Národný geologický komitét Slovenskej republiky je zástupca slovenských geologických vedeckých inštitúcií v Medzinárodnej únii geologických vied – International Union of Geological Sciences (IUGS)

Členstvo Národného geologického komitétu SR v IUGS je financované z prostriedkov Slovenskej akadémie vied.


Aktuality / NewsPracovné konferencie projektov UNESCO IGCP 609 a 632

V severovýchodnej Číne sa v mesiaci septembri 2015 konali dve na seba nadväzujúce medzinárodné konferencie, ktoré predstavovali špičkové fórum pre prezentáciu výsledkov svetovej geovedy v programoch 609 a 632 medzinárodnej geovednej korelácie IGCP UNESCO.

(viac)