3221ks.ab1508752298vas@s1508752298uploe1508752298g1508752298BA
Radimáková, Alžbeta +421 2 5930 9292ks.ab1508752298vas@a1508752298tebfo1508752298eg1508752298BA
Ramaj, Branislav +421 48 321 3211ks.bb1508752298vas@j1508752298amar1508752298BB
Revallo, Miloš Mgr., PhD.+421 2 5941 0612ks.ab1508752298vas@e1508752298rimfo1508752298eg1508752298BA
Rigová, Jana Mgr.+421 48 321 3211ks.bb1508752298vas@a1508752298vogir1508752298BB
Seko, Michal (ext.) Mgr.
Siman, Pavol RNDr., PhD.+421 2 3229 3247ks.ab1508752298vas@a1508752298mislo1508752298eg1508752298BA
Šimo, Vladimír Mgr., PhD.+421 2 3229 3216ks.ab1508752298vas@o1508752298mislo1508752298eg1508752298BA
Šipková, Mária Mgr.+421 2 3229 3201ks.ab1508752298vas@t1508752298snilo1508752298eg1508752298BA
Smetanová, Iveta RNDr., PhD.+421 2 5941 0615ks.ab1508752298vas@s1508752298avifo1508752298eg1508752298BA
Šoltis, Tomáš RNDr., PhD.+421 2 5941 0616ks.ab1508752298vas@o1508752298sotfo1508752298eg1508752298BA
Soták, Ján doc. RNDr., DrSc.+421 48 321 3211ks.bb1508752298vas@k1508752298atos1508752298BB
Srbecký, Miroslav Ing.+421 2 5941 0611ks.ab1508752298vas@r1508752298simfo1508752298eg1508752298BA
Starek, Dušan Mgr., PhD.+421 2 3229 3219ks.ab1508752298vas@r1508752298atslo1508752298eg1508752298BA
Šternócky, Juraj +421 35 760 2211HU
Šurka, Juraj Mgr.+421 48 321 3211ks.bb1508752298vas@a1508752298krus1508752298BB
Svitáčová, Alžbeta +421 48 321 3211ks.bb1508752298vas@a1508752298vocat1508752298ivs1508752298BB
Sýkorová, Jana Mgr.+421 2 3229 3205ks.ab1508752298vas@o1508752298kyslo1508752298eg1508752298BA
Szabóová, Monika Mgr.+421 2 3229 3212ks.ab1508752298vas@i1508752298nomlo1508752298eg1508752298BA
Tomašových, Adam Mgr., PhD.+421 2 3229 3214ks.ab1508752298vas@a1508752298motlo1508752298eg1508752298BA
Tomek, Čestmír RNDr., CSc.ks.ab1508752298vas@e1508752298motfo1508752298eg1508752298BA
Troppová, Danka Mgr.+421 48 321 3211ks.bb1508752298vas@a1508752298voppo1508752298rt1508752298BB
Urblík, Jakub Mgr.+421 2 3229 3225BA
Váczyová, Magdaléna RNDr., PhD.+421 35 760 2211ks.ga1508752298moeg@1508752298idgam1508752298HU
Vajda, Peter RNDr., PhD.+421 2 5941 0603ks.ab1508752298vas@d1508752298javfo1508752298eg1508752298BA
Vajkai, Melinda Mgr.+421 35 760 2211moc.l1508752298iamg@1508752298miakj1508752298av1508752298HU
Valach, Fridrich Mgr., PhD.+421 35 760 2211ks.ga1508752298moeg@1508752298hcird1508752298irf1508752298HU
Vďačný, Marek Mgr., PhD.+421 2 3229 3204ks.ab1508752298vas@d1508752298vamlo1508752298eg1508752298BA
Vozár, Ján RNDr., PhD.+421 2 5941 0613ks.ab1508752298vas@o1508752298vajfo1508752298eg1508752298BA
Vozár, Jozef (emeritus) RNDr., DrSc.+421 2 3229 3203ks.ab1508752298vas@o1508752298vojlo1508752298eg1508752298BA
Vrábelová, Beáta +421 2 3229 3207ks.ab1508752298vas@b1508752298arvlo1508752298eg1508752298BA
Vršanský, Peter Mgr., PhD.+421 2 3229 3220ks.ab1508752298vas@a1508752298srvlo1508752298eg1508752298BA
Zahorec, Pavol Mgr., PhD.+421 48 321 3211ks.ts1508752298op@ce1508752298rohaz1508752298BB
Žecová, Katarína (ext.) RNDr.